Upínanie guľatých obrobkov: stacionárne 3 čeľusťové skľučovadlo SBF-3

Pre guľaté obrobky to teraz bude napínavé

Pre obrábanie guľatých obrobkov je často zásadné používanie správneho upínacieho systému. Vďaka stacionárnemu 3 čeľusťovému skľučovadlu SBF-3 z produktovej série WNT-Performance máme teraz v našom portfóliu celkom nové riešenie. Svoje silné stránky pritom uplatňujeme najmä v kombinácii s mechanickým upínacím systémom s nulovým bodom MNG i pneumatickou alternatívou PNG. S obidvomi systémami je kompatibilné 3 čeľusťové skľučovadlo SBF-3, ktoré skracuje prípravné a vedľajšie časy na minimum.

Základom rýchlej výmeny je systém rýchlej výmeny čeľustí. Jeho pomocou je možné čeľuste so šikmým ozubením vymeniť v priebehu jednej minúty - stlačením tlačidla a s veľmi vysokou presnosťou opakovania. Aby vysoké upínacie sily činiace 100 kN, popr. 180 kN - v závislosti od veľkosti skľučovadla SBF-3 - pôsobili trvale a zabezpečili požadovanú procesnú bezpečnosť, optimalizoval sa klinový pohon a vylepšil sa i systém mazania. 

SBF-3 Ø 200 mm

SBF-3 Ø 315 mm

Prehľad všetkých predností stacionárneho 3 čeľusťového skľučovadla
 • Komfortný systém rýchlej výmeny čeľustí u skľučovadla SBF-3 minimalizuje prípravné časy a taktiež i náklady na prípravu strojov
 • 3 čeľusťové skľučovadlo si Vás získa svojou vysokou presnosťou opakovania výmeny čeľustí.
 • Procesne bezpečné upínanie s využívaním trvale vysokých upínacích síl činiacich 100 kN, popr. 180 kN
 • Skľučovadlo SBF-3 umožňuje flexibilné upínanie malých i veľkých obrobkov
 • Maximálna obslužná bezpečnosť je samozrejmosťou
 • Funkčné diely sú, pre zabezpečenie dlhej životnosti, kalené a brúsené na všetkých stranách
 • V ponuke ako skľučovadlo SBF-3 Ø 200 mm i SBF-3 Ø 315 mm, vždy ako súprava s upínacím kľúčom, s konzolou kompatibilnou s MNG a PNG, so súpravou základných čeľustí GBA a stupňovitých čeľustí SB-H a so šiestimi skrutkami pre čeľuste.
 1. Klinový pohon umožňuje dosiahnutie excelentných výsledkov obrábania
 2. Kalené a extrémne tuhé základné teleso teda dlhšiu životnosť a maximálnu precíznosť - i v prípade maximálnej upínacej sily
 3. Veľká priechodná diera pre obrábanie všetkých bežných priemerov tyčového materiálu (na želanie: zväčšenie priechodnej diery)
 4. Optimalizovaný systém mazania pre dosiahnutie vysokej účinnosti
 5. Závit pre uchytenie pre dorazy obrobkov, popr. hviezdicové dorazy
 6. Systém rýchlej výmeny čeľustí s odisťovaním jednotlivých čeľustí a teda i minimálnymi časmi pre prenastavenie
 7. Základné čeľuste so šikmým ozubením (SFG)
 8. Blokovací mechanizmus garantuje bezpečné vzájomné zapadanie ozubenia základnej čeľusti a ozubenia klinovej tyče
 9. Aretačný kolík pre predbežné polohovanie základnej čeľusti
 10. Ovládanie cez šesťhran teda jednoduchšia manipulácia
 11. Tlačidlo pre výmenu čeľusti pre minimalizáciu prípravných časov
 12. Indikačný kolík pre vizuálnu kontrolu zdvihu ručného skľučovadla