Poradenstvo a zkúsenosti

Vŕtanie a sústruženie pomocou multifunkčného nástroja EcoCut

Švajčiarsky vreckový nôž medzi obrábacími nástrojmi znižuje prípravný čas a zvyšuje produktivitu. Tento multifunkčný nástroj však ponúka oveľa viac!

Multifunkčný nástroj pre rôzne oblasti použitia

Systém EcoCut je jednotkou v rámci celého radu obrábacích procesov: pri vŕtaní, s pevným alebo rotačným obrobkom alebo pri sústružení čelných, vnútorných i vonkajších kontúr. Nástroje EcoCut sú k dispozícii v trojakom rôznom prevedení: EcoCut Classic, EcoCut Mini a EcoCut ProfileMaster. 

EcoCut Classic

EcoCut Classic je verzia s vymeniteľnými doštičkami, pomocou ktorých sa môžu obrábať priemery medzi 8 a 32 mm. 
Na videu môžete sledovať EcoCut Classic pri práci.

EcoCut Mini

EcoCut Mini predstavuje VHM variantu nástroja, pre obrábanie priemerov od Ø 2 – 8 mm. 
Na videu môžete sledovať EcoCut Mini pri práci.  

EcoCut ProfileMaster

EcoCut ProfileMaster je vhodný pro vŕtanie od priemeru 10 mm a navyše je možné vykonávať i axiálne a radiálne zápichy. 
EcoCut ProfileMaster pri práci: 

Menej častá výmena nástroja vďaka rôznym obrábacím procesom

Nástroj EcoCut má také vlastnosti, že je možné pomocou jedného nástroja vykonávať až štyri rôzne procesy obrábania. Rôzne procesy obrábania sa zjednocujú, odpadá výmena nástrojov, dochádza ku značnému skráteniu prípravného času a zvyšuje sa vyťaženie stroja. Zavedením troch TK sort s povlakom DRAGONSKIN sa navyše zabezpečí obrábanie širokej palety materiálov i rôzne varianty použitia. 

Vysoko efektívne obrábanie ocele - vymeniteľnej britovej doštičky pre obrábanie ocele

Najmä pri obrábaní ocele dosahuje systém EcoCut vybavený správnymi vymeniteľnými britovými doštičkami veľmi dobré výsledky. Všeobecne však je možné pomocou nástrojov EcoCut obrábať akýkoľvek ľubovoľný materiál. 

Nižšie uvádzame odporučenia pre výber vhodnej vymeniteľnej britovej doštičky pre najrôznejšie obrábanie ocele.

Obrábanie ocele s neprerušovaným rezom

Pre obrábanie ocele s neprerušovaným rezom je k dispozícii sorta DRAGONSKIN CTCP425 (HCR1425) so zdokonaleným povlakom CVD AL2O3-TiN, ktorý pri vyšších rezných rýchlostiach vykazuje vynikajúcu oteruodolnosť. 

Všeobecné obrábanie ocele s prerušovaným rezom

Optimálnou voľbou pre všeobecné obrábanie ocele s prerušovaným rezom je sorta DRAGONSKIN CVD AL2O3-TiN CTP435 (HCR1435). Tato sorta predstavuje ideálnu voľbu pre náročné podmienky obrábania i pre všetky ďalšie použitia, ktoré kladú vysoké nároky na húževnatosť používaných sort. 

Obrábanie nehrdzavejúcej ocele, žiaruvzdorných materiálov, ocele a liatiny

Tretím variantom je univerzálna sorta Dragonskin CTPP430 (HCN2430) pre široké spektrum použitia, vybavená povlakom PVD TiALN. Je vhodná pre obrábanie nehrdzavejúcej ocele, žiaruvzdorných materiálov, ocele a liatiny.

Oslnivý výkon pri obrábaní ocele

Pri obrábaní ocele pomocou sorty CTCP425 (HCR1425) sa rezné parametre pohybujú medzi 100 – 150 m/min, posuv od 0,1 – 0,17 mm a hĺbka rezu od 1 – 3,5 mm. Predĺženie životnosti je v prípade sorty CTCP425 (HCR1435) ešte obdivuhodnejšia. Životnosť môžete predĺžiť až o 71 %. Vďaka využitiu sorty CTPP430 (HCN 2430) sa podarilo predĺžiť životnosť až o 76 %. 

Stabilita, spoľahlivosť a suverénny výkon vďaka systému Torx-Plus

V dôsledku zvýšenia rezných rýchlostí a posuvov získava na dôležitosti i zvýšenie spoľahlivosti upnutia vymeniteľných doštičiek. Za tým účelom slúži systém Torx-Plus. Vďaka skrutkám Torx-Plus sa optimalizuje prenos uťahovacieho momentu a zjednodušuje sa manipulácia. Vymeniteľná doštička ako taká je často predmetom procesu kontinuálneho vylepšovania. Používaním nášho vysoko kvalitného povlaku sme však zvýšili výkon samotného nástrojového držiaka. Strieborný niklový povlak znižuje trenie a tým i oter vznikajúci trením o nástrojový držiak, spolupodieľa sa na optimalizácii odvádzania triesok a navyše súčasne zaujme svojím estetickým stvárnením. Proces odvádzania triesok sa u nástrojov s pomerom parametrov dĺžka/priemer 2,5 navyše zefektívňuje spätne tryskajúci lúč chladiacej kvapaliny.