Forskellige fastspændingsmetoder

Forudsætningen for et tilfredsstillende drejeresultat er en positionsnøjagtig og udtrækssikret fiksering af skæret i værktøjet. I praksis anvendes flg. to fastspændingsmuligheder af skæret:

Skruefastspænding

Skruefastspænding har følgende fordele:

Sammenlignet med fastspænding af vendeskæret ved hjælp af klamper sikrer fastspænding med spændeskrue, at skæret altid placeres præcist i skærlejet og opspændes nøjagtigt både radialt og aksialt. Skruefastspændingssystemet er en omkostningseffektiv løsning; kun spændeskruen skal tilføjes som reservedel. Den meget kompakte konstruktion uden udragende komponenter gør, at man undgår problemer ved spånafgang og slid på fastspændingsdelene.

Klampefastspænding

Klampen har følgende fordele:

Ved brug af fastspændningsskrue skal skruen tages helt ud af værktøjet, når skæret skal vendes. Til sammenligning skal klampen ved klampefastspænding kun hæves ubetydeligt, så skæret kan drejes eller udskiftes.

Startmomenter for fastspændingsbolte

Gevind 8,8 maks. startmoment [Nm] pr. styrkeklasse 10,9 12,9
M4 3 4,6 6,1
M5 5,9 8,6 10
M6 10,1 14,9 17,4
M8 24,6 36,1 42,2
M10 48 71 83