Č. tovaru:: 1082001221
SOGX
Č. KOMET: W8042210.088430

Popis produktu

Označenie:
SOGX 120408-21 BK8430
TK VYMĚNITEĽNÁ REZNÁ DOŠTIČKA

Technické údaje

Označenie
120408
Dĺžka reznej hrany L
12 mm
Vpísaná kružnica IC
12 mm
Ø upínacieho otvoru D1
5,2 mm
Výška reznej hrany S
4,8 mm
Poloměr rohu RE
0,8 mm
Označenie
SOGX 120408-21 BK8430