Projektový inžiniering: Chytré koncepty pre efektívny proces obrábania

Od ponuky poradenských služieb až po úspešné ukončenie projektu realizujeme Váš projekt podľa Vášho individuálneho zadania

Riešenie výrobných procesov šité na mieru ponúkajúce ...

 • ideálna stratégia na obrábanie
 • kompletné riešenie na používanie nástrojov
 • dlhoročné skúsenosti
 • osobný prístup 

Spoločne k inteligentnému riešeniu na kľúč vďaka …

 • hlbokým odborným znalostiam
 • inovatívnym nástrojovým konceptom
 • globálnej sieti odborníkov 

Ponúkame riešenie priamo na Vaše obrábanie

Priemysel obrábania je široko rozvetvený a navyše veľmi komplexný, zatiaľ čo sa trendy a inovácie menia enormne rýchlym tempom. Vďaka dlhoročným skúsenostiam okamžite identifikujeme aktuálne požiadavky trhu a predložíme Vám riešenie šité priamo na mieru Vašim potrebám. 

Navyše Vám ponúkame komplexné produktové portfólio aj vysokú profesijnú kompetenciu vďaka nášmu zameraniu na inovatívne procesy a vývoj. Súčasne sa postaráme o to, aby ste mali naše produkty čo najrýchlejšie k dispozícii. Profitujte z našich hlbokých odborných znalostí a nezávislej záruky kvality.

Naše nástroje

 • rozsiahly sortiment štandardných nástrojov
 • individuálne prispôsobenie sortimentu štandardných nástrojov
 • individuálne špeciálne nástroje a nástroje pre konkrétne priemyselné odvetvie 
 • digitálne produkty

NAŠI ĽUDIA

 • skúsení aplikační technici priamo u Vás 
 • podpora miestnych a medzinárodných projektových tímov 
 • globálna sieť odborníkov 
 • odborné know-how 
 • dlhoročná inžinierska činnosť
 •  hlboké technické odborné vedomosti 
 • prvotriedne služby 
 • osobné poradenstvo
 • inovatívne nástrojové koncepty

Vývoj optimálnych výrobných procesov

Využite naše inovatívne nástrojové koncepty, dlhoročné skúsenosti a poskytovanie osobného poradenstva na zvýšenie vlastnej produktivity

Aby sa mohli hospodárne a veľmi kvalitne obrábať stále komplexnejšie obrobky, musia sa všetky procesné parametre prispôsobiť konkrétnemu zadaniu. Ten, kto nakoniec obstojí, si zachová konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

Pri každodennom obrábaní však nie sú často k dispozícii kapacity nutné pre analýzu výrobných procesov a pre ich zefektívnenie zavádzaním optimalizačných opatrení. Často chýba i čas pre prispôsobenie nových rezných materiálov, geometrií nástrojov alebo procesných technológií individuálnym projektom trieskového obrábania.

A práve tu začíname s naším projektovým inženieringom. Ako popredný výrobca nástrojov a propagátor inovatívnych technológií v oblasti trieskového obrábania pre Vás pripravujeme optimálne koncepty obrábacích nástrojov, ktorých základom sú najdôležitejšie faktory úspechu - efektivita, čas a kvalita.

Prečo sme pre Vás ideálnym systémovým partnerom? Máme dlhoročné skúsenosti s vývojom inovatívnych nástrojových riešení, disponujeme rozsiahlym technickým know-how a ponúkame prvotriedny servis. Okrem toho sme vďaka popredným produktovým značkám Cutting Solutions by CERATIZIT, WNT, KOMET a Klenk poskytovateľom komplexných služieb v oblasti trieskového obrábania a ponúkame jednu z najrozsiahlejších ponúk obrábacích nástrojov a súvisiacich služieb.

Projektové poradenstvo

Vaše ciele budeme mať stále na zreteli a poskytneme Vám vždy fundovanú podporu vo všetkých aplikačných oblastiach naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami. Profitujte z našich dlhoročných skúseností a našich inovatívnych konceptov riešenia.

Naše služby

 • Poradenský servis pre všetky aplikačné oblasti aj odvetvia
 • Poradenstvo zamerané na Vaše individuálne potreby a optimalizáciu procesu
 • Osobný vedúci projektu

Vypracovanie a ponuka projektov

Náš nadoborový projekčný tím vytvára pomocou špičkových nástrojov spoločnosti CERATIZIT ideálny koncept obrábania, ktorý je presne prispôsobený Vašim individuálnym potrebám a cieľom.

Naše služby

 • vypracovávanie konceptov obrábania a vybavenia nástrojmi
 • sledovanie doby taktu
 • obrábacie testy vo vlastnom Technickom centre
 • prognóza spotreby nástrojov a nástrojových nákladov na obrobok
 • Obchodná ponuka

Realizácia projektu

Náš tím odborníkov implementuje, spoločne s Vami a Vaším osobným aplikačným technikom firmy CERATIZIT, na Váš stroj ponúkaný koncept. Vďaka tejto našej podpore priamo vo výrobe garantujeme stabilnú a hospodárnu výrobu Vášho produktu.

Naše služby

 • detailné plánovanie procesu obrábania
 • konštrukcia nástroja
 • sledovanie kolízií
 • montáž nástroja
 • podpora zabezpečovaná osobným aplikačným technikom pri zavádzaní nástrojov do výroby a programovania CNC
 • Dokumentácia k nástrojom
 • Pravidelné informovanie o vývoji projektu

Nepretržitá starostlivosť o zákazníka

Sme tu pre Vás i po úspešnej realizácii projektu. Váš osobný technický poradca má neustály prehľad o Vašich výrobných procesoch, zisťuje ďalšie potenciálne možnosti optimalizácií a je Vám stále k dispozícii pri riešení problematiky trieskového obrábania.

Naše služby

 • Nepretržitá podpora výroby
 • Podpora počas sériovej výroby a optimalizácia procesu

Niektorých zákazníkov sme už presvedčili

Obrobok: veko prístroja
Materiál: EN-AW 6082
Cieľ projektu: kompletné riešenie pre optimalizáciu doby taktu

❗​ Výzva

V spoločnosti BAM GmbH má procesná spoľahlivosť a flexibilita, v rámci sériovej výroby komponentov vyrábaných podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov, najvyššiu prioritu. Aby sme mohli ako systémový dodávateľ plniť pri výrobe nových a komplexných komponentov vysoké požiadavky našich zákazníkov, musíme ako výrobnú stratégiu predkladať kompletné riešenia šité na mieru.

Riešenie

Na obrábanie niekoľkých skupín obrobkov z hliníkových výkovkov, sa stratégia obrábania pomocou štandardných a špeciálnych nástrojov optimálnym spôsobom vyladí pre moderný strojový park spoločnosti BAM GmbH. Menej častá výmena nástrojov a kratšie obrábacie časy garantujú efektívnu sériovú výrobu.

✔️​ Úspech

Komplexná analýza procesu rozhodujúcou mierou prispieva k úspešnému projektu, ktorý prináša optimálnu úsporu času aj nákladov:
Doba taktu sériovej výroby sa zníži o viac ako 50 % na menej ako päť minút na obrobok.


​️
 "Od vzniku vlastného nápadu až po realizáciu projektu sa naštartovala a prebiehala mimoriadne úspešná spolupráca, ktorá hovorí sama za seba: Vo fáze plánovania a realizácie sú už i ďalšie projekty!“

Riaditeľ výrobnej divízie BAM GmbH, Josef Wittmann

Obrobok: Ti-Mo vložky
Materiál: Ti-Mo zliatina
Cieľ projektu: hospodárne a procesne bezpečné obrábanie

❗​ Výzva

Rôzne komponenty zo zliatin titánu a molybdénu sa majú hospodárne a procesne spoľahlivo obrábať pomocou jednotného nástrojového konceptu.

Riešenie

Pre obrábanie rôznych dielov zo zliatin titánu a molybdénu sa definuje jednotný nástrojový koncept, ktorý tvorí prevažne štandardné produkty. Súčasne sa konkrétne obrábaným dielom prispôsobí stratégia obrábania i odporučenia rezných parametrov.

✔️ Úspech

Zákazník potom môže obrobky efektívne, procesne spoľahlivo a hospodárne obrábať s požadovanými rozmerovými a tvarovými toleranciami.
Výsledok: 79% úspora nákladov, 59% zníženie času obrábania na obrobok a podstatné predĺženie životnosti.


​️
 "Spolupráca so spoločnosťou CERATIZIT korunovala tento projekt úspechom. Ukázalo sa, že pre úspech celého projektu boli rozhodujúce skúsenosti odborníkov firmy CERATIZIT so zliatinami titánu a molybdénu.“

Kappler CNC - nákup nástrojov, Jürgen Klittich

Obrobok: komponent pre letecký priemysel - sériová výroba cca 1500 kusov za rok
Materiál: martenzitická nehrdzavejúca oceľ 1.4545
Cieľ projektu: optimalizácia časov cyklu a garancia procesnej bezpečnosti počas sériovej výroby

❗​ Výzva

Spoločnosť Milltech získala zákazku na výrobu nového komponentu pre letecký priemysel z ocele 1.4545, teda z ťažko obrobiteľnej martenzitickej nehrdzavejúcej ocele, pričom ide o sériu 1500 kusov za rok v rámci trojročného kontraktu. Mimoriadne dôležité pritom boli krátke časy cyklu a dodacie lehoty, aj maximálna procesná bezpečnosť. Navyše by sa malo obrábať iba pomocou štandardných nástrojov, aby sa mohli používať aj pre iné zákazky.

Riešenie

Tím projektového inžinieringu vypracoval stratégiu obrábania vrátane programovania a dimenzovania nástrojov, pričom sa okrem iného počíta aj s frézami radu CircularLine pre trochoidné frézovanie a s frézami SilverLine.
Okrem toho odporučil tím projektového inžinieringu vhodné nástrojové držiaky aj príslušné zveráky a upínacie systémy. Firme Milltech chýbali strojné kapacity na to, aby mohla preveriť jednotlivé navrhované riešenia, a preto sa rôzne koncepty obrábania testovali v Technickom centre v Kemptenu - a to s presvedčivým úspechom. Aby sa zaistila termínová spoľahlivosť dodávok, spoločnosť Milltech využíva služieb konsignačného skladu firmy CERATIZIT.

✔️ Úspech

Vďaka veľkému objemu odoberaného materiálu na obrobok sú nástroje radu SilverLine a CircularLine teraz pevnou súčasťou novej stratégie obrábania, do ktorej spadajú aj vrtáky WTX-VA a odhrotovače MultiLock. Rozhodujúcim argumentom pre tieto nástroje bola skutočnosť, že je možné dobu taktu znížiť o 40 % v porovnaní s konkurenčnými nástrojmi.


​️
 "Projektový inžiniering spoločnosti CERATIZIT je veľmi prínosnou službou pre podnik ako je ten náš. Máme tak dodávateľa na všetky nástroje potrebné na výrobu a v rámci plánovania navyše nestrácame žiadny čas.“

milltech GmbH / Karl Reichinger, konateľ


Kontaktujte nás!

Pokiaľ nechcete stratiť kontakt s medzinárodnou konkurenciou, ale naopak hodláte radšej udávať krok, potom nás, prosím, kontaktujte. My Váš projekt úspešne zrealizujeme!

Chcete zadať komplexný projekt na kľúč? My ho zrealizujeme, kompletne!

Na všetky obrobky - či už sú komplexné, veľké alebo ťažké - máme v tíme príslušných odborníkov

Výber obrobkov vo výrobe je mimoriadne rôznorodý. Vyrábajú sa jednak brzdové kotúče, nosníky zadnej nápravy, puzdrá valcov, bloky a hlavy valcov, skrine spojky alebo brzdové strmene. Na strane druhej výrobné linky opúšťajú aj telesá čerpadiel pre hydraulické agregáty, frakovacie čerpadlá, statorové kostry, náboje bicyklov, prírubové dosky a frézované diely, puzdrá na vretená, planétové nosiče a planétové osi, ale aj bedrové kĺby a iné produkty určené na využitie v zdravotníctve, ako aj nosiče kolies, náboje kolies, náboje bicyklov i závesy kolies pre kozmonautiku a celý rad ďalších komponentov.

Vďaka inteligentným konceptom obrábania úspešne realizujeme pre všetky tieto produktové skupiny komplexné projekty podľa individuálneho zadania zákazníka a získavame tak pre neho rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.

Pritom máme neustále na zreteli každodenné požiadavky kladené na trieskové obrábanie, ako je

 • procesná spolahlivosť
 • kontrola procesu
 • optimálne využitie nástroja
 • krátke reakčné časy
 • optimalizácia doby taktu

Viac ako 25ročné skúsenosti s projektami na kľúč

Viac ako 1000 úspešných projektov na kľúč

100% partnerský prístup, orientácia na zákazníka aj zameranie na inovatívne riešenie

Špeciálne nástroje

Testujeme celý rad nástrojových charakteristík a prispôsobujeme ich Vašim požiadavkám. Získate teda nástroj, ktorý bude optimálne spĺňať podmienky Vášho obrábacieho procesu. Design, geometria britov či povlaky - každý nástroj sa dimenzuje individuálne priamo pre Vás a jeho výroba prebieha priamo u nás, pričom sa dodržujú prísne ustanovenia politiky kvality.  

Na špeciálne použitie Vám ponúkame riešenia šité na mieru konkrétnemu priemyselnému odvetviu: