Poradenstvo a zkúsenosti

Reamax TS

Modulárny stavebnicový systém vystružovania

Celkom nový nástrojový koncept Reamax TS prináša prostredníctvom jednotného systému držiakov a štandardizovaného rozhrania pre všetky vystružovacie hlavy KOMET maximálnu flexibilitu a efektivitu vďaka rýchlej a vysoko presnej výmene nástrojov. Reamax TS garantuje maximálnu modularitu systému vďaka rôznorodému a jednoznačne štrukturovanému programu vystružovacích hláv, ktorý pokrýva všetky bežné priemery a požiadavky. Tým sa náklady na nástroje a logistické náklady znížia na minimum. Výmena nástrojov je neuveriteľne jednoduchá. Jedinečný stavebnicový systém minimalizuje manipuláciu a tým sa predlžuje doba používania stroja.

Použitie

 • Všetky bežné materiály
 • Priechodné a slepé diery
 • Minimálna tolerancia dier
 • Do 5xD
 • Highspeed do 500 m/min
 • Posuv až 2,4 mm/ot.

Výhody pre Vás

 • Rýchlejšia, veľmi precízna výmena nástroja
 • Absolútna minimalizácia prípravného času
 • Maximálna flexibilita
 • Jednoduchá a ekonomická logistika
 • Možnosť nastavenia s presnosťou na µ
 • Geometria britov vyladená pre konkrétne použitie

Varianty

Odvádzanie triesokrovno/zošikma vľavo

Nastaviteľné vystružovacie hlavy

Vývod chladiacej kvapalinybočný/stredový

Najrôznejšie 
rezné materiály a
povlaky

Jednoduchá montáž so systémom Reamax TS

Rozhranie pre maximálnu procesnú spoľahlivosť
Presné rozhranie garantuje bezpečný prenos krútiacich momentov vznikajúcich pri vystružovaní a pre presnosť obvodovej hádzavosti nutnej pre najjemnejšie obrábanie. ReamaxTS je dimenzovanýpre vysokorýchlostné obrábanie.

Minimalizácia prípravných časov
Radiálne upínanie umožňuje výmenu výstružníkov, bez toho aby sa musel držiak vyťahovať z upínača, a značne sa tým skracujú prípravné časy.

Pomocou systému Reamax TS dosiahnete maximálnej procesnej spoľahlivosti pre minimálne tolerancie.

Viacbritové nástroje
Za účelom kompenzácie oteru a pre dosiahnutie minimálnych tolerancií od IT4 je možné viacbritové nástroje ReamaxTS dodatočne nastaviť. Bez prednastaveniasa dosiahne maximálnej presnosti opakovania.

 • Dlhšia životnosť nástrojov
 • Maximálny výkon
 • Minimálna tolerancia dier
 • Minimálne prestoje stroja


S vnútorným privádzaním chladiacej kvapaliny
Chladiaca kvapalina sa privádza cez nástroj s radiálnym alebo stredovým vývodom.