Faktorer og det rigtige valg af vendeskær

Følgende kriterier bør overvejes, før valg af bedst egnet skaldrejeskær:

 • Sammensætning og egenskaber af det spåntagende materiale
 • Materialets hårdhed
 • Diameter
 • Spåndybde
 • Påkrævet overfladekvalitet

Det vigtigste kriterie for korrekt valg af skaldrejeskær og dets hårdmetalkvalitet er det materiale, der skal bearbejdes, materialets forædlingsgrad og hårdhed. Store forskelle i materialesammensætningerne kan dog gøre det nødvendigt at afvige fra anbefalingerne – en understøttende test er en god mulighed. Til forskellige anvendelsessituationer er der udviklet forskellige skæregeometrier og forskellige hårdmetalkvaliteter, som desuden kan kombineres med forskellige støttefaser.

En detaljeret beskrivelse af støttefaserne og kriterier for valg af disse findes på de følgende sider. Et andet kriterie er den diameter, der skal bearbejdes i forbindelse med spåndybden. Her spiller stængernes fremstillingsproces en væsentlig rolle. Trukne og valsede stænger i diameterområdet op til 150 mm har en bedre overfladekvalitet på rådelen, sammenlignet med smedede stænger med en diameter over 150 mm, som udover en uregelmæssig overfladestruktur også kan have krakeleringer, lunker og materialeafskalninger.

→ Øget materialefjernelse og større spåndybder er resultatet her.

Flere afgørende faktorer

Udover de fem ovennævnte valgkriterier findes der yderligere påvirkende faktorer, der er vigtige i korrekt valg af skær:

 • Skalmaskinens stand og beskaffenhed (vedligehold)
 • Stand og nøjagtighed på skalholder og kassetter (skærleje og skærspænding)
 • Stand og indstilling af styreelementer (centrisk tilførsel, trykforarbejdning, slid på ruller og glideelementer) ...
 • Stand og beskaffenhed på råstangen (rundhed, udbøjning, stang-ende-hærdning, faser, overfladeskader som krakeleringer, udfladning og afskalninger)
 • Tilstrækkelig køling i korrekt koncentration, tilstrækkeligt tryk og mængde direkte på skæret
 • Optimal spånafgang – ingen spånkø i skalhovedet

Vigtige vinkler på skalvendeskæret

 1. biskær
 2. Hovedskær
 3. Indfaldsvinkel
 4. Negativ fasvinkel
 5. Skær-runding
 6. Støttefasvinkel
 7. Spånvinkel
 8. Stigningsvinkel

Støttefasvinkel

Støttefas type „S42“

(støttefasvinkel 4°)

Frivinkel på støttefasen plus

Skærende tilstand
Positivt skær“

Støttefas type „S50“

(støttefasvinkel 5°)

Frivinkel på støttefasen +/– 0°

Neutral tilstand  
„skær ligger sikkert på stangen“

* 5° støttefasvinkel & 5° stigningsvinkel

Støttefas type „S60“

(støtte fasvinkel 6°)

Fri vinkel på støttefasen minus

Stabil betingelse
„negativt skær“

Stigningsvinkel på vendeskæret i kassetten er primært 5°

 1. Kassette
 2. Vendeskær
 3. skive
 4. Værktøjsslæde
 5. 5° stigningsvinkel

Forskellige støtte fastilretninger

Støttefas type „S“ (fas kun på biskæret)

 1. Skærstyrke s
 2. Biskærslængde Ln
 3. Indfaldsvinkel k
 4. Spåndybde ap
 5. Hovedskær
 6. Biskær

Støttefase type „P“ (fase på hoved- og biskær)

 1. Skærstyrke s
 2. Biskærslængde Ln
 3. Indfaldsvinkel k
 4. Spåndybde ap
 5. Hovedskær
 6. Biskær

Oversigt over støttefaser

Fas Beskrivelse Anvendelsesområde Trækstyrke (Brinell-styrke)
P60 Hoved- og biskær
fasvinkel 6°
< Udglødet >
fx: Byggestål, værktøjsstål, hovedanvendelse ved materialer, der er udsat for vibrationer, og ustabile maskinbetingelser
300–700 N/mm2
(90–210 HB)
S60 Biskær
fasvinkel 6°
< Udglødet >
fx: Byggestål, værktøjsstål
500–850 N/mm2
(150–250 HB)
P50 Hoved- og biskær
fasvinkel 5°
< Hærdet>
fx: Byggestål, værktøjsstål, rustfrit stål (austenitisk)
450–800 N/mm2
(135–240 HB)
S50 Biskær
fasvinkel 5°
< Hærdet>
fx: Byggestål, værktøjsstål, rustfrit stål (austenitisk)
550–950 N/mm2
(160–280 HB)
P40 Hoved- og biskær
fasvinkel 4°
< Hærdet>
Højtemperaturlegeringer
700–1100 N/mm2
(210–235 HB)
S42 Biskær
fasvinkel 4°
< Sejhærdet>
fx: Hærdet stål, værktøjsstål, rustfrit stål (duplex), Ni-basislegeringer
750–1200 N/mm2
(220–350 HB)
P30 Hoved- og biskær
fasvinkel 3°
< Sejhærdet>
fx: Hærdet stål, værktøjsstål, rustfrit stål (duplex), Ni-basislegeringer
850–1350 N/mm2
(250–400 HB)
S30 Biskær
fasvinkel 3°
< Sejhærdet>
fx: Hærdet stål, værktøjsstål
900–1500 N/mm2
(280–470 HB)

Anbefalet anvendelsesområde af støttefaser på basis af stålmaterialets trækstyrke (N/mm2)

Anbefalet anvendelsesområde af støttefaser på basis af stålmaterialets BRINELL-styrke (HB)