Sorumlunun ve varsa temsilcisinin adı ve iletişim bilgileri:
CERATIZIT Deutschland GmbH
Claude Sun, Gerhard Bailom

CERATIZIT Business Services GmbH
Simon Jost, Juan-Miguel Garcia

Daimlerstraße 70, 87435 Kempten
Telefon: +49 831 57010-0
E-posta: info.deutschland@ceratizit.com

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri
Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50, D-87435 Kempten
Telefon: +49 831 930653-00

Veri işlemenin yasal dayanağı:

  • meşru çıkarlarımıza istinaden
  • Hava kargo güvenliği yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi

Takip edilen meşru menfaatler:

  • İkamet haklarının korunması
  • Mülkiyetin korunması
  • Hakların talep ve dava edilmesi
  • Adlî suçların önlenmesi ve kovuşturulması (özellikle hırsızlık ve vandalizm)

Verilerin saklanma süresi:
7 gün

Verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri
Üçüncü bir ülkeye veri aktarımı yoktur.Gerekirse, kayıtlar adli soruşturma makamlarına sunulur.

İlgili kişilerin haklarına ilişkin uyarılar

İlgili kişi, sorumlu kişiden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit talep etme hakkına sahiptir; durumun böyle olması halinde, bu kişinin anılan kişisel verilere ve DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung / Genel veri Koruma Yönetmeliği) 15. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanan bilgilere dair Bilgi edinme hakkı mevcuttur.

İlgili kişinin, kendisi ile ilgili hatalı kişisel verilerin derhal düzeltilmesini ve gerektiğinde eksik kişisel verilerin tamamlanmasını sorumlu kişiden talep etme hakkı bulunmaktadır (DSGVO Madde 16).

İlgili kişi, örneğin kişisel verilerin varılmak istenen amaçlar için artık gerekli olmaması gibi, DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung / Genel veri Koruma Yönetmeliği) 17. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerden birinin geçerli olması koşuluyla, kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini sorumlu kişiden talep etme hakkına sahiptir (Sildirme hakkı).

İlgili kişi, örneğin sorumlu kişi tarafından yapılan inceleme süresince verilerin işlenmesine itiraz etmiş ise, DSGVO'nun (DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung / Genel veri Koruma Yönetmeliği) 18. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerden birinin var olması koşuluyla, Verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını sorumlu kişiden talep etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle istediği zaman kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan, mücbir, meşru nedenleri kanıtlayamaması veya kişisel verileri işlemenin asal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmemesi hallerinde, kişisel verileri artık işlemeyecektir (DSGVO, Madde 21).

İlgili kişinin, kişisel verilerinin işlenmesinin DSGVO'yu (DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung / Genel veri Koruma Yönetmeliği) ihlâl ettiğini düşünmesi halinde, bu kişinin, diğer herhangi bir idarî veya adlî çareye halel getirmeksizin, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır (DSGVO, Madde 77). İlgili kişi, bu hakkı, ikametgâhının veya işyerinin bulunduğu üye devletteki veya iddia edilen ihlâlin bulunduğu yerdeki bir denetim makamında kullanabilir. Bavyera'daki yetkili denetim makamı: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA: Bavyera Eyalet Veri Koruma Denetim Bürosu) Promenade 27, 91522 D-Ansbach, Almanya Telefon: +49 981 53-1300, Faks: +49 981 53-981300. Bavyera Eyalet Veri Koruma Denetim Bürosu'nun şikayet formunu aşağıdaki bağlantıdan açabilirsiniz:https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html