Mechatronické nástroje - posuvná vyvŕtavacia tyč

Otvory v ložisku kľukovej hriadele, hydraulickej skrine alebo iné otvory s presadením je možné precízne a veľmi efektívne obrábať pomocou posuvných vyvŕtavacích tyčí. Vyvŕtavacie tyče je možné ovládať pomocou tiahla, rotačne, mechatronicky alebo prostredníctvom chladiaceho média. Je možné používať nielen na špeciálnych, ale i na štandardných strojoch.

Každý nástroj je šitý na mieru pre konkrétne, individuálne obrábanie. Popíšte nám i Vy svoj problém pri obrábaní - spoločne s Vami nájdeme optimálne riešenie.