Skaldrejning – sådan fungerer processen

Ved skaldrejning får stænger og rør af forskellige kulstofståltyper, fjederstål, rustfri ståltyper, nikkelbaselegeringer samt titanium og aluminium den ønskede overfladekvalitet, målfasthed og formnøjagtighed. I denne skaldrejeproces bearbejdes især grovsmedede, men også valsede eller trukne emner i diameterområdet fra 10 til 650 mm, for at opnå en blank og glat overflade og fjerne evt. krakeleringer fra smede- og valseprocessen. 

Denne tunge spåntagningsproces regnes for meget produktiv og effektiv, samtidig er den også udfordrende for værktøjer og maskiner. På grund af de stærkt reducerede gennemløbstider, sammenlignet med konventionelle drejeprocesser, og det førsteklasses resultat af blankstål, hvad angår overfladekvalitet og målfasthed, reduceres omkostningerne og arbejdet med efterbehandlingen af disse halvfabrikata.

Skematisk illustration af skaldrejning

1. Indføringsapparat

2. Indløbsstyreruller

3. Skaldrejeskær

4. Værktøjsslæde/kassette

5. Udløbsstyreruller

5. Udløbsstyreruller

6. Værktøjsservomotor

7. Måleanordning

8. Udtræksvogn

9. Indløbsstyring

10. Rotationscenter

11. Motor indskudsapparat

12. Skalhoved

13. Konusring

14. Hulaksel

15. Hovedgearkasse

16. Hovedmotor

17. Motorudtræksvogn

18. Udløbsstyring

Indvendige skåle

Ved indvendige skaldrejeprocesser færdigbearbejdes uden problemer den indvendige diameter af stålrør samt koldsvejsede eller koldtrukne præcisionstålrør – som fx anvendes til fremstilling af cylinderrør. I de fleste tilfælde anvendes kombinerede skaldreje- og glatvalseværktøjer.

I det forreste område af det indvendige skalhoved er indvendige skaldrejeskær placeres og spændt fast i kassetter, i de fleste tilfælde anvendes kun to vendeskær, der er placeret 180° forskudt i diameteren. Til at øge materialeindskrænkningseffekten anvendes også TANDEM-systemer, hvor 2 indvendige skaldrejeskær er placeret efter hinanden i en kassette i akseretningen. Ved hjælp af det efterfølgende glatvalseværktøj optimeres skaloverfladen yderligere med rulletryk og rotation i samme arbejdsgang. Materialet komprimeres, ru spidser og ujævnheder trykkes ned, og rørets indvendige flade bliver derved endnu mere glat, jævn og mere slidstærk.

  1. Emne (rør)
  2. Styreklodser skalhoved
  3. Glatvalse
  4. Indvendig skalhoved
  5. Kassette
  6. Indvendigt skalskær
  7. Glatvalsehoved
  8. Styreklodser stang