Импресум

Фирмено наименование:
CERATIZIT S.A.

Адрес:
Route de Holzem, 101
L-8232 Mamer, Luxemburg
Тел.: +352 31 20 85-1
Факс: +352 31 19 11
Имейл:

Уставен капитал:
17 700 000,00 ЕВРО

Регистрация:
Registre de commerce et des sociétés Luxembourgeoises No.B 4.610;
ИН по ДДС: LU194170-61;
Разрешение за експлоатация № 736 на Министерство на икономиката на Великото херцогство Люксембург
Адрес: 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
Тел.: +352 47 84 13-0
Факс: +352 26 20 01-15
www.etat.lu/ECO

Отговорни лица за публикацията:
CERATIZIT S.A.
Route de Holzem, 101
L-8232 Mamer, Luxemburg
Имейл: info@ceratizit.com