En yeni takım teknolojilerinin kullanımı, yenilikçi CAM çözümleri ve güvenilir proses izleme

Proses emniyetli frezeleme nasıl çalışıyor?

Trokoidal frezeleme yapmak amacıyla MonsterMill PCR Uni, kaba işleme için makineye takılır ve OPEN MIND, hyperMILL® sisteminde bunun için özel programlama sağlar. Sonraki finish işleme için, her iki proje iş ortağı da, etkileyici derecede kısa proses süreleri de dahil olmak üzere, 3D finiş ile dairesel segment frezelemeye güvenmektedir. Prosesler, CERATIZIT'in ToolScope izleme ve düzenleme sistemi ile, “Connected Machining” ilkesine uygun olarak, izlenir. Burada, pro-micron GmbH şirketinin spike®_mobile sensör sistemi iyi bir iş çıkartmaktadır. Takım üzerindeki en küçük kuvvetleri bile ölçerek, proses izleme ve kumandaya en ince ayrıntısına kadar destek sağlar.

Burada, DiMaP tarafından kaydedilmiş olan "Proses Emniyetli Frezeleme" sunumuna da bir göz atın:

Kullanım senaryolarımızın (use-case) tanıtımı

MonsterMill PCR Uni ile kaba işleme

Kaba işleme için ağırlıklı olarak CERATIZIT tarafından üretilen, çapı 20 mm ve kesici ağzı 60 mm uzunluktaki, yeni MonsterMill PCR Uni kullanılmıştır. Trokoidal frezelemenin programlanması, hyperMILL® sistemi üzerindeki OPEN MIND ile gerçekleştirilir. MonsterMill kesici ağızlarının düzensiz aralıklarla yerleştirilmiş olması ve eşitsiz bükümü de, kararlı ve hassas bir işleme sürecine katkıda bulunur. Ayrıca prosesler, ToolScope’taki uyarlanabilir ilerleme hızı düzenleyici TS-AFC ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Burada ilerleme, daha önce hesaplanmış optimum torka göre %80 ile %120 aralığında kalacak şekilde uyarlanır. İlerleme, proses içinde, farklı malzeme kaliteleri ve ön işleme paylarına göre değişen kesme derinlikleri için uyarlanarak düzenlenir. Bu şekilde, takım koruması ve çevrim süresinin azaltılması arasında optimum dengeye ulaşılabilir. Takım ömrü %5'e kadar uzar, buna karşılık çevrim süreleri ise %5 ile %15 arasında kısalır. Bunun da ötesinde, OPEN MIND, "Connected Machining” ile, tezgâha programlama iş istasyonundan bile erişmenin güçlü bir yolunu sunar.

MonsterMill PCR-UNI’nin avantajları
 • Takımın çekirdek kısmının özel geometrisi sayesinde, rampalama ve delme sırasındaki optimum talaş tahliyesi, talaşları dışarı doğru en iyi şekilde yönlendirilir ve talaşın sıkışmasına mani olur.
 • HPC frezelemede azami çalışma sessizliği: Kesme kenarlarının düzensiz aralıklarla yerleştirilmesi ve eşitsiz büküm titreşimlere karşı koyarak, istikrarlı ve hassas bir işleme süreci sağlar.
 • Dört kesici ağız sayesinde yüksek ilerleme hızları azami performans sunar ve işleme sürelerini kısaltır.
 • Titreşimsiz rampalama ve delme: Patentli özel merkezleme ucu azami hassasiyet sağlar.
Kaba işlemenin avantajları
 • düşük işleme süreleri
 • yüksek zaman-talaş-hacmi
 • geleneksel talaşlı işleme yöntemlerinden daha yüksek kesme ve ilerleme hızları
 • daha uzun takım ömürleri
 • takımlara ve tezgâha zarar vermeyen işleme

3D finish ile finish prosesi

Nihaî kalitenin, son finish prosesi’nde elde edilmesi gerekir. Burada aşınma, dengesizlik veya titreşim gibi proses hatalarının ortaya çıkması halinde, önemli ölçüde yeniden iyileştirme çalışması gerekebilir. ToolScope aracılığıyla, bu tür seyrek "aykırı durumlara" otomatik olarak ve anında tepki verilebilir. Ancak finiş işleme sırasında sadece zayıf kuvvetlerin etki etmesi nedeniyle, doğrudan takım tutucu üzerinde pro-micron GmbH tarafından üretilen spike®_mobile gibi çok hassas sensörlerin kullanılması gerekir. Bu sensörler, eksenel kuvvetleri, burulmayı ve hepsinden önemlisi bükülme momentini ölçer ve kablosuz olarak iletir. Patentli spike®_polar görselleştirmesini kullanarak, bükülme momenti sadece bir kuvvet eğrisi olarak görüntülenmez, aynı zamanda her kesici ağzın kuvvetleri de gösterilir.

3D yüksek performanslı frezenin avantajları
 • Son derece ekonomik: Yüksek yarı çaplar sayesinde büyük kesme genişlikleri olanaklıdır. Bu nedenle işleme süreleri önemli ölçüde kısalmaktadır
 • Daha iyi yüzeyler: İşleme sürelerinin kısalmış olmasına rağmen, büyük yarı çaplar sayesinde daha iyi yüzey kaliteleri elde edilir
 • HA şaftı: Silindirik şaft sayesinde en düzgün dönme ve en iyi balans değeri
 • Üniversal uygulama olanakları: 3D Finish, çelik, paslanmaz çelikler, dökme demir, demir dışı metaller, ısıya dayanıklı çelikler ve sertleştirilmiş çelik için uygundur
Finish işlemenin avantajları
 • 3D finish: Zamanın %90 kısaltılması
 • CAM: En yeni araçlar sayesinde kolay programlama
 • Proses izleme: ToolScope her türlü izleme stratejisini gerçekleştirir
 • spike_mobile ile birlikte: En küçük kuvvetlerin kabulü ve değerlendirilmesi
 • Üç güçlü iş ortağının işbirliği: CERATIZIT, OpenMind ve pro-micron

Özet: Uygun takım seçimi, programlama ve güvenilir proses izleme kombinasyonunun muazzam avantajları vardır

Kaba işlemede, MonsterMill PCR Uni ile uygun takım seçimi ve trokoidal frezeleme, HPC ve 5 eksenli helisel delme gibi işleme stratejilerinden oluşan kombinasyonunun hyperMILL®'de nasıl emniyetli prosesler sağladığı görülmüştür. Bu, “proses içi” ölçümleri ve referans prosesten sapmaları hızlı bir şekilde tespit eden ve bu ölçümlere tepki veren ToolScope tarafından desteklenmiştir. Bunun sonucunda takım ömrü %5'e kadar uzatılabilir ve çevrim süreleri %5 ile %15 aralığında kısaltılabilir. Finish prosesi de, 3D finish dairesel segment frezesi ve özel hyperMILL® programlaması ile etkileyici sonuçlar elde eder: Büyük kesme genişliklerinde bile, çok iyi yüzeyler, daha uzun takım ömürleri ve %90'a kadar daha kısa olağanüstü işleme süreleri. spike®_mobile'ın hassas sensörleriyle birlikte ToolScope'daki proses ve aşınma izleme sayesinde, finish işlemeden, takım kullanımı ve iş parçası kalitesi açısından en iyi şekilde yararlanılabilir.

Smart Manufacturing: Save 90% process time

Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.