Normálne opotrebenie vrtáka

Pri ideálnych podmienkach je možné sledovať rovnomerné opotrebenie po celom brite.

  • Rezná rýchlosť je v poriadku
  • Posuv je v poriadku
  • Vrták i obrobok sú ideálne upnuté

Maximálne opotrebenie pred ostrením

Vrták by sa mal naostriť vtedy, keď sa dosiahne určitá miera opotrebenia (VB) a patričný rozsah vymieľania (KB). 

  1. Plocha čela
  2. Vodiaca fazetka
  3. Podbrus
  4. Rozsah
  5. Stred vrtáka
Maximálne opotrebenie podbrusu (VB) v mm
  Rozsah
Priemer vrtáka v mm  3 2 1
3,00 – 6,00 0,20 0,20 0,20
6,01 – 10,00 0,25 0,20 0,20
10,01 – 14,00 0,25 0,25 0,25
14,01 – 17,00 0,30 0,25 0,25
17,01 – 20,00 0,35 0,30 0,30
Vymieľanie (KB) v mm
  Rozsah
Priemer vrtáka v mm  3 2 1
3,00 – 6,00 0,20 0,20 0,20
6,01 – 10,00 0,25 0,25 0,25
10,01 – 14,00 0,30 0,30 0,30
14,01 – 17,00 0,30 0,30 0,30
17,01 – 20,00 0,35 0,30 0,30