TEAM CUTTING TOOLS

CERATIZIT ReStart - náš servis ostrenia obrábacích nástrojov

Dostaňte zo svojho nástroja ešte viac!

CERATIZIT je celosvetovo preslávený konštantne vysokou kvalitou svojich produktov - i spoľahlivým servisom, ktorý je optimálne nastavený podľa potrieb zákazníkov i produktov. K tomu patrí samozrejme i ostrenie nástrojov – i napriek maximálnej kvalite a životnosti totiž i naše nástroje dosiahnu skorej či neskôr hranice svojho opotrebenia.

Vďaka nášmu odborne vykonávanému servisu ostrenia s využitím originálnych geometrií a povlakov zabezpečíme takmer pôvodný obrábací výkon a nástroje tak i naďalej optimálnym spôsobom spĺňajú všetky akostné parametre. Procesom ostrenia sa súčasne predĺži životnosť nástroja – rozpočet na nákup nových nástrojov tak môžete značne ponížiť.

Na aké nástroje sa ReStart vzťahuje?

 • HSS vrtáky
 • TK vrtáky
 • TK vyvŕtavacie hlavy
 • Výstružníky
 • TK stopková závitová fréza 
 • CBN a PKD britové doštičky
 • HSS frézy
 • TK frézy
 • Výmenné hlavy MultiChange

Samozrejme sú i ceny nášho servisu ostrenia férové a transparentné - v prípade programu CERATIZIT ReStart sa nekalkulujú žiadne prirážky za delenie, geometriu pre hrubovacie frézovanie, atď. Uvádzané ceny sú platné odhliadnuc od toho, v akom stave nám Váš nástroj dodáte. Pokiaľ nebude možné nástroj už naostriť, potom Vám ho vrátime bez naostrenia.

Ako zistím, ktoré nástroje je možné naostriť?

Pozrite sa hneď, či je možné Váš nástroj naostriť:

Kde náš servis ReStart ponúkame?

V takmer všetkých európskych krajinách Vám môžeme onúknuť náš servis ReStart a neustále pracujeme na rozširovaní oblasti jeho využívania.

Jednoduchý a transparentný proces

 1. V prípade, že máte záujem o servis ostrenia našich nástrojov, je nutné si najskôr objednať prepravný box na ostrenie. Zavolajte na naše zákaznícke centrum – tel. + 420 566 522 411, kde sa dohodnete na zaslaní a veľkosti boxu v závislosti na typoch nástrojov, ktoré budete na ostrenie zasielať. Prepravný box vám zdarma doručíme nasledujúci pracovný deň.
 2. Keď budete chcieť zaslať nástroje na ostrenie, uložíte ich do prepravného boxu, vyplňte priložený formulár a cez naše zákaznícke centrum si telefonicky (tel. +420 566 522 411) alebo e-mailom (info.slovensko@ceratizit.com) objednáte zvoz na vyzdvihnutie nástrojov. My zaistíme vyzdvihnutie kuriérom, ktorý u Vás nástroje nasledujúci pracovný deň vyzdvihne. Preprava nástrojov je pre Vás zadarmo.
 3. Ostrenie a povlakovanie štandardných nástrojov trvá cca 3 týždne. V prípade, že sa jedná o špeciálne nástroje, bude Vám najskôr zaslaný cenový návrh ostrenia a približný termín dodania (spravidla 3-5 týždňov). Ostrenie bude zrealizované po odsúhlasení cenového návrhu.
 4. Preostrené a napovlakované nástroje Vám budú následne zaslané späť prepravnou službou v pôvodnom boxe. Box si treba ponechať u seba pre prípadné ďalšie objednávky.
 5. Pokiaľ medzitým budete chcieť zaslať na ostrenie ďalšie nástroje, rovnakým spôsobom si objednáte ďalší prepravný box a zvoz na vyzdvihnutie nástrojov. 

Ako by mohol proces ostrenia vyzerať?*

*Ilustračná fotodokumentácia

Aké výhody Vám prináša náš servis ReStart?

 • zníženie Vašich výrobných nákladov i nákladov na nástroje
 • nižšie náklady na skladovanie a kapitálové náklady
 • vyššia dostupnosť
 • kratšia doba obehu a súčasne maximálna produktivita a maximálna procesná bezpečnosť

Príklad: Naša SilverLine TK fréza Ø 12 mm (art. č. 50 972 12200)

1. 4x nový nástroj
2. 1x nový nástroj + 3x ostrenie

červená = 1. použitie | tmavo sivá = 2. použitie 
stredne sivá = 3. použitie | svetlo sivá = 4. použitie

Účinné využívanie zdrojov a udržateľný rozvoj

U nás sa uzatvára kolobeh, na začiatku ktorého je druhotná surovina a na konci hotový produkt. Skupina CERATIZIT neustále optimalizuje výťažnosť nielen externe, teraz i prostredníctvom vlastných interných procesov, a bráni tak tvorbe druhotných surovín. I servis ostrenia ponúkaný našim zákazníkom prispieva rozhodujúcim spôsobom k zabezpečeniu udržateľného rozvoja.

Naša výkupná cena za tvrdokovy sa vždy odráža od aktuálnej tržnej ceny. Po organizačnej stránke sa postaráme o realizáciu celého procesu a zdarma Vám poskytneme plastový box zodpovedajúci zasielanému množstvu, ktorý zabezpečí bezpečnú prepravu.

Máte ešte ďalšie dopyty?

Potom si, prosím, kliknite na záložku FAQ - tu sme pre Vás pripravili zoznam často kladených otázok.

Na nasledujúcich stranách získate ďalšie informácie týkajúce sa problematiky opotrebenia a ovplyvnenia Vášho nástroja ostrením: