Aký vplyv má ostrenie na frézu?

Čelo

V prípade prílišného opotrebenia geometrie čela sa čelo odreže a znovu naostrí, čo vedie ku skráteniu nástroja (dĺžka britu) o pridaný rozmer x.

Plochy čela

Pri ostrení plôch čela sa zmenšuje priemer cez brity.

Obvod

Pri ostrení na obvode sa zmenšuje priemer cez brity.

Krčok

Keď sa ostrí krčok nástroja, potom sa to týka len priemeru.
Dĺžka krčku sa nezmení!