Poradenstvo a zkúsenosti

High Dynamic Turning (HDT) s programovaním FreeTurn

Prostredníctvom metódy High Dynamic Turning (HDT) und FreeTurn sme priniesli revolúciu do oblasti sústruženia. Hrubovanie, dokončovacie sústruženie, sústruženie kontúr, čelné a pozdĺžne sústruženie je možné s okamžitou platnosťou vykonávať len pomocou jedného jediného nástroja! Avšak ako naprogramujem svoj stroj, aby som mohol používať systémy FreeTurn a High Dynamic Turning (HDT)?

Inovatívne cykly trieskového obrábania uľahčujú programovanie

Mnohým sa môže zdať, že je používanie jedného nástroja pre rôzne sústružnícke operácie komplikované. Avšak zdanie klame. Vďaka najnovším vývojovým trendom v oblasti programovania u stroja i v rámci vzdialeného programovania na báze CAM je možné HDT a FreeTurn používať rovnako jednoducho, ako každú inú technológiu sústruženia. Také systémy sú stále obľúbenejšie a na trhu sa presadzujú v stále väčšej miere.

DMG Mori napríklad vo svojich riadiacich systémoch ponúka vlastný, integrovaný cyklus FreeTurn. Tento cyklus zahŕňa kompletnú knižnicu nástrojov FreeTurn a zjednodušený systém programovania, prostredníctvom ktorého je možné optimalizovať uhol nábehu pre jednotlivé rezy. Momentálne doteraz nie je podporované iba dynamické nastavenie uhla nábehu v reze.

CNC PILOT 640 firmy Heidenhain ponúka ešte viac variant

Riadenie pre sústruhy CNC PILOT 640 firmy Heidenhain prináša ešte viac možností pre programovanie FreeTurn. Nedávno prezentovaná funkcia pre 3 osové simultánne sústruženie predstavuje riešenie, ktoré je kompletne zaintegrované do riadenia stroja.

Pomocou balíčku FreeTurn pre dialógové programovanie je možné pri spúšťaní programov priamo u stroja zadávať parametre, ako je maximálny prísuv, požadovaný uhol chrbta, prípustné rozsahy uhla nábehu a rôzne stratégie obrábania, a prispôsobovať ich konkrétnemu obrábaniu.

Riadenie CNC PILOT 640 tak už nie je iba ‚HDT-Ready‘, ale s ohľadom na softvér i programovanie zvláda už i ,Full-HDT‘. V neposlednom rade i vďaka hrubovaciemu cyklu: Tento cyklus generuje na ľubovoľných sústružených kontúrach optimálne posuvy vrátane zachádzania i vychádzania, a to pri zohľadnení kontúry nástroja. Pre vykonávanie vizuálnej kontroly je možné navyše na obrazovke riadenia obrábacieho stroja sledovať kompletnú simuláciu procesov.

Aj užívatelia, ktorí nepoužívajú systém DMG Mori alebo Heidenhain, môžu HDT FreeTurn programovať manuálne priamo na stroji. Za týmto účelom zadajte priamo do riadenia NC staticky (konštantný uhol nábehu) alebo dynamicky kód ISO/G, pričom je možné pre zabezpečenie optimálnej kontroly triesky nastaviť uhol nábehu. Obidve metódy podporuje inovatívny Cutting Angle Compass. Pomocou nášho vlastného nástroja podobného posuvnému meradlu je možné stanoviť programovaciu hodnotu uhla nábehu reznej hrany vzhľadom k obrobku.

Programovanie FreeTurn so systémom CAD/CAM softvéru GibbsCAM

Celý rad užívateľov uprednostňuje programovanie vykonávané mimo obrábací stroj. Pre tieto prípady je k dispozícii stále rastúca ponuka systémov CAM s funkciami HDT. Jedným z týchto systémov je hyperMILL od spoločnosti OPEN MIND, ktorý bol nedávno predstavený spoločne so systémom FreeTurn vo vysielaní „Insight 1“ der Sendung „It’s Tool Time“.

Aktuálnym novým základným modelom HDT v oblasti systémov CAM je CAMBRIO so softvérom GibbsCAM. Podnik začiatkom decembra presvedčivo preukázal, že vie nielen naprogramovať FreeTurn, ale že je i schopný previesť dynamický pohyb na kód NC a ten aplikovať na stroji!

V tomto videu vám ukážeme aké jednoduché je programovanie:

Systém High Dynamic Turning s nástrojom FreeTurn je možné veľmi dobre programovať a v praxi aplikovať i pomocou programu Siemens NX. Programátor tak môže pomocou nástroja FreeTurn používať všetky sústružnícke operácie, ktoré softvér NX ponúka. V každodennej praxi je tak programovanie FreeTurn identické ako u konvenčných nástrojov

Ďalší poskytovatelia softvéru CAM, ako je napr. TopSolid, si uvedomili potenciál systému High Dynamic Turning a pracujú na integrácii nástroja FreeTurn so svojím softvérom CAM. Ten, kto ovláda problematiku systémov CAM, sa tak bude pri zadávaní a prenosu dráh nástrojov HDT a FreeTurn priamo na obrábací stroj okamžite cítiť ako doma.

Cutting Angle Compass

Účinnou pomôckou pre zistenie správneho nastavenia nástroja FreeTurn je „Cutting Angle Compass“. Ten Vám poslúži pre rýchle a jednoduché stanovenie uhla vhodného pre programovanie.

Kontaktujte, prosím, svojho kompetentného kolegu z oddelenia predaja, ktorý pre Vás „Cutting Angle Compass“ zabezpečí. 

Po teórii prichádza prax. Skutočné obrábanie pomocou nástroja FreeTurn naprogramovaného s využitím softvéru GibbsCAM

Akých vysokých úspor nákladov je možné pomocou systému HDT a nástroja FreeTurn dosiahnuť?

HDT a FreeTurn šetrí čas, zmenšujú objem skladových zásob nástrojov, zvyšujú efektivitu a znižujú energetické náklady. Všetky tieto pozitíva sme prezentovali v našom závode v Besigheimu. Tusi k tomu prečítajte príslušný článok.

Prečo je metóda High Dynamic Turning (HDT) a FreeTurn lepšia ako konvenčné sústruženie?

Nechajte sa tu presvedčiť uvádzanými výhodami metódy High Dynamic Turning (HDT) s nástrojom FreeTurn.

Ako zvláda náš nástroj FreeTurn obrábanie ocele?

Chcete vedieť, ako nástroj FreeTurn zvláda obrábanie ocele? Potom Vám odporúčame pozrieť toto video: Obrábanie ocele s High Dynamic Turning a FreeTurn