Vrtáky s vymeniteľnými doštičkami - Kompletný typový rad KUB Pentron

PSC - vrták s polygonálnou stopkou

Polygonálna stopka prináša najlepšiu tuhosť pri prenose sily z vrtáka na upínač. Kužeľový polygonálny tvar bezvadne absorbuje nielen torzné sily, ale i ohýbacie sily.

CS - vrták s kazetovým systémom

Procesne spoľahlivý, výkonný a stabilný systém pre vŕtanie veľkých otvorov do Ø 96,00 mm. Ide o modulárny systém, ktorý sa skladá zo základného telesa, vnútornej kazety a vonkajšej kazety. Pomocou jedného držiaka a vhodnej vnútornej kazety je možné už pokryť určitý rozsah priemerov.Pomocou jedného držiaka a vhodnej vnútornej kazety je možné pokryť určitý rozsah priemerov

ABS - vrták s rozhraním ABS

Rozhranie ABS Komet predstavuje modulárny upínací systém určený pre rotačné, avšak i pevné nástroje a prináša výhody spočívajúce napríklad v lepšom prenose sily.

C - valcová stopka s upínacou plôškou

Garantuje optimálne upnutie nástroja a je možné ju bežne upínať v akomkoľvek upínači.