UP2DATE - Nové vývojové trendy a rozšírenie produktovej ponuky

Špecifické vlastnosti produktov

Tu nájdete naše aktuálne nástrojové novinky so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú vlastností a špecifík produktov, i podnetné praktické texty alebo produktové videá. Samozrejme sa tu dostanete priamo do nášho online e-shopu, aby ste si mohli kúpiť zvolený produkt. 

Ďalšie rozšírenie produktovej ponuky

I naše súčasné produkty sa neustále inovujú: Môže ísť o rozšírenie rozsahu priemerov alebo je s okamžitou platnosťou k dispozícii séria vymeniteľných britových doštičiek s dodatočnými veľkosťami. Chceli by ste viac informácií? Potom zvoľte odkaz „K produktu“ a dostanete sa jednoducho a priamo do nášho online e-shopu.