Volledige proces controle met ToolScope

Digitale Controle voor uw Productie

Uw processen zeker in het zicht...

CERATIZIT bepaalt de koers voor de digitale toekomst in de verspaning. Een centraal onderdeel  daarvoor is het controle- en regelsysteem ToolScope. Het systeem detecteert continu  signalen van de machine die ontstaan tijdens het productieproces. Deze data worden visueel voorgesteld  en worden gebruikt voor de controle en/of regeling van de machine.

 • Procesdata worden door ToolScope ingelezen, gevisualiseerd en geëvalueerd
 • Afwijkingen worden in real-time herkend
 • U kan door ToolScope geautomatiseerd in Uw productieproces ingrijpen
 • De toestand van Uw machine wordt voor de onderhoudsafdeling bewaakt 
 • Bij botsingen wordt een noodstop uitgevoerd (Machine Airbag)
 • Een overbelasting van het gereedshchap en de machine kan voorkomen worden
 • Gereedschapsstandtijd analyse
  (Data ivm de benutting van het gereedschap worden ingelezen) 
 • Machinelooptijd analyse
  (Analyse van machinestilstandtijden en hun desbetreffende oorzaken)
 • 100% controle over het werkstuk: kritische procesparameters worden gedocumenteerd 
  (Garantie van de kwaliteitsstandaarden)

Proces-controle

TS-PM: Proces controle

ToolScope leert automatisch het optimale verloop van het proces, en reageert aansluitend  op afwijkingen hierop.

 • Herkent gereedschapsbreuken
 • Verkleint gevolgschade aan gereedschap, werkstuk en machine
 • Snelle en eenvoudige aanpassing van het productieproces
 • Maakt onbemande productie mogelijk, door 100% controle van de werkstukken

TS-WEAR: Herkenning van slijtage

ToolScope definieert versleten gereedschappen aan de hand van de gemiddelde proceskracht. Hierdoor kan de levensduur van het gereedschap volledig benut worden.

 • Reduceert gereedschapskosten / - breuken
 • Verhoogt de machinecapaciteit
 • Optimaliseert het gereedschapsgebruik

TS-AFC: Adaptieve voedingsregeling

De regeling van de voeding versnelt het proces waar mogelijk, en beveiligt  tegelijk het gereedschap door het opvangen van belastingspieken.

 • Reduceert takttijden en beveiligt tegen overbelasting
 • Verhoogt de gereedschapsstandtijd
 • Verhoogt de machinecapaciteit

Beveiliging van de machine

CD: Botsing bewaking

De botsing bewaking herkent botsingen  in ijlgang door middel van een versnellingssensor.  Binnen < 1 ms wordt een noodstop uitgevoerd en daarmee grotere schade voorkomen.

 • Vermindert reparatiekosten
 • Verkleint machinestilstanden
 • Documenteert botsingen

TS-CM: Controle van de machinetoestand

Hier wordt de zogenaamde vingerafdruk van de machine genomen. Daarmee kan het trendverloop  van de machinetoestand worden geregistreerd. Het observeren van het trendverloop maakt het  de onderhoudsafdeling gemakkelijker om tijdig noodzakelijke acties door te voeren.

 • Herkent tijdig lagerschade aan assen en spindels
 • Ondersteunt bij de planning van onderhoudswerkzaamheden en foutenanalyse

Documentatie & Digitalisering

TS-TCLog: Gereedschapswissel-log

Verkrijgt de gegevens over het gebruikt van het gereedschap, door de standtijd teller, om administratie te vergemakkelijken. De analyse van afwijkingen in standtijden maakt een optimalisatie van de gereedschappen mogelijk.

TS-MDA: Machinedata analyse

Verzamelt de machinedata ivm de gereedschappen en slaat ze voor verdere verwerking op. Machinedata zijn bijvoorbeeld machinestilstanden en oorzaken. De analyse  van deze data maakt een grote stijging van de productiviteit mogelijk.

TS-QRep: Kwaliteitsdocumentatie

Bewaking en documentatie in real-time als kwaliteitsbewijs bij kritische processen.  Ook speciale bewakingsnormen bij de luchtvaart “GEP11TF12” en “MTV548-4” als verzekering  van de hoge kwaliteitsstandaarden worden ondersteund.

TS-Connect: Netwerkfuncties

Het linken van ToolScope aan het bedrijfsnet maakt een automatische data transfer  naar een server of netwerkstation mogelijk. Daarmee is een data opslag over een langere periode, een  automatische back-up functie en ingrijpen vanop afstand verzekerd.

ToolScope ft. iTendo²
Het fijngevoelige Dreamteam voor efficiënte processen

Een tandem voor een complete procescontrole, ook voor de kleinste diameters

De procesmonitoring met ToolScope functioneert extreem betrouwbaar, in het bijzonder bij freesbewerkingen. Om nu ook nog bij frezen met een diameter vanaf 0,3 mm of bij finish-bewerkingen betrouwbare procesdata te bekomen, wordt het pakket met de intelligente hydrodehn houder iTENDO² uitgebreid. De sensoriek van deze houder is zo gevoelig, dat hij ook de kleinste trillingen waarneemt. Deze worden aan ToolScope doorgegeven, en aan de gebruiker getoond.

Automatisering van uw productie met een combinatie van unieke digitale

 • ToolScope (direct verbonden met de machine)
 • spike®_mobile (nauwkeurig meetapparaat)

Uw voordelen met een combinatie van deze digitale systemen:

 • Nauwkeurig bewakingssignaal (ook bij kleine krachten)
 • Live procesbewaking om het proces te monitoren
 • Directe machine feedback

Individuele eisen worden door ToolScope perfect gerealiseerd, zoals dit praktijkvoorbeeld bij een klant aantoont:

1. Takttijd reducering tot 15%

 • Nabewerking met de adaptieve voedingsregeling

2. Verhoogde proceszekerheid tot 25%

 • Uitdraaien en verzinken van de brandstofaansluiting  met de procesbewaking

3.  Verhoging van de standtijd tot 30 %

 • Diverse boor-, draai- en freesbewerkingen met de slijtagebewaking
 • Optimale gereedschapsstandtijd
 • Bijkomende gereedschapsbenutting met ToolScope
  De slijtage controle van ToolScope maakt een betrouwbaar en optimaal gebruik van het gereedschap mogelijk.
Onze service, uw voordeel
 • Individueel op Uw behoeften afgestemde ToolSope functies
 • Ondersteuning ter plaatse bij het inlopen van nieuwe processen en werkstukken
 • Altijd op de hoogte door scholingen  en software-updates

ToolScope bewaakt en documenteert de productie van turbine componenten

Lees hier onze succes story over de inzet van ons ToolScope bewakingssysteem in de luchtvaart industrie.

Smart Manufacturing: Save 90% process time
Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.

Watch the video to see our X5G-Z vice compared to a competitive vice. We proved the functionality of the dampers with a vibration sensor which is evaluated in ToolScope. The aim was to achieve the best possible surfaces with the 5-axis vice, heavy duty chuck with SilverLine cutter and with the process monitoring tool Toolscope.

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.