TEAM CUTTING TOOLS

Priemysel 4.0 s ToolScope

Ako inteligencia preniká do stroja

Procesy bezpečne pod kontrolou

ToolScope je modulárny asistenčný systém pre kontrolu a optimalizáciu procesov trieskového obrábania. Jeho prostredníctvom ponúkame, ako jediná firma, nielen samotný nástroj, ale aj posúdenie a možnosť ovládania a vylepšovania procesov behom celého priebehu trieskového obrábania.

 • ToolScope zaznamenáva, vizualizuje a vyhodnocuje procesné dáta.
 • odchýlky sa identifikujú v reálnom čase
 • prostredníctvom systému ToolScope môžete automaticky zasahovať do svojich výrobných procesov
 • stav stroja sa monitoruje za účelom vykonávania údržby 
 • v prípade kolízie/nárazu sa aktivuje núdzové zastavenie (airbag stroja)
 • týmto spôsobom je tak možné predchádzať preťaženiu nástroja i obrábacieho stroja
 • analýza životnosti nástroja
  (zaznamenávajú sa údaje o používaní nástroja) 
 • analýza doby používania nástroja
  (analýza prestojov stroja i príslušných dôvodov)
 • 100% kontrola obrobku: dokumentujú sa kritické procesné parametre 
  (zabezpečenie štandardov kvality)

Kontrola procesu

TS-PM: Monitorovanie procesu

Systém ToolScope sa automaticky naučí optimálny priebeh procesu a nasledovne reaguje na odchýlku pri obrábaní.

 • zistí zlomenie nástroja
 • minimalizuje následné poškodenie nástroja, obrobku a stroja
 • rýchle a jednoduché prispôsobenie výrobným procesom
 • umožňuje obrábanie bez operátora prostredníctvom 100% kontroly obrobkov

TS-WEAR: Identifikácia opotrebenia

Systém ToolScope identifikuje opotrebené nástroje na základe priemernej procesnej sily. Tak je možné bezozvyšku vyčerpať rezervný potenciál nástroja.

 • znižuje náklady na nástroje / riziko zlomenia nástroja
 • zvyšuje využiteľnosť stroja
 • optimalizuje využitie nástroja

TS-AFC: Adaptívna regulácia posuvu

Regulácia posuvu urýchľuje proces tam, kde je to možné bez akýchkoľvek rizík, a súčasne chráni nástroj tým, že zachytáva záťažové špičky.

 • skracuje dobu taktu a chráni nástroj pred preťažením
 • predlžuje životnosť nástroja
 • zvyšuje využiteľnosť stroja

Ochrana stroja

CD: Monitorovanie kolízie

Monitorovanie kolízie identifikuje kolízie nástroja v rýchloposuve pomocou snímača zrýchlenia. Behom časového intervalu <1 ms sa aktivuje núdzové zastavenie a tým sa zabráni vzniku väčšieho poškodenia.

 • znižuje náklady na opravy
 • skracuje prestoje stroja
 • dokumentuje kolízie

TS-CM: Monitorovanie stavu stroja

Tu sa sníma takzvaný otlačok prstu stroja. Tým je možné zobrazovať tendenčné priebehy stavov stroja. Sledovanie tendenčných priebehov uľahčuje pracovníkom údržby vykonávať konkrétne nutné opatrenia.

 • včas identifikuje poškodenie ložísk osí a vretien
 • pomáha pri plánovaní údržby a vyhľadávaní porúch

Dokumentácia & digitalizácia

TS-TCLog: Záznam o výmene nástroja

Zaznamenáva používanie nástroja pomocou počítadla obrobených obrobkov alebo životnosti nástroja, čím sa znižuje administratívna náročnosť. Analýza odchýlok životnosti nástroja odhaľuje optimalizačný potenciál.

TS-MDA: Analýza strojných parametrov

Eviduje prevádzkové parametre stroja a ukladá ich do pamäti za účelom ďalšieho vyhodnocovania. Prevádzkovými parametrami sú napríklad prestoje stroja a dôvody prestojov stroja. Analýza týchto parametrov umožňuje vysoké zvyšovanie produktivity.

TS-QRep: Dokumentácia kvality

Monitorovanie a dokumentácia v reálnom čase ako doloženie kvality v prípade kritických procesov. Podporované sú i špeciálne kontrolné normy platné pre letecký priemysel „GEP11TF12“ a „MTV548-4“ pre zabezpečenie vysokého akostného štandardu.

TS-Connect: Sieťové funkcie

Implementácia systému ToolScope do firemnej siete umožňuje automatický prenos dát na server alebo na sieťový disk. Tým je zabezpečené dlhodobé zálohovanie dát, automatické zálohovanie i diaľkový prístup.

Automatizácia vašej výroby s kombináciou jedinečného riešenia digitálneho monitorovania:

 • ToolScope (priame pripojenie stroja)
 • spike®_mobile (najlepšie meracie zariadenie)

Vaše výhody s kombináciou týchto digitálnych systémov:

 • Presný monitorovací signál (aj pre malé sily)
 • Živé monitorovanie procesu na zabezpečenie procesu
 • Priama spätná väzba stroja

Individuálne požiadavky sa perfektne zrealizujú prostredníctvom systému ToolScope, čo dokladá nasledujúci praktický príklad od nášho zákazníka:

1. Zníženie doby taktu až o 15 %

 • Dokončovanie s adaptívnou reguláciou posuvu

2. Zvýšenie procesnej bezpečnosti až o 25 %

 • Vonkajšie obrábanie a zahlbovanie rozdeľovacieho vedenia paliva s monitorovaním procesu

3. Predĺženie životnosti nástroja až o 30 %

 • rôzne vŕtanie, sústruženie a frézovanie s monitorovaním opotrebenia
 • Optimálna životnosť nástroja
 • dodatočné využitie nástroja pomocou systému ToolScope
  Monitorovanie opotrebenia systémom ToolScope umožňuje bezpečné využívanie rezerv nástroja s ohľadom na jeho životnosť
Náš servis, výhoda pre Vás
 • funkcie systému ToolScope vyladené podľa Vašich individuálnych potrieb
 • podpora priamo u Vás pri zavádzaní nových procesov a obrobkov
 • neustále aktuálne informácie vďaka príslušným školeniam a aktualizáciám software

ToolScope sleduje a monitoruje výrobu komponentov turbínových motorov

Prečítajte si náš príbeh o úspešnom využití nášho monitorovacieho systému ToolScope V leteckom priemysle

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.

At DiMaP 2.0. which took place on 17 - 18.03.21, the all-in-one solution of ToolScope and spike®_mobile was presented. The focus here was on process monitoring down to the smallest detail.