Poradenstvo a zkúsenosti

Centro P.WD - Inštalačné pokyny

Klieštinový upínač

Toto video ukazuje animované pokyny pre správnu inštaláciu klieštiny Centro | P.WD.

Montáž

Otočenie o 180°       Montážny blok

Zľahka priložte upínaciu maticu

Vymedzte vôľu

Rukou pevne dotiahnite maticu

Maticu dotiahnite predpísaným uťahovacím momentom

Demontáž

Tu ksi môžete stiahnuť inštalačné pokyny.