WTX – HFDS VHM vrtáky

Prvý vrták so štyrmi britmi na trhu!

Nová pyramídová geometria vrtáka WTX-HFDS je zárukou mimoriadne agresívneho a presného navŕtavania. Pritom sa rezná sila rozkladá na štyri brity, čím je možné dosiahnuť dlhšej životnosti. Stabilita jadra vrtáka zostáva vďaka optimálnemu chladeniu nenarušená - štyri špirálové, interné chladiace kanáliky - a vlastný proces vŕtania je tak obzvlášť bezpečný a efektívny.

Prednosti VHM vrtáka WTX-HFDS sa prejavujú obzvlášť pri obrábaní ocele (hlavná oblasť použitia), je možné ho však používať aj pre obrábanie iných materiálov.

  • Vrták WTX-HFDS otvára dvere do sveta celkom nových dimenzií s ohľadom na kvalitu vŕtania, toleranciu otvoru a pozičnú presnosť. Tým sa kvalita obrobku zvýši natoľko, že eventuálne dokončovacie obrábanie môže odpadnúť.
  • Štyri kanáliky pre vnútorné chladenie s priebežnou špirálou garantujú optimálne chladenie každého britu, teda je možné dosahovať podstatne dlhšej životnosti. Náklady na rezné nástroje sa tak značne znížia.
  • Pri zachádzaní a vychádzaní z diery vznikajú nepatrné ostrapkania. Nákladné a dodatočné obrábanie teda môže odpadnúť.

Zredukujte svoj obrábací čas používaním štyroch efektívnych britov!

1. Inovatívny, pyramídový hrot garantuje maximálnu pozičnú presnosť ~ 0,03 mm, agresívne navŕtavanie a vynikajúce stredenie.

2. Štyri drážky pre odvádzanie triesok zaisťujú bezpečný a rýchly odvod triesok.

3. DPX14S – povlak Dragonskin:

  • nanopovlak TiAIN
  • koeficient trenia (za sucha na oceli) = 0,35
  • maximálna aplikačná teplota: 1000 °C

4. Štyri brity umožňujú extrémne vysoké posuvy

5. Každý brit sa optimálnym spôsobom chladí pomocou chladiacich kanálikov so štvornásobnou špirálou. Jadro nástroja napriek tomu zostáva stabilné.

Časová úspora až 66 %! Test vŕtania v 1.7225 / 42CroMoV4, hĺbka diery 30 mm

Porovnanie: Počet otvorov | čas v minútach

1. WTX-HFDS
(v prípade 1000 dier)

= 14 minút

2. TK vrták s veľkým posuvom
(v prípade 1000 dier)

= 21 minút

3. TK rýchlovrták
(v prípade 1000 dier)

= 24 minút

2. TK vrták
(v prípade 1000 dier)

= 42 minút

Nástroje Ø (mm) Vc (m/min.) F (mm/ot.) Vf (mm/min.)
WTX-HFDS, z=4 10 100 0,7 2228,17
TK vrták s veľkým posuvom, z=3 10 110 0,44 1540,62
TK rýchlovrták, z=2 10 160 0,26 1324,17
TK vrták, z=2 10 100 0,24 763,94