Technické školenie

Na najvyspelejšej technickej úrovni

Neustále zvyšujeme kvalifikáciu našich servisných technikov a naše skúsenosti radi odovzdáme aj Vám. Radi odovzdáme naše schopnosti i skúsenosti aj Vám. Využite naše služby Servis v Technical Center vo Veľkom Meziřící tiež za účelom zvyšovania odbornosti Vašich pracovníkov.

Témy a program seminára

Technológia frézovania

Termíny: 07.09.2021 & 09.09.2021

→ Kapacita termínu 7.9. je kompletně naplněna. Na tento termín již není možné se registrovat

Účastnícky poplatok za seminár je 60€ bez DPH. V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie, certifikát a ďalšie náklady súvisiace so školením.

 • Pokročilý úvod do technológie frézovania:
  - stopkovými frézami z programu HSS i TK
  - frézami s vymeniteľnými britovými doštičkami
 • Spôsoby, pravidlá a stratégia frézovania s ohľadom na produktívne a spoľahlivé frézovanie
 • Obrobiteľnosť, opotrebenie, životnosť a optimalizácia rezných podmienok
 • Správna voľba nástroja, rezných podmienok a upínania
 • Kedy obrábať s reznou emulziou a kedy za sucha
 • Porovnanie spôsobov frézovania technológiami HPC, HFC, HSC + iMachining
 • Predstavenie nových nástrojov a trendov pri frézovaní
 • Praktické ukážky na 3-osom a 5-osom frézovacom centre
 • A mnoho ďalších užitočných informácií pre prax

Technológia výroby otvorov od vŕtania až po vyvrtávanie

Termíny: 05.10.2021 & 07.10.2021

Účastnícky poplatok za seminár je 60€ bez DPH. V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie, certifikát a ďalšie náklady súvisiace so školením.

 • Technológia vŕtania, vystružovania, vyvrtávania a ich podrobné predstavenie
 • Vŕtanie monolitnými vrtákmi HSS a TK od malých priemerov až do hĺbok 50xD
 • Vŕtanie vrtákmi s vymeniteľnými doštičkami
 • Vystružovanie od monolitných nástrojov až po systémy s výmennou hlavou a korunkami
 • Vyvrtávanie malých i veľkých priemerov jednobritými a dvojbritými systémami
 • Výber nástroja a rezných dát:
  - pre hrubé až veľmi presné otvory
  - pre malé až veľké výrobné série
 • Obrobiteľnosť, opotrebenie, životnosť a optimalizácia rezných podmienok
 • Predstavenie nových nástrojov naprieč celým programom
 • Praktické ukážky na frézovacích CNC centrách i sústruhu
 • Mnoho ďalších užitočných a praktických informácií

Komplexné školenie pre obrábanie na CNC sústruhu

Termíny: 02.11.2021 & 04.11.2021

Účastnícky poplatok za seminár je 60€ bez DPH. V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie, certifikát a ďalšie náklady súvisiace so školením.

 • Predstavenie technológie sústruženia a sústruženie závitov
 • Technológia upichovania a zapichovania (radiálne i axiálne)
 • Obrábanie z poháňaných jednotiek (vŕtanie, frézovanie, závitovanie)
 • Správna voľba nástroja, rezných podmienok, upínania a chladenia
 • Vplyv obrobiteľnosti na výber rezných podmienok a rezného materiálu
 • Odporúčanie: akú zvoliť geometriu nástroja pre dokončovanie a hrubovanie
 • Rozpoznanie typov opotrebenia a ich možné nápravy
 • Optimalizácia vyššej životnosti nástroja a produktivity
 • Predstavenie komplexného programu nástrojov pre prácu na sústruhu
 • Nové trendy v sústružení (FreeTurn, Trochoidné sústruženie)
 • Praktické ukážky na CNC sústruhu s možnosťou náhľadu do programovania