KOMtronic | systém s U osou

Kompletné obrobenie na jednom stroji bez rotácie obrobku

Voľne programovateľné systémy KOMtronic s U osou umožňujú ľubovoľné obrábanie kontúr i sústruženie na rotačne nesymetrických obrobkoch.
Spoločne s výmennými nástrojmi šitými na mieru Vašim individuálnym potrebám a optimálnym výberom vymeniteľných britových doštičiek je možné obrábať kontúry v otvoroch a vykonávať i vonkajšie obrábanie. Tým sa podstatne skrátia výrobné časy a súčasne sa zvýši kvalita a optimalizuje sa obrábaný tvar.

Vyššia hospodárnosť

  • používanie štandardných strojov namiesto špeciálnych strojov
  • zníženie počtu nástrojov
  • upínacie prípravky na sústruhoch pre dokončovacie obrábanie nie sú nutné

Zníženie jednotkových nákladov

  • skrátenie obrábacích a priebežných časov vďaka kompletnému obrobeniu na jednom stroji
  • úspora výmeny nástrojov
  • náhrada za časovo náročné cirkulárne obrábanie
  • skrátenie prestojov
  • vysoký rezný výkon

Nízke prevádzkové náklady

  • kompletné obrobenie na jednom stroji bez rotácie obrobku
  • minimálne nároky na výkon stroja vďaka systémom s U osou

Používanie systému s U osou v medicínskom priemysle

Na videu uvidíte, akým spôsobom umožňuje voľne programovateľný systém KOMtronic s U osou ľubovoľné obrábanie kontúr a sústruženie na rotačne nesymetrických obrobkoch .

Riadenie, kontrola, údržba a veľa ďalších procesov!

Prostredníctvom webového serveru máte teraz prístup ku svojmu systému s U osou odkiaľkoľvek. Pozrite sa teraz na video.

Príklady obrábania pre systémy s U osou

Upichovanie

Sústruženie sedla ventilu

Uloženie

Chladiaci kanálik
Výber sústruženia

Spojovacia tyč riadenia

Sústruženie za osadením
Skriňa diferenciálu

Sústruženie vnútornej kontúry

Sústruženie vonkajšej kontúry

Vaše otázky Vám ochotne zodpovie Váš kompetentný obchodno-technický zástupca alebo nám napíšte e-mail.