Sorty ISO-M pre vysoký výkon pri sústružení nehrdzavejúcich materiálov

Vždy máte k dispozícii vhodné riešenie pre obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí!Vždy vhodné riešenie pre obrábanie austenitických nehrdzavejúcich ocelí! Popri osvedčenej sorte CTPM125 teraz završujú náš produktový program dve dodatočné sorty: Oteruodolný variant CTCM120 a húževnatá sorta CTCM130. Obidve sorty sú vďaka povlaku Dragonskin mimoriadne výkonné a procesne spoľahlivé.

CTCM120

 • Oteruodolná sorta na austenitické ocele
 • Vysoké rezné rýchlosti
 • Pre hladký rez

CTPM125

 • TK sorta pre univerzálne použitie
 • Dobre vyladený pomer húževnatosti a žiaruvzdornosti
 • Vysoká spoľahlivosť pri obrábaní austenitických nehrdzavejúcich ocelí

CTCM130

 • Húževnatá TK sorta pre prerušované rezy
 • Garantovaná procesná spoľahlivosť
 • Pre nízke rezné rýchlosti a nestabilné podmienky

Produktový program pre austenitické nehrdzavejúce ocele

Kompletný produktový program pre austenitické nehrdzavejúce ocele sa vyznačuje nielen bezvadnou kompatibilitou jednotlivých sort, ale i možnosťou geometrickej zámeny utváračov triesky.

V závislosti od individuálneho spôsobu obrábania si môžete vyberať z troch (negatívne vymeniteľné doštičky), popr. z dvoch (pozitívne vymeniteľné doštičky) utváračov triesky. A to v rámci všetkých troch sort!

Prehľad utváračov triesky - negatívne vymeniteľné britové doštičky

-F30: Dokončovanie nehrdzavejúcich ocelí

 • kontinuálny rez
 • vysoká kvalita povrchu
 • dobrá kontrola triesky


-M30: 
prvá voľba pre obrábanie nehrdzavejúcich ocelí

 • dobrá kontrola triesky
 • vytváranie nepatrných ostrapkov
 • nízke rezné sily
 • nízka miera tvorby nárastkov
 • možnosť použitia na nestabilných strojoch


-M60:
 ľahké až stredne náročné hrubovanie

 • stabilná rezná hrana
 • prerušované rezy
 • okoviny a šupinky
* hĺbka rezu ap v mm | ** posuv f v mm/ot.

Prehľad utváračov triesky - pozitívne vymeniteľné britové doštičky

-M25: prvá voľba pre jemné až stredné obrábanie nehrdzavejúcich ocelí

 • vysoká kvalita povrchu
 • nízka miera tvorby nárastkov


-M55: prvá voľba pre stredné obrábanie až hrubovanie nehrdzavejúcich ocelí

 • hladký až ľahko prerušovaný rez
 • dobrá kontrola triesky
 • stabilná rezná hrana
* hĺbka rezu ap v mm | ** posuv f v mm/ot.

Skúšobný protokol

Materiál: 1.4301; X5CrNi18-10
vc: 160 m/min
f: 0,35 mm/U
ap: 1-3 mm

  Koniec životnosti v min.
CTCM120 16,5
CTPM125
9,9
Konkurencia 1 8,8
Konkurencia 2 8,8
Konkurencia 3 7,7

Tento diagram zobrazuje výsledky obrábania austenitických nehrdzavejúcich ocelí pomocou novej reznej sorty CTCM120 obstaranej povlakom CVD. Vývoj nových sort sa cielene zameral na materiálové skupiny V2A (napr. 1.4301) a V4A (1.4545), ktorými sú najčastejšie používané nehrdzavejúce ocele. V rámci vykonávaného testu sme porovnávali novú sortu so známou sortou CTPM125 a štandardom a obrábanie sme vykonávali až do konca životnosti nástrojov. Pritom sa osvedčila novo vyvinutá sorta CERATIZIT: Predĺženie životnosti o viac ako 50 % oproti konkurencii!

Vďaka rôznym technológiám povlakovania sort (PVD a CVD) môžeme optimálnym spôsobom reagovať na predbežnú úpravu obrábaného materiálu.
Produktový manažér CERATIZIT, Stefan Karl

Výhody a prínos našich sort ISO-M

 • Tri stupne a tri sorty bezozvyšku pokrývajú všetky oblasti obrábania austenitických nehrdzavejúcich ocelí
  Prehľadný, univerzálne využiteľný program, pohodlný výber vymeniteľnej britovej doštičky
 • CTCM120 – vysokooteruodolná sorta pre dosiahnutie vysokých rezných parametrov
  Vysoká rezná rýchlosť a dlhšia životnosť zvyšujú produktivitu
 • CTPM125 – univerzálna sorta pre akékoľvek obrábanie, i pre ľahko prerušované rezy
  Možnosť univerzálneho použitia s vysokou spoľahlivosťou a vynikajúcim výkonom
 • CTCM130 – húževnatá sorta pre prerušované rezy a sťažené podmienky obrábania
  Pre maximálnu procesnú spoľahlivosť a zníženie nepodarkovosti