Verimlilik ve etkinlik

Yüksek proses emniyetine ek olarak, yüksek talaş kaldırma oranı, mükemmel çubuk yüzey kalitesi ve şekil doğruluğu, kabuk soyma müşterilerimizin en önemli kriterleridir. Yukarıda belirtilen gereksinimler için önemli bir temel ön koşul gerekli kabuk soyma makinesinin seçimidir – farklı işleme varyantları ve değiştirilebilir kesici uç sistemlerinin SINGLE, TANDEM veya TRIO kartuş sistemlerinde bir araya gelmesi kabuk soyma makinelerinin farklı tahrik güçlerini gerektirmektedir. Gerekli tahrik gücünün P [kW] yaklaşık bir hesaplaması için, kullanılabilir kesme kenarlarının / değiştirilebilir kesici uçların sayısının belirlenebildiği aşağıdaki formül kullanılır:

Tahrik gücünü hesaplama formülü:

vc = kesme hızı (m/dak)

ap = kesme derinliği (mm)

f = kartuş başına ilerleme hızı (mm/dev)

Kc1.1 = özgül kesme kuvveti (N/mm2)

Bu yaklaşık hesaplanan tahrik gücünün sadece bir kartuş sistemi için geçerli olduğu dikkate alınmalıdır. Bir soyma makinesinin, 4 kartuşa / takım kızağına sahip bir soyma kafası ile donatılmış olması halinde, formülden hesaplanan tahrik gücünün, 4 ile çarpılması gerekir. Kesme derinliği (ap) ile ilgili olarak, TANDEM veya TRIO sisteminin mevcut olması durumunda, tüm kaba işleme ve ince işleme uçlarının bireysel, radyal kesme derinliklerinin de eklenmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

İlerleme hızı ve kesme derinliği

İlerleme hızı ve kesme derinliği, verimlilik üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. Ancak bu etkiler, kaçınılmaz olarak titreşim oluşturan hammaddenin ve kabuk soyma makinesinin yanı sıra kabuk soyma takımlarının olanakları ve bakım durumu ile sınırlıdır. Kabuk soyma işleminde titreşimin azaltılması, sonuçta verimlilik ve ürün kalitesi açısından başarının reçetesidir.

Kabuk soyma işlemine, İşlem stabilitesi için ek destek, işlenecek malzemenin kalitesine ve sertliğine göre uyarlanmış destek pahının ayarlanmasıyla sağlanır. Bu destek pah açısının nominal değeri, eksenel yönde paralel olarak bulunan finiş işleme ucunun, çubuk ile destek pahı arasında bir boşluk açısı oluşturup oluşturmamasını (ki bu durumda pozitif bir uçtan bahsedilir) veya çubukla tam uyumlu bir temas kurmasını (ki bu durumda nötr bir durumdan söz edilir), veya çubuk malzeme üzerinde büyük bir baskı uygulamasını (k bu durumda negatif bir uçtan bahsedilir) etkiler. Farklı malzemeler, değiştirilebilir kesici ucun uyarlanmış, destekleyici özelliklerini gerektirir. Destek pah açısı ve yan kesicinin uzunluğu, çubuk yüzeyinde üretilen yüzey kalitesini nihaî olarak etkiler. Ayrıca, mevcut kesme derinliği ap için doğru değiştirilebilir kesici ucun seçilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Çok özel ve malzemenin özelliklerine uygun talaş kırıcılar, kabuk soyma işleminde üretilen talaşı istenilen uzunlukta kırar.

Kesme derinliği burada oldukça önemli bir rol oynar. Önceki bölümlerde de zaten açıklanmış olduğu gibi, kabuk soyma işlemi için kaba işleme, orta işleme ve finish işlemeye karşılık gelen değiştirilebilir kesici uçlar bulunmaktadır. CERATIZIT talaş kırıcıların işaretleri, zaten uygulama alanını (ap kesme derinliğini) gösterir. "R" (kaba) harfi ile işaretli talaş kırıcılar 3,0 mm'den büyük talaş derinlikleri için kullanılmalıdır, “M” (orta) harfi ile işaretli olanlar, 1,0 mm ile 3,0 mm arasındaki talaş derinlikleri için, “F” (ince) harfi ile işaretliler ise 1,0 mm'den az kesme derinlikleri için – ki bunlar istisnasız olarak finiş işlem için uygundur – kullanılmaktadır. Bu seçim temelinde, mümkün olan en iyi talaşlı işleme özellikleri elde edilir, kesme kuvvetleri değiştirilebilir kesici uçlara optimum şekilde dağıtılır ve böylece optimum takım ömrü elde edilir. TANDEM kartuş sistemleri tasarlanırken, kesme derinliğinin çoğu kaba işleme ucu tarafından işlenmeli, finiş ucunun kesme derinliği - finiş ucunun tipine bağlı olarak - 0,5 ile 1,8 mm arasında olmalıdır.