Poradenstvo a zkúsenosti

REAMAX TS - Montážny a prevádzkový návod

Montážne pokyny - Reamax TS

Pri odstraňovaní vystružovacej hlavy (1) sa hlava vytlačí pomocou upínacích čeľustí (2) zo svojej polohy a je ju možné tak jednoducho uvoľniť z držiaka: Pomocou kľúča (3) otvorte upínacie čeľuste (2), avšak celkom ich nepovoľujte, a odstráňte vystružovaciu hlavu (1).

Pomocou kľúča (3) otvorte upínacie čeľuste (2), avšak celkom ich nepovoľujte, a vložte vystružovaciu hlavu (1).

Pomocou kľúča (3) uzatvorte upínacie čeľuste (2) a pritom dbajte na odporučený doťahovací moment. Po vložení vystružovacej hlavy (1) sa hlava zatiahne do svojej finálnej polohy uzatvorením upínacích čeľustí (2).

Nastavenie pre kompenzáciu oteru: Najmenších tolerancií dier do IT 4 je možné doiahnuť nastavením pomocou inbusového kľúča (4).

Upínač s kužeľom/čelnú styčnú plochu bezvadne vyčistite → nesmie byť mastné.
Upínací čap (5) zaskrutkujte do vystružovacej hlavy a pomocou kľúča (6) ho dotiahnite

Návod na obsluhu - Reamax TS

Vyrovnanie držiaka DAH Zero

Odporúča sa nástroj pre radiálne vyrovnanie v rozsahu max. 20 μm.

 1. Povoľte všetky stavacie skrutky a dotiahnite ich na moment 1 Nm (nové nástroje sa dodávajú už s týmto nastavením).
 2. Ručičkový úchylkomer s ukazovateľom μm postavte na miesto lunety.
 3. Miesto s najväčšou chybou obvodovej hádzavosti zistite otáčaním nástroja pomocou ručičkového úchylkomeru.
 4. Pomocou inbusového kľúča otáčajte príslušnou stavacou skrutkou v smere otáčania hodinových ručičiek (1), až sa chyba obvodovej hádzavosti zníži na polovicu. Skrutku dotiahnite viac, o cca 5 μm.
 5. Protiľahlú stavaciu skrutku (2) povoľte o hodnotu, o ktorú ste predchádzajúcu skrutku „pretiahli“.
 6. Všetky 4 stavacie skrutky nastavte tak, aby obvodová hádzavosť bola < 2 μm.

Dôležité:

 • obvodová hádzavosť sa musí kontrolovať a event. znova upraviť pri výmene upínača, v prípade iného použitia, po každej úprave kompenzácie oteru a pred každým opätovným uvedením do prevádzky
 • stavacie skrutky musia byť pri prevádzke dotiahnuté na min. 1 Nm 
 • max. stavací moment činí 4,5 Nm

Pozor!

 • nerovnaké uhlové delenie!
 • 2 brity sú umiestnené proti sebe - 180° = meracie zuby
 • Zmerajte priemer vpredu na brite (na základe kužeľovitosti, viď obrázok)