Komplexná kontrola procesu s ToolScope

Vďaka digitálnemu monitorovaniu na optimalizáciu Vašich výrobných procesov

► ToolScope v praxi

Tu Vám predkladáme celý rad príkladov úspešného obrábania pomocou systému ToolScope.

► Veľké úspechy našich partnerov a zákazníkov

Prečítajte si tu napínavé príbehy z praxe o našich nástrojových konceptoch, okrem iného aj so systémom ToolScope, a o tom, aká úspešná bola ich aplikácia u našich partnerov a zákazníkov.

► CERAsmart Cockpit

Pomocou systému CERAsmart Cockpit dokumentujeme všetky aspekty digitálneho obrábania a predkladáme Vám individuálnu kombináciu vyhodnotených dát - počnúc britom cez vreteno až po stroj. 

► ToolScope od výrobcu vo Vašom novom stroji

S okamžitou platnosťou si môžete ToolScope objednať súčasne s Vašim strojom. Nižšie uvádzame bližšie informácie o spolupracujúcich výrobkoch strojov a aj popis celého procesu.

► Naše vysielanie na YouTube „THE CUT“

Aj na YouTube zhromažďujeme zaujímavé informácie týkajúce sa trieskového obrábania z celej skupiny podnikov CERATIZIT. 

Na čo je vlastne dobré monitorovanie procesu?

Akonáhle sa začne presadzovať požiadavka na čo najviac autonómnu prevádzku obrábacích strojov, nezaobídeme sa bez automatického monitorovania používaných nástrojov a súvisiacich procesov: Opotrebenie britov či zlomenie nástroja pritom predstavujú iba niektoré z aspektov, ktoré môžu negatívnym spôsobom narušiť efektívnu výrobu. Avšak vďaka rýchlo reagujúcim kontrolným mechanizmom je možné už počas obrábania identifikovať konkrétne poruchy a proces obrábania zastaviť – teda ešte pred tým, ako by poškodenie nástroja či obrobku mohlo ohroziť výrobu. 

Majte svoje procesy bezpečne pod kontrolou

Chceli by ste svoje obrábanie viac digitalizovať? Udávame technologické trendy vďaka nášmu monitorovaciemu a riadiacemu systému ToolScope. Náš systém neustále zaznamenáva signály prichádzajúce zo stroja, ktoré vznikajú v rámci výrobného procesu. Tieto dáta sa zrozumiteľne vizualizujú a následne rôznym spôsobom využívajú na monitorovanie a riadenie stroja. K dispozícii sú tak najrôznejšie, ľubovoľne voliteľné moduly, ktoré je možné navzájom kombinovať za účelom individuálnej kontroly procesu.

Čo všetko ToolScope dokáže?

✔️ Kontrola procesu

 • ToolScope zaznamenáva, vizualizuje a vyhodnocuje procesné dáta
 • Odchýlky sa identifikujú v reálnom čase
 • Môžete zasahovať do svojich výrobných procesov - vďaka systému ToolScope aj úplne automaticky!

✔️ Ochrana stroja

 • Stav stroja sa monitoruje za účelom vykonávania údržby.
 • ToolScope pracuje ako airbag v stroji: V prípade kolízie/nárazu sa aktivuje núdzové zastavenie - ešte skôr, ako by to urobil stroj.
 • Týmto spôsobom je tak možné predchádzať preťaženiu nástroja, aj obrábacieho stroja.

✔️ Dokumentácia & digitalizácia

 • Na účely analýzy životnosti nástroja sa zaznamenávajú údaje o používaní nástroja.
 • Analýza doby používania nástroja obsahuje analýzu prestojov stroja aj príslušných dôvodov ich vzniku.
 • 100% kontrola obrobku: dokumentujú sa kritické procesné parametre a tak sú zaistené aj najvyššie štandardy kvality.

Najdôležitejšie funkcie systému ToolScope

TS-PM: Monitorovanie procesu

Systém ToolScope sa automaticky naučí optimálny priebeh pracovného procesu a nasledovne reaguje na odchýlky pri obrábaní.

Výhody

 • zistí zlomenie nástroja
 • minimalizuje následné poškodenie nástroja, obrobku a stroja
 • rýchle a jednoduché prispôsobenie výrobným procesom
 • umožňuje obrábanie bez operátora prostredníctvom 100% kontroly obrobkov

TS-WEAR:
Identifikácia opotrebenia

Systém ToolScope identifikuje opotrebované nástroje na základe priemernej procesnej sily. Takto je možné bezo zvyšku vyčerpať rezervný potenciál nástroja bez toho, aby sa riskovalo zlomenie nástroja.

Výhody

 • znižuje náklady na nástroje / riziko zlomenia nástroja
 • zvyšuje využiteľnosť stroja
 • optimalizuje využitie nástroja

TS-AFC: Adaptívna regulácia posuvu

Regulácia posuvu urýchľuje proces tam, kde je to bezpečné a možné a súčasne chráni nástroj tým, že zachytáva výkonové špičky.

Výhody

 • skracuje dobu taktu a chráni nástroj pred preťažením
 • predlžuje životnosť nástroja
 • zvyšuje využiteľnosť stroja
 • optimalizuje procesy
 • chráni stroj

CD: Monitorovanie kolízie

Vypína rýchlejšie, ako to umožňuje stroj! Monitorovanie kolízie systémom ToolScope identifikuje kolízie nástroja pomocou snímača zrýchlenia, a teda ešte skôr, ako zareaguje stroj. Počas časového intervalu <1 ms sa aktivuje núdzové zastavenie a tým sa zabráni vzniku väčšieho poškodenia.

Výhody

 • bráni poškodeniu nástroja aj obrobku
 • znižuje náklady na opravy
 • skracuje prestoje stroja
 • dokumentuje kolízie

 

 

Ďalšie funkcie

TS-CM: Monitorovanie stavu stroja

Tu sa sníma takzvaný odtlačok prsta stroja. Tým je možné zobrazovať tendenčné priebehy stavov stroja. Sledovanie tendenčných priebehov uľahčuje pracovníkom údržby včasné vykonávanie aktuálne nutných opatrení.

Výhody

 • včas identifikuje poškodenie ložísk osí a vretien
 • napomáha pri plánovaní údržby a vyhľadávaní porúch
 • zaisťuje ochranu stroja
 • je to dôležitý modul pre kompletnú digitálnu dokumentáciu

TS-TCLog: Záznam o výmene nástroja

Zaznamenáva využitie nástroja pomocou počítadla obrobených kusov alebo počítadla životnosti (reznej hrany), čím sa zníži administratívna záťaž. ToolScope analyzuje napríklad odchýlky životnosti nástroja a odhaľuje tak optimalizačný potenciál.

Výhody

 • dokumentuje životnosť nástrojov aj dôvody ich výmeny 
 • nahrádza manuálne evidované sprievodné karty nástrojov
 • analýza dát odhaľuje optimalizačný potenciál

TS-MDA: Analýza strojných parametrov

Zaznamenáva prevádzkové dáta stroja, ako sú prestoje stroja a ich dôvody, a ukladá ich do pamäti za účelom ďalšieho vyhodnocovania. Analýza týchto parametrov otvára vysoký potenciál zvyšovania produktivity.

Výhody

 • eviduje prevádzkové dáta stroja vr. dôvodov jeho prestojov 
 • zdroj dát na odhaľovanie dôvodov znižovania produktivity

TS-QRep: Dokumentácia kvality

Monitorovanie dokumentácie v reálnom čase ako potvrdenie kvality v prípade kritických procesov. Najmä v prípade špeciálnych kontrolných noriem platných pre letecký priemysel „GEP11TF12“ a „MTV548-4“ zaisťuje ToolScope splnenie požadovaných vysokých akostných štandardov.

Výhody

 • doloženie akostného štandardu, teda manuálna kontrola odpadá 
 • dokumentuje kritické procesné parametre v súbore .pdf

TS-Connect: Sieťové funkcie

Implementácia systému ToolScope do firemnej siete umožňuje automatický prenos dát na server alebo na sieťový disk. Výhoda: Tým je zaistené dlhodobé ukladanie dát, automatická funkcia zálohovania aj vzdialený prístup.

Výhody

 • Automatizácia Vašej výroby prostredníctvom kombinácie jedinečných, digitálnych kontrolných systémov:
 • ToolScope (priame pripojenie stroja)
 • spike®_mobile (precízny merací prístroj)

ToolScope ft. iTendo²
Citlivý tým snov pre efektívne procesy

Tandem pre komplexnú kontrolu systému aj v oblasti minimálnych priemerov

Monitorovanie procesu pomocou systému ToolScope je mimoriadne spoľahlivé, najmä počas frézovania. Aby bolo teraz možné zisťovať spoľahlivé procesné parametre aj u fréz s priemerom od 0,3 mm alebo pri dokončovacom frézovaní, ponúkané riešenie dopĺňame o inteligentný hydraulický upínač iTENDO². Senzory tohoto upínača sú tak citlivé, že je schopný identifikovať aj minimálne vibrácie, prenášať tieto informácie do systému ToolScope a zobrazovať ich užívateľovi.

ToolScope v praxi

Funkcie nášho systému ToolScope vzbudili Váš záujem? Chceli by ste teraz získať viac informácií o tom, akým spôsobom môžete pomocou tohto inteligentného monitorovacieho systému optimalizovať proces vlastného obrábania? Potom sa, prosím, pozrite na celý rad príkladov úspešného obrábania pomocou systému ToolScope.

CERAsmart Cockpit

Digitalizácia trieskového obrábania pre Vás nie je iba nejasnou predstavou, ale máte jednoznačné predstavy o tom, aké dáta by ste chceli spracovávať a vyhodnocovať? Alebo sa touto otázkou ešte zďaleka do tejto miery nezaoberáte a hľadáte informácie o tom, akým spôsobom Vám konkrétne dáta môžu pomôcť k dosiahnutiu väčšej kontroly procesu a spoľahlivejšiemu monitorovaniu nástroja?

V oboch prípadoch je pre Vás CERATIZIT kompetentným partnerom, pretože pomocou nášho systému CERAsmart Cockpit dokumentujeme všetky aspekty digitálneho obrábania a predkladáme Vám individuálnu kombináciu vyhodnotených dát - počnúc britom cez vreteno až po stroj. Aby ste mali neustále optimálny prehľad o svojich výrobných procesoch.

ToolScope od výrobcu vo Vašom novom stroji

Objednávate nové obrábacie centrum alebo novú frézku a chceli by ste priamo využívať funkcií systému ToolScope? Potom je to úplne jednoduché. Vďaka úzkej spolupráci s niekoľkými poprednými výrobcami strojov, ako je Grob, Hermle a Starrag Heckert, si totiž môžete v rámci objednávania stroja priobjednať aj systém ToolScope. Informáciu o tom, u akých výrobcov a typov strojov je možné tento proces realizovať, získate od svojho osobného poradcu aj na našej samostatnej vstupnej stránke.

Veľké úspechy našich partnerov a zákazníkov

Vzbudili sme Váš záujem? Potom nás, prosím, teraz kontaktujte!

Naše vysielanie na YouTube „THE CUT“ 

Aj na YouTube zhromažďujeme zaujímavé informácie týkajúce sa trieskového obrábania z celej skupiny podnikov CERATIZIT. Tak napríklad v piatom diele vysielania „THE CUT“ v angličtine hovoríme o možnostiach digitálneho monitorovacieho systému ToolScope aj o tom, akým spôsobom môžu naši zákazníci prostredníctvom tohto systému získať kontrolu nad svojimi výrobnými procesmi.