ToolScope motor türbinlerindeki bileşenlerin üretimini izler ve dokümante eder

Uzay ve havacılık sanayiinde emniyeti eksiksiz olarak sağlamak için, üretim proseslerinin çok sayıda katı standardı yerine getirmesi gerekir. Uzay ve havacılık sanayiinin bir tedarikçisi, üretiminin dokümantasyonundaki manüel çabayı azaltmak için, daha fazla zaman tasarrufu ve proses emniyeti sağlayan ToolScope yardım sistemimize güvenmektedir!

Uçak yapımı ve bileşenleri için standartlar son derece katıdır ve tam olarak karşılanmaları ve dokümante edilmeleri gerekir. "Bu engelleri başarıyla aşan ve havacılık sanayiindeki üreticilerin kalıcı tedarikçi havuzuna dahil olan bir sağlayıcı, test ve dokümantasyonla ilgili büyük manüel çabayı azaltmak istedi. Bu nedenle, GEP11TF12 ve MTV548-4 uzay ve havacılık standartları ile uyumlu bir proses izleme sistemi aramaya başladı. CERATIZIT'in Sayısal çözümler / Satış ve Uygulama Yöneticisi Marc Rottschäfer "Çözüm, bizim ToolScope'umuz biçiminde oluştu." dedi.

Gerçek zamanlı kontrol, iş parçasını da, makineyi de korur

Söz konusu tedarikçi, diğer şeylerin yanı sıra, bir nikel-krom alaşımı olan Inconel® 718'den mamul, motor türbinlerinin kanatçıklı diskler olarak da adlandırılan, kompresör çarklarını üretmektedir. Marc Rottschäfer, "Üretim sürecinde pahalı hatalardan kaçınmak için ToolScope ile güvenilir gerçek zamanlı izleme önemli bir kalite faktörüdür. Sistem, erken takım aşınmasına ve hatta kırılmaya karşı uyarmakta ve böylece makineyi ve iş parçasını korumaktadır." diyor. 

Ama her şeyden önce, kanatçıklı disk üretimi için kullanılan tüm işleme merkezlerinin CERATIZIT ToolScope ve soğutma maddesi izleme amaçlı olarak sensörlerle donatılması gerekiyordu. Bu noktada bazı zorluklar vardı: Tezgâhlar 2007 ile 2020 yılları arasında üretilmişlerdi ve buna bağlı olarak farklı kumanda ünitelerine ve yazılım sürümlerine sahiplerdi. Yine de, ToolScope'u tüm makinelerde çalıştırmak için aynı platformu entegre etmek mümkün oldu. Kullanıcıyı mutlu eden hususlar: Her tezgâh, izleme açısından farklılık göstermeyecek şekilde çalıştırılabilir.

ToolScope donanımı doğrudan tezgâh ile bağlantılı

Motor türbinlerinde kullanılan kanatçıklı diskler: Delme işlemleri ToolScope ile izlenmiştir.

Sayısal dokümantasyon için ToolScope modülleri

ToolScope, birbiriyle kombine edilebilen ve farklı izleme görevlerini gerçekleştiren çeşitli modüllerden oluşur. Marc Rottschäfer açıklamasında "Müşterilerimiz için takım kırılmalarını zamanında tespit etmek ve bu nedenle takımın, iş parçasının ve makinenin göreceği hasarları azaltmak önemliydi. Bunun için, iş parçalarının %100 kontrolüyle insansız üretimi olanaklı kılan, TS-PM (proses izleme) modülünü kullanıyoruz." diye ekledi. Modülün kapsamı GEP11TF12 ve MTV548-4 havacılık standartları için genişletildi. Bu durumda, milin torku, ilerleme ekseninin torku, milin devir sayısı, soğutucu madde basıncı ve akış da izlenir.

TS-QRep (kalite dokümantasyon) modülü, kritik proseslerin izlenmesi ve gerçek zamanlı dokümantasyonunda yardımcı olur. Marc Rottschäfer sözlerini "Havacılık sektörünün yüksek standartlarını karşılayabilmek için, tedarikçinin kalite dokümantasyonunu eksiksiz olarak ibraz edebilmesi gereklidir. Örneğin TS-QRep modülü, bir PDF'yi kalite kanıtı olarak kaydeder, bir proses görüntüsü oluşturur ve seri numarası, takım numarası ve zaman damgası gibi proses bilgilerini de kaydeder. Ayrıca, tanımlanan proses sınırlarına da titizlikle uyulduğu belgelenir." şeklinde sürdürdü.

TS-Connect (ağ fonksiyonları), ToolScope'u şirket ağına entegre etmeyi ve oluşturulan işlem verilerinin ve PDF'lerin ağ besleme fonksiyonu aracılığıyla doğrudan müşterinin sunucusuna otomatik olarak aktarılmasını tetiklemeyi mümkün kılar. Müşterinin Bilgi İşlem bölümü daha sonra verileri kendi özel ihtiyaçlarına göre yedekleyebilir. 

Karmaşık ve yine de çok basit

Nihaî müşteri için kanatçıklı disk üretimini daha da şeffaf hale getirmek için, makine işletmeni üretilecek bileşenin seri numarasını girebilir, bu sayede dokümantasyon, havacılık standartların gerektirdiği parametrelere ek olarak bileşenin seri numarasının yanı sıra takım numarasını da içerir. Dokümantasyon, bileşenin seri numarasına göre sıralı düzenlenir ve gerekirse nihaî müşterinin erişimine kolayca açılabilir. İşlem, barkod tarayıcılarla veya veriler kumanda ünitesinde zaten saklanmışsa tamamen otomatik hale getirilebilir.

Farklı ToolScope modülleri kullanarak, havacılık ve uzay sanayiindeki gibi karmaşık dokümantasyon görevleri bile standartlara uygun olarak ve çok daha kısa sürede dokümante edilebilir.

Otomatik, çalışıyor!

ToolScope ile CERATIZIT, tedarikçi için işi inanılmaz ölçüde kolaylaştırmıştır: Dokümantasyon için eskiden karmaşık ve zahmetli bir şekilde sistemden çekilmesi gereken veriler, artık otomatik olarak ve dolayısıyla çok daha kısa sürede işlenmektedir. Marc Rottschäfer sözlerini "ToolScope'un bir diğer önemli, kaliteyi artıran yönü de şudur: Sistem, zamanında takım kırılması uyarısı yaparak ve gerekirse prosesi durdurarak değerli iş parçalarını ve makineleri korur. Bu, kanatçıklı disk üretimini nihaî müşteri için daha şeffaf hale getiriyor - ve uçmak da biraz daha güvenli hale gelir!“ diye tamamladı.