Druhy opotrebenia HSS a VHM vrtákov

Vyštiepovanie na rohoch

Príčiny

 • obrobok sa pri zachádzaní vrtáka pohybuje (napr. upnutie obrobku nie je optimálne)
 • nedostatočné chladenie
 • príliš veľká chyba obvodovej hádzavosti

Riešenie

 • kontrola upínacieho prvku, (kontrola vôle uloženia vretena)
 • kontrola privádzania chladiaceho média
 • optimalizujte obvodovú hádzavosť

Vyštiepovanie na vodiacich fazetkách

Príčiny

 • pohyb obrobku
 • nesprávna manipulácia alebo preprava

Riešenie

 • kontrola upnutia obrobku, kontrola stability nástroja
 • používanie originálnych obalov pre skladovanie a prepravu

 

Vyštiepovanie na stupňoch

Príčiny

 • nedostatočná stabilita
 • nedostatočne silné a presné upínacie puzdro

Riešenie

 • kontrola upínacieho prípravku
 • používanie vysoko presných upínacích puzdier

Tvorba nárastkov

Príčiny

 • príliš nízka rezná rýchlosť
 • negatívne plôšky na rohoch britu
 • nedostatočné chladenie

Riešenie

 • zvýšenie reznej rýchlosti
 • zvoľte vrták s ostrými hranami britu
 • kontrola privádzania chladiaceho média

Vylamovanie na vodiacich fazetkách

Príčiny

 • obrobok sa pri vychádzaní vrtáka z otvoru pohybuje: „spätné odpruženie“
 • nedostatočné chladenie

Riešenia

 • kontrola upnutia obrobku
 • kontrola privádzania chladiaceho média, zvýšenia tlaku chladiaceho média

Vylamovanie na hlavnom brite

Príčiny

 • nestabilné podmienky vŕtania
 • prerušovaný rez
 • prekročenie maximálnej šírky opotrebenia

Riešenia

 • optimalizácia obrobku a upnutie nástroja
 • zníženie posuvu
 • včasná výmena nástroja

Vymieľanie

Príčiny

 • príliš nízka rezná rýchlosť
 • nedostatočné chladenie

Riešenia

 • zvýšenie reznej rýchlosti
 • zvýšenie tlaku chladiaceho média

Vylomenie špičky

Príčiny

 • príliš malý posuv
 • vrták rozhadzuje otvor

Riešenia

 • zvýšenie posuvu
 • obvodová hádzavosť < 0,02 mm

Nadmerné opotrebenie chrbta na rohu britu

Príčiny

 • príliš vysoká rezná rýchlosť
 • príliš malý posuv
 • nedostatočné chladenie
 • vŕtanie z dvoch strán alebo prerušovaný rez pri vychádzaní

Riešenia

 • zníženie reznej rýchlosti 
 • zvýšenie posuvu
 • lepšie chladiace médium (väčší objem, zvýšenie tlaku, umiestnenie trysiek?) 
 • kontrola vychádzania z otvoru

Nadmerné opotrebenie britu

Príčiny

 • príliš vysoká rezná rýchlosť
 • príliš nízky tlak chladiaceho média
 • vrták rozhadzuje otvor

Riešenia

 • zníženie reznej rýchlosti, zvýšenie posuvu
 • zvýšenie tlaku chladiaceho média
 • obvodová hádzavosť < 0,02 mm