Technické školenie

Na najvyspelejšej technickej úrovni

Neustále zvyšujeme kvalifikáciu našich servisných technikov a naše skúsenosti radi odovzdáme aj Vám. Radi odovzdáme naše schopnosti i skúsenosti aj Vám. Využite naše služby Servis v Technical Center vo Veľkom Meziřící tiež za účelom zvyšovania odbornosti Vašich pracovníkov.

Témy a program seminára

Technológia frézovania

Termíny: 15.03.2022 

Účastnícky poplatok za seminár je 72€ vrátane DPH. V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie, certifikát a ďalšie náklady súvisiace so školením.

 • Úvod do technológie pokročilého frézovania
 • Spôsoby a stratégie frézovania s ohľadom na produktívne a spoľahlivé frézovanie
 • Obrobiteľnosť, opotrebenie, životnosť a optimalizácia rezných podmienok
 • Správna voľba nástroja, rezných podmienok a upínania
 • Kedy obrábať s reznou emulziou a kedy za sucha
 • Porovnanie spôsobov frézovania technológiami HPC, HFC a HSC
 • Trochoidné frézovanie a programovanie v iMachining / SolidCam
 • Predstavenie nových nástrojov a trendov vo frézovaní
 • Praktické ukážky na 3osom a 5osom frézovacom centre
 • A mnoho ďalších užitočných a praktických informácii

↴ Podrobný program semináře

Technológia výroby otvorov od vŕtania až po vyvrtávanie

Termíny: 26.04.2022 a 28.04.2022

Účastnícky poplatok za seminár je 72€ vrátane DPH. V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie, certifikát a ďalšie náklady súvisiace so školením.

 • úvod do technológie vŕtania, vystružovania a vyvrtávania a ich podrobné predstavenie
 • rozdiely v použití monolitných vrtákov, vrtákov s korunkou a vrtákov s VBD
 • správny výber nástroja, rezných podmienok, spôsobu chladenia a vhodného upínania
 • životnosť nástrojov, príčiny opotrebenia a ich nápravy
 • predstavenie CERATIZIT programu pre vŕtanie od mikro vŕtania až po hlboké vŕtanie do 50xD
 • predstavenie CERATIZIT programu pre vystružovanie od štandartného až po produktívne vystružovanie
 • predstavenie CERATIZIT programu pre vyvrtávanie od jednobritých po dvojbrité systémy
 • vŕtanie, sústruženie a vyvrtávanie nástrojom EcoCut, predstavenie jeho multifunkčných predností
 • nástroje z rezného materiálu HSS, spekaný karbid, cermet, PKD, CBN
 • predstavenie programu Restart (ostrenie / povlakovanie)
 • predstavenie nových nástrojov a trendov v technológii vŕtania, vystružovania a vyvrtávania

↴ Podrobný program semináře