Poradenstvo a zkúsenosti

High Dynamic Turning (HDT) s programovaním FreeTurn

Prostredníctvom metódy High Dynamic Turning (HDT) a FreeTurn sme priniesli revolúciu do oblasti sústruženia. Hrubovanie, dokončovacie sústruženie, sústruženie kontúr, čelné a pozdĺžne sústruženie je možné s okamžitou platnosťou vykonávať len pomocou jedného jediného nástroja! Avšak ako naprogramujem svoj stroj, aby som mohol používať systémy FreeTurn a High Dynamic Turning (HDT)?

Programovanie FreeTurn s CAD/CAM systémom GibbsCam

Na videu prezentujeme spoločne s výrobcom softwaru 3D Systems programovania nášho nástroja FreeTurn pomocou systému GibbsCam.

Prečo je metóda High Dynamic Turning (HDT) a FreeTurn lepšia ako konvenčné sústruženie?

Nechajte sa tu presvedčiť uvádzanými výhodami metódy High Dynamic Turning (HDT) s nástrojom FreeTurn.

Ako zvláda náš nástroj FreeTurn obrábanie ocele?

Chcete vedieť, ako nástroj FreeTurn zvláda obrábanie ocele? Potom Vám odporúčame pozrieť toto video: Obrábanie ocele s High Dynamic Turning a FreeTurn