CicurlarLine

Schachtfrezen voor trochoïdaal frezen

Trochoïdaal frezen is een freesstrategie, die het door gebruik te maken van nieuwe CAM-programmeersystemen en cyclussen, mogelijk maakt om een gelijkblijvende gereedschapomsluiting en een gelijkblijvende gemiddelde spaandikte te handhaven. Daardoor wordt een optimaal en effectiever bewerkingsproces gegarandeerd

voordelen/nut

  • Gereedschappen met een spaanbreker voor een optimaal spanentransport
  • Universeel gereedschap met 6 snijkanten voor een zeer rustige loop en een hoog verspanend volume
  • Gereedschap voor aluminium met 4 snijkanten voor een hoge zijdelingse aanzet
  • CCR-UNI verkrijgbaar met snijkantlengte 3xD
  • CCR-AL verkrijgbaar met snijkantlengte 3xD en 4xD
  • Snededieptes tot 4xD mogelijk