Poradenstvo a zkúsenosti

Stratégia pre vŕtanie hlbokých dier pomocou TK vrtáka WTX na hlboké diery

1. Vyvŕtanie pilotnej diery

  • pre vyvŕtanie pilotnej diery odporúčame vrták WTX 3xD / 5xD s rovnakým menovitým priemerom.
  • Priemer pilotnej diery by mal byť o 0,01–0,03 mm väčší a minimálna hĺbka by mala činiť 3xD.
  • bezpodmienečne sa musí dbať na to, aby bol vrcholový uhol pilotného vrtáka väčší ako vrcholový uhol vrtáka na hlboké diery.
  • počínajúc hĺbkou vŕtania 40xD odporúčame vytvoriť pilotnú dieru 12xD pomocou nášho vrtáka WTX Quattro 4F.

2. Navedenie vrtáka na hlboké diery do pilotnej diery

  • Vrtákom na hlboké diery WTX zájdite do pilotnej diery (chladiaca kvapalina nie je pod tlakom), s nízkymi otáčkami (n = 200–300 ot./min.) a s posuvom vf = 1000 mm/min..
  • cca 2 mm pred dosiahnutím dna diery (koniec pilotnej diery) zastavte posuv, zapnite chladiacu kvapalinua chvíľu počkajte, kým sa vytvorí odporučený tlak. Nasledovne plynule zvyšujte hodnotu až po dosiahnutí odporučených otáčok.

3. Vŕtanie na požadovanú hĺbku diery, bez cyklusu odstraňovania triesok

  • U priečnych dier a pri vychádzaní z diery znížte posuv o 50 %

4. Vyjdenie vrtáka

  • Vrtákom vyjdite až zhruba do hĺbky pilotnej diery.
  • Plynule znižujte otáčky, až dosiahnete nižších otáčok (n = 200–300 ot./min).
  • Pri vychádzaní z diery použite normálny rýchloposuv (vf = 3000 mm/min).

V prípade vŕtania horizontálnych hlbokých dier od 40xD zachádzajte vrtákom na hlboké diery do diery ľavotočivo s otáčkami 200 ot./min.. Tým zabránite prevesovaniu vrtáka na hlboké diery.

Bezpodmienečne sa musí dbať na to, aby sa s vrtákom na hlboké diery v priestore stroja nikdy nemanipulovalo pod plnými otáčkami!