Poradenstvo a zkúsenosti

Upínač s nastavením pre ABS stopku

Jednoduché jemné nastavenie britov u vyvŕtavacích hláv pre jemné a presné vyvŕtavanie. 
Optimalizovaný tolerančný rozsah vďaka možnosti kompenzáciepomocou nastavenia excentru alebo MV.

Upínač s excentrickým prednastavením

 • Vysoká statická a dynamická tuhosť
 • Malá nevyváženosť
 • Možnosť vysokých otáčok
 • Identická hmotnosť s predĺžením pre ABS stopku rovnakej konštrukcie
 • 1 dielok zodpovedá 0,02 mm v priemere
 • Stavací rozsah ± 0,25 mm v priemere
 • Stupnica na nástroji umožňuje jednoduché nastavenie
 • Korekcia rôznych rezných rádiusov u nástrojovs fixným lôžkom doštičky

Upínač s prednastavením MV

 • Presné prednastavenie pomocou mikrometrického stavacieho vretena
 • Max. stavací rozsah +3 mm v priemere
 • Delenie stupnice 1 dielok 0,02 mm v priemere
 • Stabilné upnutie hlavy po
 • prednastavenie pomocou štyroch čelných
 • upínacích skrutiek
 • Upozornenie: U upínača s nastavením nie je možné použiť
 • tesniaci krúžok v diere ABS®