Vymeniteľná britová doštička pre sústruženie ISO-P ocelí

K výmene nástroja dochádza pred jeho zlomením: Vymeniteľná britová doštička „predpovedá“ koniec svojej životnosti

Obrábanie ISO-P ocelí nie je na základe enormného spektra jednoduchá záležitosť. Aby sme operátorom obrábacích strojov uľahčili obrábanie najväčšej materiálovej skupiny v rámci obrábania kovov, počínajúc substrátom cez geometrie až po povlak, navrhli sme novú koncepciu - pre optimálnu medzu pevnosti a tvrdosť rezných hrán. Rozhodujúcim činiteľom pre optimalizáciu procesu je tu špeciálny povlak Dragonskin ,ktorý je vďaka svojej optimalizovanej štruktúre zameraný na: predĺženie životnosti a skrátenie obrábacieho času: Mechanickým dodatočným obrábaním dosiahneme na povrchu povlaku výnimočného vlastného pnutia, ktoré sa pozitívnym spôsobom prejaví na vyššej procesnej bezpečnosti, obzvlášť potom v priebehu veľkosériovej výroby. V porovnaní s predchádzajúcimi typmi vykazujú vymeniteľné britové doštičky sort CTCP135-P, CTCP125-P a CTCP115-P až o 20 percent dlhšiu životnosť.

Ku koncu životného cyklu klesá výkon u každej britovej doštičky. Pokiaľ ju nevymeníme predtým, ako dosiahne svojich limitných hodnôt, môže sa dokonca zlomiť a ohroziť celý proces. Ak však operátor pozná priamo, vďaka novej indikačnej vrstve, opotrebenie vymeniteľnej britovej doštičky, potom ju môže včas vymeniť. Tento prvok sme na želanie mnohých zákazníkov implementovali pomocou špeciálneho povlaku Dragonskin do novej generácie sorty pre obrábanie ocele - pre zabezpečenie stabilných procesov bez akýchkoľvek kolízií!

Prehľad všetkých predností sorty pre sústruženie:
 • Tri sorty pre obrábanie ISO-P ocelí
 • Indikačná vrstva zviditeľní opotrebenie nástroja
 • Životnosť sa v porovnaní s predchádzajúcimi produktami predĺži až o 20 %
 • Špeciálny povlak Dragonskin s optimalizovanou štruktúrou vrstvy predĺži životnosť a zníži obrábacie časy
 • CTCP115-P (ISO P15) - špecialista na hladký rez pri stabilných rezných podmienkach a súvislé rezanie
 • CTCP125-P (ISO P25) pre sústruženie - od dokončovacieho obrábania až po hrubovanie
 • CTCP135-P (ISO P35) pre prerušovaný rez pri nestabilných a sťažených podmienok

Prostredníctvom multivrstvového povlaku CVD aplikovaného technológiou povlakovania Dragonskin sa povrch vymeniteľných britových doštičiek optimálnym spôsobom vyladí pre rôznorodé obrábanie ocelí. V kombinácii s vyváženým základným tvrdokovovým substrátom ponúkajú nové sorty kategórie ISO-P široké spektrum použitia a navyše i lepšiu oteruodolnosť.

V závislosti od rezných podmienok je možné si z troch rôznych sort zvoliť perfektný rezný materiál:

CTCP115-P

 • ISO-P15
 • oteruodolná sorta s vysokou žiaruvzdornosťou určená pre obrábanie ocele, ktorá optimalizuje životnosť nástroja
 • vysoké rezné rýchlosti
 • maximálna produktivita
 • pre hladký rez

CTCP125-P

 • ISO-P25
 • TK sorta pre univerzálne použitie, určená pre obrábanie ocele
 • veľmi dobre vyladený pomer húževnatosti a žiaruvzdornosti
 • vysoká spoľahlivosť pri obrábaní všeobecných ocelí
 • vhodná pre meniace sa rezné podmienky - od dokončovacieho obrábania až po hrubovanie

CTCP135-P

 • ISO-P35
 • húževnatá TK sorta pre prerušované rezy
 • garantovaná procesná bezpečnosť 
 • pre nízke rezné rýchlosti a nestabilné podmienky

Správa o teste starej a novej vymeniteľnej doštičky

Vymeniteľná doštička: CNMG 120408EN-M50
Materiál: 1.2343 – X37CrMoV 5-1 44 HRC
Rezné parametre: vc 70-130 m/min | f 0,35 mm/ot. | ap 2 mm

Vyšší výkon u nových sort:

Rezná rýchlosť vc Zvýšenie výkonu v %
70 m/min 20
100 m/min 44
130 m/min 45Výsledok: V závislosti od reznej rýchlosti sa u sorty CTCP115-P podarilo dosiahnuť zvýšenie rezného výkonu až o 45 %.

Porovnanie identifikácie postupu opotrebenia u sort CTCP115 & CTCP115-P

Pomocou identifikácie postupu opotrebenia je možné po rýchlom prehliadnutí rezných hrán zistiť optimálne využitie viacbritovej vymeniteľnej britovej doštičky. Okrem toho je opotrebenie rezných hrán viditeľnejšie a operátor môže túto skutočnosť jednoduchšie identifikovať.

→ 10 rezov

→ 1 rez

In episode 7 of THE CUT, host Brian Lorenzen, Product Manager Stefan Karl and Innovation Managerin Kathtrin Weirather are talking about the challenges of turning steel, the latest developments in turning and our new ISO-P grades with indication layer - the perfect fit for turning steel. 

Kúpiť negatívnu vymeniteľnú britovú doštičku CTCP115-P | CTCP125-P | CTCP135-P

Kúpiť pozitívnu vymeniteľnú britovú doštičku CTCP115-P | CTCP125-P | CTCP135-P