TEAM CUTTING TOOLS

Priemysel 4.0 s ToolScope

Ako inteligencia preniká do stroja

Procesy bezpečne pod kontrolou

ToolScope je modulárny asistenčný systém pre kontrolu a optimalizáciu procesov trieskového obrábania. Jeho prostredníctvom ponúkame, ako jediná firma, nielen samotný nástroj, ale aj posúdenie a možnosť ovládania a vylepšovania procesov behom celého priebehu trieskového obrábania.

 • ToolScope zaznamenáva, vizualizuje a vyhodnocuje procesné dáta.
 • odchýlky sa identifikujú v reálnom čase
 • prostredníctvom systému ToolScope môžete automaticky zasahovať do svojich výrobných procesov
 • stav stroja sa monitoruje za účelom vykonávania údržby 
 • v prípade kolízie/nárazu sa aktivuje núdzové zastavenie (airbag stroja)
 • týmto spôsobom je tak možné predchádzať preťaženiu nástroja i obrábacieho stroja
 • analýza životnosti nástroja
  (zaznamenávajú sa údaje o používaní nástroja) 
 • analýza doby používania nástroja
  (analýza prestojov stroja i príslušných dôvodov)
 • 100% kontrola obrobku: dokumentujú sa kritické procesné parametre 
  (zabezpečenie štandardov kvality)

Kontrola procesu

TS-PM: Monitorovanie procesu

Systém ToolScope sa automaticky naučí optimálny priebeh procesu a nasledovne reaguje na odchýlku pri obrábaní.

 • zistí zlomenie nástroja
 • minimalizuje následné poškodenie nástroja, obrobku a stroja
 • rýchle a jednoduché prispôsobenie výrobným procesom
 • umožňuje obrábanie bez operátora prostredníctvom 100% kontroly obrobkov

TS-WEAR: Identifikácia opotrebenia

Systém ToolScope identifikuje opotrebené nástroje na základe priemernej procesnej sily. Tak je možné bezozvyšku vyčerpať rezervný potenciál nástroja.

 • znižuje náklady na nástroje / riziko zlomenia nástroja
 • zvyšuje využiteľnosť stroja
 • optimalizuje využitie nástroja

TS-AFC: Adaptívna regulácia posuvu

Regulácia posuvu urýchľuje proces tam, kde je to možné bez akýchkoľvek rizík, a súčasne chráni nástroj tým, že zachytáva záťažové špičky.

 • skracuje dobu taktu a chráni nástroj pred preťažením
 • predlžuje životnosť nástroja
 • zvyšuje využiteľnosť stroja

Ochrana stroja

CD: Monitorovanie kolízie

Monitorovanie kolízie identifikuje kolízie nástroja v rýchloposuve pomocou snímača zrýchlenia. Behom časového intervalu <1 ms sa aktivuje núdzové zastavenie a tým sa zabráni vzniku väčšieho poškodenia.

 • znižuje náklady na opravy
 • skracuje prestoje stroja
 • dokumentuje kolízie

TS-CM: Monitorovanie stavu stroja

Tu sa sníma takzvaný otlačok prstu stroja. Tým je možné zobrazovať tendenčné priebehy stavov stroja. Sledovanie tendenčných priebehov uľahčuje pracovníkom údržby vykonávať konkrétne nutné opatrenia.

 • včas identifikuje poškodenie ložísk osí a vretien
 • pomáha pri plánovaní údržby a vyhľadávaní porúch

Dokumentácia & digitalizácia

TS-TCLog: Záznam o výmene nástroja

Zaznamenáva používanie nástroja pomocou počítadla obrobených obrobkov alebo životnosti nástroja, čím sa znižuje administratívna náročnosť. Analýza odchýlok životnosti nástroja odhaľuje optimalizačný potenciál.

TS-MDA: Analýza strojných parametrov

Eviduje prevádzkové parametre stroja a ukladá ich do pamäti za účelom ďalšieho vyhodnocovania. Prevádzkovými parametrami sú napríklad prestoje stroja a dôvody prestojov stroja. Analýza týchto parametrov umožňuje vysoké zvyšovanie produktivity.

TS-QRep: Dokumentácia kvality

Monitorovanie a dokumentácia v reálnom čase ako doloženie kvality v prípade kritických procesov. Podporované sú i špeciálne kontrolné normy platné pre letecký priemysel „GEP11TF12“ a „MTV548-4“ pre zabezpečenie vysokého akostného štandardu.

TS-Connect: Sieťové funkcie

Implementácia systému ToolScope do firemnej siete umožňuje automatický prenos dát na server alebo na sieťový disk. Tým je zabezpečené dlhodobé zálohovanie dát, automatické zálohovanie i diaľkový prístup.

Automatizácia vašej výroby s kombináciou jedinečného riešenia digitálneho monitorovania:

 • ToolScope (priame pripojenie stroja)
 • spike®_mobile (najlepšie meracie zariadenie)

Vaše výhody s kombináciou týchto digitálnych systémov:

 • Presný monitorovací signál (aj pre malé sily)
 • Živé monitorovanie procesu na zabezpečenie procesu
 • Priama spätná väzba stroja

Individuálne požiadavky sa perfektne zrealizujú prostredníctvom systému ToolScope, čo dokladá nasledujúci praktický príklad od nášho zákazníka:

1. Zníženie doby taktu až o 15 %

 • Dokončovanie s adaptívnou reguláciou posuvu

2. Zvýšenie procesnej bezpečnosti až o 25 %

 • Vonkajšie obrábanie a zahlbovanie rozdeľovacieho vedenia paliva s monitorovaním procesu

3. Predĺženie životnosti nástroja až o 30 %

 • rôzne vŕtanie, sústruženie a frézovanie s monitorovaním opotrebenia
 • Optimálna životnosť nástroja
 • dodatočné využitie nástroja pomocou systému ToolScope
  Monitorovanie opotrebenia systémom ToolScope umožňuje bezpečné využívanie rezerv nástroja s ohľadom na jeho životnosť
Náš servis, výhoda pre Vás
 • funkcie systému ToolScope vyladené podľa Vašich individuálnych potrieb
 • podpora priamo u Vás pri zavádzaní nových procesov a obrobkov
 • neustále aktuálne informácie vďaka príslušným školeniam a aktualizáciám software

ToolScope sleduje a monitoruje výrobu komponentov turbínových motorov

Prečítajte si náš príbeh o úspešnom využití nášho monitorovacieho systému ToolScope V leteckom priemysle

Smart Manufacturing: Save 90% process time
Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.

Watch the video to see our X5G-Z vice compared to a competitive vice. We proved the functionality of the dampers with a vibration sensor which is evaluated in ToolScope. The aim was to achieve the best possible surfaces with the 5-axis vice, heavy duty chuck with SilverLine cutter and with the process monitoring tool Toolscope.

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.