TEAM CUTTING TOOLS

Projekty v najlepších rukách

Váš projekt realizujeme podľa Vášho individuálneho zadania od ponuky poradenských služieb až po úspešné ukončenie projektu

Využívajte inovatívnu ponuku našich nástrojov, dlhoročné skúsenosti i naše osobné poradenské služby pre zvýšenie vlastnej produktivity

Aby ste mohli efektívne obrábať stále komplexnejšie obrobky a pritom garantovať vysokú kvalitu obrábania, musia sa všetky procesné parametre prispôsobiť konkrétnemu zadaniu. Ten, kto sa úspešne postaví týmto novým výzvam, si zachová svoju konkurencieschopnosť na globálnom trhu.
Behom každodennej pracovnej činnosti však často nie sú k dispozícii dostatočné kapacity nutné pre analýzu výrobných procesov a pre ich zefektívnenie prostredníctvom príslušných optimalizácií. Väčšinou ani nie je čas na prispôsobenie nových rezných materiálov, geometrie nástrojov alebo procesných technológií individuálnym požiadavkám.
A práve tu začíname s naším projektovým inženieringom. Ako jeden z popredných výrobcov nástrojov a propagátor inovatívnych technológií v oblasti trieskového obrábania pre Vás pripravujeme optimálne koncepty nástrojov, ktoré cielia na najdôležitejšie faktory úspešného obrábania, ktorými sú efektivita, výrobný čas a kvalita.
Prečo sme pre Vás ideálnym systémovým partnerom? Máme dlhoročné skúsenosti s vývojom inovatívnych nástrojových riešení, disponujeme hlbokým technickým know-how a poskytujeme prvotriedne služby. Okrem toho sme vďaka popredným produktovým značkám Cutting Solutions by CERATIZIT, WNT, KOMET a Klenk poskytovateľom komplexných služieb v oblasti trieskového obrábania a ponúkame jednu z najrozsiahlejších ponúk obrábacích nástrojov a súvisiacich služieb.

Ak chcete udržať krok s medzinárodnou konkurenciou a súčasne udávať tón vývoja Vášho priemyselného odvetvia, potom nás kontaktujte a my Váš projekt úspešne zrealizujeme!

Kontaktujte nás!

Projektové poradenstvo

Vaše ciele nespustíme z očí a poskytneme Vám fundovanú radu naprieč všetkými priemyselnými odvetviami a vo všetkých aplikačných oblastiach. Profitujte z našich dlhoročných skúseností a našich inovatívnych konceptov pre riešenie Vašich projektov.

Naše služby

 • Poradenský servis pre všetky aplikačné oblasti i odvetvia
 • Poradenstvo zamerané na Vaše individuálne potreby a optimalizáciu procesu
 • Osobný vedúci projektu

Vypracovávanie projektov & ponuka

Náš nadoborový projekčný tím vytvára pomocou high-end nástrojov spoločnosti CERATIZIT ideálny koncept obrábania, ktorý je presne prispôsobený Vašim individuálnym potrebám a cieľom.

Naše služby

 • vypracovávanie konceptov obrábania a vybavenia nástrojmi
 • sledovanie doby taktu
 • obrábacie testy vo vlastnom technickom centre
 • prognóza spotreby nástrojov a nástrojových nákladov na obrobok
 • obchodná ponuka

Realizácia projektu

Náš tím odborníkov implementuje ponúkaný koncept na Vašom stroji, a to v úzkej súčinnosti s Vami a s Vaším osobným technickým poradcom firmy CERATIZIT. Vďaka tejto našej podpore priamo vo výrobe garantujeme stabilnú a hospodárnu výrobu Vášho produktu.

Naše služby

 • detailné plánovanie procesu obrábania
 • konštrukcia nástroja
 • sledovanie kolízií
 • montáž nástroja
 • podpora zabezpečovania osobným aplikačným technikom pri zavádzaní nástrojov do výroby a programovaní CNC
 • Dokumentácia k nástrojom
 • Pravidelné informovanie o vývoji projektu

Nepretržitá starostlivosť o zákazníka

Sme tu pre Vás i po úspešnej realizácii projektu. Váš osobný technický poradca má neustály prehľad o Vašich výrobných procesoch, zisťuje ďalšie potenciálne možnosti optimalizácií a je Vám stále k dispozícii pri riešení problematiky trieskového obrábania.

Naše služby

 • Nepretržitá podpora výroby
 • Podpora behom sériovej výroby a optimalizácia procesu