İçindekiler

WTX matkap uçları için önemli kullanım ölçütleri

Eksen kayıklığı
Dönen iş parçası ile sabit takım arasında eksen kayıklığının 0,04 mm'yi geçmemesi gerekir. Büyük eksen kayıklığı toplam takım yolunu kısaltmanın yanı sıra delik kalitesini de düşürür ve akım kırılmasına neden olabilir.

Konsantriklik hatası
Dönen takımlarda 0,015 mm'yi geçmemelidir.

Soğutucu yağlama
İçten soğutmalı takımlar için, basınç en az 20 bar olmalıdır – sağ alttaki şemaya bakın. En az %10 yağ ve EP katkı maddeleri içeren yüksek kaliteli yarı sentetik veya emülsiyon soğutma yağları tavsiye edilir.Bu, daha uzun takım ömürleri, daha yüksek tolerans doğrulukları ve daha iyi yüzey kalitelerinin elde edilmesini sağlar.Soğutma kanallarında muhtemel tıkanmaları önlemek için ince bir filtre sistemi tavsiye edilir.

Dolu malzemenin delinmesi
Geometrik tasarım nedeniyle, yekpare karbür matkap uçlarımız, dolu malzeme delik açmak için uygundur. Uzunluğu ≤ 12xD olan yekpare karbür matkap uçları ile, merkezleme ve ön delmeye gerek kalmadan dolu malzemede delik açmak olanaklıdır.

Kanal çıkışı
Optimum talaş tahliyesini garanti edebilmek ve böylece talaş birikimini ve takım kırılmasını önlemek için, iş parçası ile kanal çıkışı arasında en az 1 ila 1,5xD'lik bir emniyet mesafesi korunmalıdır.

Talaş kaldırma işlemi
Delikte kalan veya soğutma sıvısıyla deliğe kaçmış olan talaşların kırılma riski oluşturması nedeniyle bundan kaçınılmalıdır.

mm/devir cinsinden ilerleme hızı f
çapa göre delik açma performansı: vc = 80 m/dak
malzemenin çekme mukavemeti = 600 N/mm²

Ardıl takımlar
Aynı delikte daha küçük bir Ø ile, öz merkezlemeyi sağlamak için, ardıl takımların tepe açısı < önceki takımın tepe açısı olmalıdır.

Darbeli kesme
Eğimli giriş ve çıkışlarda veya çapraz deliklerde ilerleme hızının düşürülmesi gerekir.

Delik çıkışı
Aşırı çapak oluşumunu önlemek için, vc ve f'yi düşürün.

İş parçası bağlama
Takım kırılmalarını önlemek için, iş parçasının, titreşim veya sapma olmayacak şekilde düzgün bağlanması gerektiği dikkate alınmalıdır.

Takım bağlama
Optimum gerilim sayesinde, yüksek düzeyde hizalama ve uyum doğruluğu sağlanır (IT7-8). Yüksek yüzey kalitesi nedeniyle, raybalama işleminden genellikle vazgeçilebilir.

Makine boyutlandırması
Lütfen (sol alttaki) performans şemasını dikkate alın.

Kesme değerleri tablosu
Kontrollü bir talaş kırılması (virgül şeklinde talaş) elde etmek için, ilerleme hızının alt sınır değerlerinin altına düşmemesi gerekir.