Belangrijke inzetcriteria voor WTX boren

Asverschil
Tussen het roterende werkstuk en het stilstaande gereedschap mag het asverschil max. 0,04 mm bedragen. Een grotere afwijking vermindert de standtijd en de kwaliteit van de boring en kan tot gereedschapbreuk leiden.

Rondloopfout
Deze mag bij roterende gereedschappen niet groter zijn dan 0,015 mm.

Koelsmering
Bij inwendig gekoelde gereedschappen moet de druk min. 20 bar bedragen – zie diagram rechts onder. Hoogwaardige halfsynthetische olie of emulsie met min. 10 % olie-aandeel en EP-toevoegingen worden aanbevolen. Daardoor kunnen langere standtijden, hogere tolerantienauwkeurigheden en betere oppervlaktekwaliteiten bereikt worden. Een fijnfiltersysteem om mogelijke verstopping van de koelkanalen te voorkomen is sterk aan te bevelen.

Boren in vol materiaal
Vanwege het geometrische ontwerp zijn onze VHM-boren geschikt om te boren in vol materiaal. Met VHM-boren ≤ 12xD kan in vol materiaal geboord worden zonder te centreren of voor te boren.

Spiraalkameruitloop
Tussen het werkstuk en de spaankameruitloop moet een veiligheidsafstand van min. 1 tot 1,5xD aangehouden worden om een optimale spaanafvoer te waarborgen en zodoende spaanophoping en gereedschapbreuk te voorkomen.

Lossen
Vanwege breukgevaar door in het gat aanwezige resp. in de boring gespoelde spanen moet hiervan worden afgezien.

Voeding f in mm/omw. 
Boorvermogen gerelateerd aan de diameter: Vc = 80 m/min.
Treksterkte van het materiaal = 600 N/mm²

Opvolgende gereedschappen
Voor het boren met een kleinere Ø in dezelfde boring moeten opvolgende gereedschappen worden ingezet met een tophoek < dan het voorgaande gereedschap hebben, om de zelfcentrering te garanderen.

Onderbroken snede
Bij schuine in- en uittreding of bij dwarsboringen moet de voeding gereduceerd worden.

Uittreden
Om sterke braamvorming te vermijden Vc en f reduceren.

Werkstuk opspanning
Om gereedschapbreuk te vermijden, moet gelet worden op een deugdelijke opspanning zonder trillingen resp. doorbuigen van het werkstuk.

Gereedschap opspanning
Door optimale opspanning zijn hoge plaats en passingsnauwkeurigheden (IT7-8) mogelijk. Door de hoge oppervlaktekwaliteiten kan vaak de ruimbewerking vevallen.

Machine vermogen
Gelieve vermogensdiagram (linksonder) in acht nemen.

Snijgegevenstabel
De onderste grenswaarden van de voeding mogen niet onderschreden worden, om een gecontroleerde spaanbreuk (kommspaan) te verkrijgen.