Pokyn pre balenie za účelom správneho plnenia našich boxov

1. Výber vhodného prepravného boxu

  • Štandardný box: prepravný box na ostrenie - malý
    300x200x140 cm
  • Prepravný box na ostrenie - veľký: pre nadmerne dlhé nástroje (napr. WTX vrták na hlboké diery)
    600x400x140 cm

2. Bezpečné vyplnenie prepravného boxu

Nezabudnite, prosím, na formulár!

↴ Stiahnite si za týmto účelom vhodný formulár.

3. Pripravenie prepravného boxu pre expedíciu

Priloženú expedičnú etiketu prilepte na veko a Váš box je pripravený pre expedíciu!

Dôležité pokyny

  • Do priečinkov našich boxov na nástroje na ostrenie, prosím, nástroje vkladajte jednotlivo.
  • Do priečinkov môžete nástroje samozrejme vkladať v ich originálnom obale. Týmto spôsobom je zabezpečená maximálna ochrana Vašich nástrojov pri preprave.
  • V tomto prípade použite radšej druhý box - v prípade preplnených boxov môže behom prepravy dôjsť k poškodeniu nástrojov. 
  • Pomocou nášho formulára si, prosím, radšej objednajte ďalší box.