Proses optimizasyonu ve kalite izleme: Sıkma teknolojisi ile bağlantılı olarak takım ömründeki artış

Talaşlı işlemede titreşimler hiç hoş karşılanmaz! Neden?

Çünkü iş parçasının yüzeylerini olumsuz yönde etkiler ve en kötü durumda onları kullanılamaz hale getirirler. Ve bazı durumlarda takımların ömürlerinde büyük ölçüde kısalmalara neden oldukları için. Bu ikilemden kurtulmanın, elastomer sönümlü CERATIZIT5 eksenli X5G-Z sıkma aracı gibi birçok yolu vardır. Ağır hizmet talaşlı işleme için yeni Heavy Duty Chuck-HDC tutucu ve güncel SilverLine frezeleri ile birlikte kullanıldığında, X5G-Z’nin, titreşim sönümleme özelliklerinin gerçekten daha iyi yüzeyler sağlayıp sağlamadığını göstermesi gerekir. ToolScopekesici ağızdaki takım durumunun yanı sıra meydana gelen titreşimleri, proses sırasında da sürekli olarak izlemek için, mile takılı bir sensör kullanır.

Burada, DiMaP tarafından kaydedilmiş olan “Proses optimizasyonu ve kalite izleme - Optimize edilmiş sıkma teknolojisi sayesinde takım ömründeki artışlar” sunumuna da bir göz atın:

Kullanım senaryolarımızın (use-case) tanıtımı

Titreşim sönümlemeli 5 eksenli bir sıkma aracının etkinliğini ve bunun iş parçasının yüzey kalitesi üzerindeki etkisini göstermek için, testte iki sıkma aracını karşılaştırdık. Bu deneyde, her iki sıkma aracı için tüm ön koşullar aynıdır:

Her ikisi de, DMG MORI tarafından üretilmiş olan DMU 75 monoBLOCK 5 eksenli freze merkezine, mekanik bir sıfır noktalı sıkma sistemindeki aynı adaptör plakası ile takılmıştır. Her frezeleme işlemi için yeni bir takım kullanılacak şekilde, freze takımının yanı sıra takım tutucu da aynıydı.

Bir rakibin 5 eksenli mengenesi iki vida kullanılarak 100 NM ile sabitlenir. Bunun üzerine 1.2379 çelikten mamul iş parçası kavrama çeneleri vasıtasıyla 40 kN ile sıkıştırılır. X5G-Ziçin sadece bir vidanın 140 NM ile sıkılması yeterlidir. İş parçası, kavrama çeneleri vasıtasıyla ve aynı şekilde 40 kN sıkma kuvveti ile sıkıştırılır. GüncellenmişSilverLine serisinden, 10 mm çaplı bir parmak freze de HDC tutucu HSK-63 ile sıkıştırılır.

Talaşlı işleme parametreleri her iki test kurulumu için aynıdır:

vc 155 m/dak
fz 0,1 mm/diş
ap 20 mm
ae 2 mm

→ Titreşimler, normalde çarpışma izlemeden sorumlu olan, mil üzerine ayrı olarak monte edilmiş bir sensör tarafından algılanır.

→ Titreşim göstergesi için kullanılan kırmızı çizginin üstünde ve altında yeşil tolerans bantları görülebilir.

→ Kırmızı çizginin iki yeşil çizgiden birine değmesi halinde, ToolScopeacil bir durdurma başlatır.

→ Siyah çizgi azami değeri gösterir. Buna dokunulması halinde, otomatik olarak bir makine tepkisi gelir.

→ Güvenilir bir proses izleme sağlamak için, azami değer ek emniyet sunar.

X5G-Z ile yapılan talaşlı işleme testinde, yoğunlukları açısından ihmal edilebilecek düzenli titreşimler görüşebilir. Bu, prosesin çok iyi gittiği ve elastomer sönümlemeli mengenenin iyi bir iş çıkardığı anlamına gelir.

Farklı yüzey kaliteleri zaten görsel olarak fark edilebilir ve pürüzlülük ölçümleri de şu izlenimi doğrulamaktadır: X5G-Z ile elde edilen değerler rakip sıkma aracına göre neredeyse iki kat daha iyidir, ki bu da kullanıcıya muazzam bir kalite avantajı sağlamaktadır. Ayrıca takımlar daha korumalı olarak çalıştırılır ve daha uzun takım ömrüne sahiptir. Bu etmenler proses emniyetli işleme için son derece önemlidir ve tüm sonucu etkiler.

X5G-Z sıkma aracının avantajları
 • Yüzey kalitesi
 • Kesinlik
 • Takım ömrü
 • Talaşlı işleme hacmi / ilerleme hızı / devir sayısı açısından daha fazla hareket alanı
 1. Sıkma aralığının hızlı ayarlanması
  tadilat olmadan 130 mm temel sıkma stroku
 2. Tamamen koruyucu içine alınmış mekanik mil
  690 mm'lik bir sıkma aralığına kadar kolayca genişletilebilir
 3. Titreşimlere karşı optimize edilmiş
  bütünleşik, dahilî elastomer sönümleme
 4. 5 ve 6 taraftan işleme olanaklı
  ▲ Bütünleşik aşağı çekme
  ▲ Temas yüzeyi üzerinde güç akışı yok

Özet: Talaşlı işleme prosesinde titreşimleri en aza indirmenin muazzam avantajları vardır

İş parçasındaki yüzeyler daha kaliteli olur ve kullanılan takımlar önemli ölçüde daha uzun süre dayanır. Bu da, diğer şeylerin yanı sıra, elastomer sönümlemeli, X5G-Z 5 eksenli sıkma aleti gibi gelişmiş bir sıkma sistemi ile elde edilebilir. Takımdan, takım pensi ve mengeneye kadar, tüm bileşenlerin birbiri ile ideal uyum içinde olduğu durumlarda, en iyi sonuçlara ulaşılabilir. İlgili parametreleri sürekli olarak ölçen, ToolScope gibi bir proses izleme sisteminin de entegre edilmesi halinde, neredeyse hiçbir şey ters gidemez. Çünkü takım veya iş parçası hasar görmeden önce, ToolScope acil durum frenini çeker ve tezgâhı kapatır.