Dragonskin - povlak pre maximálny výkon

Nástroj môže podávať optimálny výkon iba v prípade, ak je povlak perfektne vyladený pre zamýšľaný účel použitia. Vďaka viac ako 100 ročným skúsenostiam v oblasti vývoja tvrdokovov a dlhoročnej odbornej kompetencii pre vývoj technológie povlakovania Vás môžeme ubezpečiť, že: nástroje s povlakom Dragonskin sú tým najlepším, čo Váš proces trieskového obrábania môže stretnúť.

Základné charakteristiky našich produktov Dragonskin

Náš symbol „Dragonskin“ k Vám vysiela jednoznačný signál: Prostredníctvom týchto nástrojov dosiahnete maximálny výkon. A síce v podobe

  • výrazne dlhšej životnosti
  • podstatne väčších posuvov
  • maximálnej procesnej bezpečnosti

Ako poznáte produkty s povlakom Dragonskin
Všetky produkty s povlakom Dragonskin sú v našom online e-shope označené príslušným symbolom Dragonskin. Produktová kategória Dragonskin má pomôcť rýchle identifikovať a tým aj rýchle vyhľadať nástroje s vysoko výkonnou technológiou povlakovania CERATIZIT.

Čo sa skrýva za povlakom Dragonskin?
Naším zámerom bol vývoj nástrojového povlaku, ktorý Vám, ako nášmu zákazníkovi, umožní docieliť doteraz nevídaného výkonu pri trieskovom obrábaní. Za týmto účelom sme zmobilizovali náš všetok inovačný potenciál i naše odborné vedomosti v oblasti práškovej metalurgie. A výsledkom je technológia povlakovania Dragonskin, ktorá ponúka maximálnu ochranu pred vonkajšími vplyvmi a účinne znižuje predčasné opotrebenie nástroja.
Perfektná kombinácia najmodernejších, vysoko výkonných substrátov a nové štruktúry povlakov umožňujú dosahovať vysokých rezných rýchlostí a zvýšenej procesnej bezpečnosti. Preukázateľne vyšší výkon až o 80 %, vďaka našej progresívnej technológii povlakovania Dragonskin, Vám prináša značnú konkurenčnú výhodu. Perfektná kombinácia najmodernejších, vysoko výkonných substrátov a nové štruktúry povlakov umožňujú dosahovať vysokých rezných rýchlostí a vyššej procesnej bezpečnosti. Preukázateľne vyšší výkon až o 80 %, vďaka našej progresívnej technológii povlakovania Dragonskin, Vám prináša značnú konkurenčnú výhodu.


Prehľad benefitov plynúcich z používania povlaku Dragonskin

  • Až o 80 % vyšší výkon
  • Perfektné odvádzanie triesok pri súčasnom predĺžení životnosti
  • Nižší rezný odpor
  • Minimálne nalepovanie triesok
  • Podstatne nižší oter a tým i nižšie náklady na kus

Chceli by ste sa zoznámiť s touto problematikou ešte podrobnejšie? Potom si stiahnite nášho sprievodcu (v angličtine), v ktorom nájdete ešte viac informácií o nástrojoch a ich povlakoch.

Ako funguje povlak Dragonskin?

Pod pojmom Dragonskin sa skrýva naše komplexné vedecké technologické know-how. Základom vysoko výkonných povlakov je celková nanotechnológia, pričom ide o vhodnú kombináciu najrôznejších povlakových systémov a technológií povlakovania.

Nanopovlaky sú tenké vrstvy s hrúbkou iba pár nanometrov, ktoré sa nanášajú striedavo. Výhoda: Je možné takmer ľubovoľne kombinovať rôzne vlastnosti najrôznejších chemických zlúčenín.

Pretože želaný výsledok často prinesie až celkové zloženie povlaku: Pokiaľ sa požadovaného výsledku nedosiahne využitím iba jednej vrstvy, potom to napravia rôzne povlaky vykazujúce rôzne vlastnosti, ktoré sú ako systém neporaziteľné.

Ako príklad uvádzame našu sortu rezného materiálu CVD CTCM245, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre obrábanie vysokolegovaných ocelí: Jej optimálny výkon garantuje veľmi húževnatý substrát, Al2O3-, spojovacia vrstva a vrstva TiCN. Tak je možné efektívne predchádzať tepelným šokom a súčasne je sorta CTCM245 mimoriadne odolná voči vysokým teplotám, čím je možné aplikovať vyššie rezné rýchlosti a pri obrábaní vysokolegovaných ocelí súčasne zabezpečiť nižšie opotrebenie chrbta a potlačiť i vymieľanie.

Je to však iba jedno z mnohých možných zložení používaných povlakov: V závislosti od vlastného použitia a TK substrátu, ide tu o nástroj so stopkou alebo o vymeniteľnú britovú doštičku, aplikujú sa a navzájom kombinujú buď povlakový systém PVD alebo CVD s príslušnými povlakovacími materiálmi. Naším základným cieľom vždy bolo zabezpečenie efektívnej ochrany nástrojov pred opotrebením. Potom sa môže stať, že si mnohé obrábacie procesy budú vyžadovať ostré rezné hrany s tenkým povlakom, v prípade iného typu obrábania však bude nutné používať mimoriadne hrubú vrstvu povlaku, aby sa zabezpečila vysoko účinná ochrana TK substrátu pred pôsobením vysokých teplôt - možné je všetko.

Čo by mohlo lepšie ochrániť nástroj pred pôsobením tepla, ako keď z nej teplo budeme čo najrýchlejšie odvádzať? Preto sa konštruktéri spoločnosti CERATIZIT zamerali pri vývoji povlaku Dragonskin najmä i na jeho dodatočnú povrchovú úpravu. Tým sa docieli extrémne hladkého povrchu, čo sa pozitívne prejaví na nízkom kontaktnom trení medzi trieskou a plochou čela - odvádzaní triesok je rýchlejšie. Výsledok: Nižší oter, súčasne dlhšia životnosť a zvýšenie celkového výkonu až o 80 %!

Všetok náš inovačný potenciál a naše odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti práškovej metalurgie sme zamerali na jediný cieľ: Vývoj nástrojového povlaku, ktorý Vám, ako nášmu zákazníkovi, umožní docieliť doteraz nevídaného výkonu pri trieskovom obrábaní. Vďaka technológii povlakovania Dragonskin sa nám podarilo tento cieľ dosiahnuť.

Rovnako ako je dračia koža symbolom nezraniteľnosti, tak je i nová technológia povlakovania Dragonskin symbolom maximálnej ochrany pred vonkajšími vplyvmi a účinne znižuje predčasné opotrebenie nástroja. Takmer nepreniknuteľná vrstva je koncipovaná pre obrábanie v najťažších pracovných podmienkach a nezastaví sa pred žiadnou prekážkou. Extrémne tvrdý povrch Vám pritom ihneď padne do oka - vďaka mimoriadnemu zamatovému vzhľadu. 

Perfektná kombinácia najmodernejších, vysokovýkonných substrátov a novej štruktúry povlakov umožňujú dosahovať vysokých rezných rýchlostí a zvýšenej procesnej bezpečnosti. Preukázateľne vyšší výkon až o 80 %, vďaka našej progresívnej technológii povlakovania Dragonskin, Vám prináša značnú konkurenčnú výhodu.