Ostrenie namiesto nového nástroja

Urob zo starého nový

Váš použitý presný nástroj je u nás v tých najlepších rukách: Vrátime Vám ho späť s originálnym naostrením, s originálnym povlakom i s originálnou geometriou. Bude ako nový a pripravený pre ďalšie použitie na stroji.

Užitočné informácie

Originálne ostrenie

 • Originálna geometria
 • Originálny povlak

Tieto faktory garantujú skutočnosť, že Vaše naostrené nástroje budú mať opäť takmer 100% životnosť a rezný výkon ako nový nástroj.

Férové a transparentné ceny

 • Bez príplatkov za skracovanie, vrúbkovaný profil pre hrubovanie, atď. 
 • Uvedené ceny sú platné bez ohľadu na stav dodaného nástroja. Ak zistíme, že určitý nástroj sa už nedá naostriť, potom Vám ho nenaostrený opäť vrátime späť
Vaše výhody
 • vysoká procesná spoľahlivosť vďaka rovnakým pracovným parametrom ako u nových nástrojov
 • zníženie Vašich výrobných nákladov i nákladov na nástroje
 • malé skladové zásoby nástrojov vďaka rýchlemu servisu

Dodacie lehoty

Naša štandardná dodacia lehota činí 15 pracovných dní, počínajúc prijatím Vašej zákazky u nás. Nástroje so špeciálnymi geometriami alebo špeciálnym povlakom, na ktoré sa vzťahuje iný dodací termín, sú náležite označené.


Ustanovenie

Všetky nástroje sa po ostrení označia príslušnou značkou. Nástroje, ktoré CERATIZIT obdrží pre ostrenie, ktoré však nie sú z našej produktovej palety, sa geometricky naostria podľa našich smerníc.

Jednoduchá cesta k Vášmu naostrenému nástroju

Zašlite nám Vaše použité nástroje.

Podľa Vášho želania Vám radi zdarma poskytneme plastový box, ktorý zaistí bezpečnú prepravu Vašich nástrojov.

Formuláre pre stiahnutie

 • Dodací list pre stopkové frézy
 • Dodací list pre vrtáky v skrutkovnici, NC navrtaváky a stupňovité vrtáky
 • Dodací list pre torusové a rádiusové frézy

Obeh Vašich nástrojov určených na ostrenie

 1. V prípade, že máte záujem o servis ostrenia našich nástrojov, je nutné si najskôr objednať prepravní box na ostrenie. Zavolajte na naše zákaznícke centrum – tel. + 420 566 522 411, kde sa dohodnete na zaslaní a veľkosti boxu v závislosti na typoch nástrojoch, ktoré budete na ostrení zasielať. Prepravní box vám zdarma doručíme nasledujúci pracovní deň.
 2. Keď budete chcieť zaslať nástroje na ostrenie, uložíte ich do prepravného boxu, vyplňte priložený formulár a cez naše zákaznícke centrum si telefonicky (tel. +420 566 522 411) alebo e-mailom (info.slovensko@ceratizit.com) objednáte zvoz na vyzdvihnutie nástrojov. My zaistíme vyzdvihnutie kuriérom, ktorý u vás nástroje nasledujúci pracovní deň vyzdvihne. Preprava nástrojov je pre vás zadarmo.
 3. Ostrenie a povlakovanie štandardných nástrojov trvá cca 3 týždne. V prípade, že sa jedná o špeciálne nástroje, bude vám najskôr zaslaný cenový návrh ostrenia a približný termín dodania (z pravidla 3-5 týždňov). Ostrenie bude zrealizované po odsúhlasení cenového návrhu.
 4. Preostrené a napovlakované nástroje vám budú následne zaslané späť prepravnou službou v pôvodnom boxe. Box si treba ponechať u seba pre prípadné ďalšie objednávky.
 5. Pokiaľ medzitým budete chcieť zaslať na ostrenie ďalšie nástroje, rovnakým spôsobom si objednáte ďalší prepravní box a zvoz na vyzdvihnutie nástrojov. 

Na nasledujúcich stránkach nájdete ďalšie informácie k tejto problematike: