Technické školenie

Na najvyspelejšej technickej úrovni

Neustále zvyšujeme kvalifikáciu našich servisných technikov a naše skúsenosti radi odovzdáme aj Vám. Radi odovzdáme naše schopnosti i skúsenosti aj Vám. Využite naše služby Servis v Technical Center vo Veľkom Meziřící tiež za účelom zvyšovania odbornosti Vašich pracovníkov.

Témy a program seminára

Veľmi sa Vám ospravedlňujeme, ale z dôvodu situácie s COVID19 a vládnych nariadení, ktorá plne rešpektujeme, musíme Odborné semináre zrušiť. Akonáhle to bude možné, ponúkneme Vám odborné semináre v nových termínoch.

Technológia vŕtanie a vystružovanie 

Termíny: 10.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 - Zrušeno

Účastnícky poplatok za seminár je 55€ bez DPH. V poplatku sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie, certifikát a ďalšie náklady súvisiace so školením.

  • Úvod do technológie vŕtania monolitnými a doštičkovými vrtákmi
  • Úvod do technológie vystružovania
  • Spôsoby, pravidlá a stratégie obrábania, vrátane optimalizácie
  • Správna voľba nástroja, rezných podmienok a upínania
  • Predstavenie bežných nástrojov a noviniek
  • Praktické ukážky na 3osom a 5osom fréz. centre

↴ Podrobný program odborného seminára

WTX-HFDS | WTX Feed