Talaşlı imalatta sürdürülebilirlik nasıl gerçekleşiyor?

Talaşlı imalatta sürdürülebilirlik için çeşitli hususlar belirleyicidir. Stuttgart'taki AMB Teknoloji Forumu'nda belirleyici olan üç önemli hususu sunduk: Yenilikçi takım, takım üretimi ve işleme stratejisi

Araştırma ve geliştirme Yöneticimiz olan Dr. Uwe Schleinkhofer tarafından AMB Teknoloji Forumu'nda yapılan sunumun tümünü burada bulabilirsiniz!

Yenilikçi takım

Dinamik FreeTurn takımlarıyla uygulanan devrim niteliğinde bir tornalama yöntemi olan High Dynamic Turning (HDT) sürdürülebilir talaşlı işlemenin en güzel örneğidir. HDT'de, dinamik takımın bir iş parçasına herhangi bir konumdan yaklaşmasını sağlamak ve böylece talaş kırmayı ve bileşen kalitesini olumlu yönde etkilemek için, freze milinin de yardımıyla 360° boşluk açısından yararlanılır. Farklı özelliklere sahip birden çok kesici ağızdan meydana gelebilen FreeTurn değiştirilebilir kesici uç, tamamen işleme prosesinin sürecinin ihtiyaçlarına uyarlanır. Örneğin kesici ağızlar farklı tepe açılarına, köşe yarıçaplarına veya talaş kırıcılara sahip olabilir ve kaba işleme, finiş işleme, kontür tornalama, alın tornalama veya boyuna tornalama için kullanılabilir. Daha önce birden çok takım gereken yerlerde, kullanıcıların sadece bir FreeTurn'e ihtiyacı olur. Bu da bize, sadece takım maliyetinden değil, aynı zamanda değerli kaynaklardan da tasarruf sağlar. 

Kaynak tasarrufu sağlayan takım üretimi

CERATIZIT'in en son takım geliştirmelerinde odak noktası sürdürülebilirlik olmuştur. Burada, patentli Captive Pocket ara birimine sahip olan MultiLock değiştirilebilir kafa sisteminden bahsetmekteyiz. Modülerdeğiştirilebilir kafa sisteminde, sadece freze kafası karbürden imal edildiğinden, birincil kaynakların kullanımı asgariye indirilmiş olur. Bunlara ilave olarak, birbirine kenetlenen ara birim hassas bir şekilde sinterlenmiştir, bu da, karmaşık taşlama işlemine artık gerek kalmaması nedeniyle, üretim sırasında daha az enerji tüketilmesi anlamına gelir. Kaynak tasarrufu sağlayan metal işlemeye değer veren talaşlı işleme profesyonelleri, birçok uygulamada nispeten pahalı yekpare karbür parmak frezelerin yerini alabilecekleri için değiştirilebilir kafa sistemini de seçerler. Ancak sürdürülebilirlik yönüne ek olarak, MultiLock aynı zamanda birçok ekonomik avantaj da sunmaktadır. Her takım tutucuda farklı freze kafaları kullanılabildiğinden, bu, kullanıcıların takım maliyetlerinden etkili bir şekilde tasarruf sağlar. Hassas sinterlenmiş, birbirine kenetlenen ara birim, proses emniyetli işleme sağlayan ve takım ömrünü etkin bir şekilde uzatan optimum güç aktarımı sağlar.

Sürdürülebilir işleme konsepti

Yenilikçi takım çözümlerine ek olarak, modern işleme stratejilerinin de sürdürülebilir talaşlı işleme üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu trokoidal tornalama örneğinde çok iyi görülebilir. Bu işleme stratejisinde, en yüksek talaş kaldırma oranının elde edilebileceği bir takım konsepti kullanılır. Diğer bir deyişle, kesici kenarda homojen, sabit bir yük ile mümkünse yüksek verimli işleme garanti edilir. Kullanıcıların bu yöntemle yılda nasıl yaklaşık 120.000 € tasarruf edebilecekleri, CERATIZIT tarafından nötr bir takım taşıyıcılı yuvarlak bir uç kullanılarak gösterilmiştir.