SoloClamp X5G | ZPäťosový zverák

X5G-Z Päťstranné až šesťstranné obrábanie v jednom jedinom upínači

Všetky výhody optimálneho a jednoduchého päťstranného a šesťstranného obrábania sú spojené v jednom jedinom upínači.

Optimálna prístupnosť zo všetkých strán

Zažite skutočné 5 osové obrábanie!

Rýchla výmena čeľustí bez náradia

Značne znižuje Vaše prípravné časy!

Obrovský výber čeľustí so 18 rýchlovýmennými čeľusťami širokými 40 mm / 65 mm / 80 mm / 125 mm

Systém rýchlej výmeny vretena

Rýchla prestavba bez použitia náradia!

Najjednoduššia manipulácia a integrované spodné pritiahnutie pre päťstranné a šesťstranné obrábanie

 1. Rýchlonastavenie upínacieho rozsahu
  140 mm základný upínací zdvih bez prestavby
 2. Celkom zapuzdrené, mechanické vreteno
  možnosť jednoduchého predĺženia až po upínací rozsah 690 mm
 3. Optimalizované prevedenie proti vibráciám
  Integrované, interné elastomerové tlmenie
 4. Možnosť päťstranného a šesťstranného obrábania
  ▲ Integrovaná pružina
  ▲ Sila nepôsobí cez dosadaciu plochu