HEULE udvikler og producerer løsninger til bearbejdning af for- og bagside.
Kundernes omkostninger per enhed reduceres ved at bearbejde begge sider i én enkelt arbejdsgang og ved at øge processikkerheden. For at optimere produktiviteten tilbyder HEULE også applikationsspecifikke værktøjer ud over standardsortimentet.

Alle HEULEs afgratningsværktøjer afgrater jævne og ujævne hulkanter, for- og bagside i én arbejdsgang. Værktøjerne fjerner graterne og skærer en radiusformet kant - uden at arbejdsemnet behøver at vendes eller spindlen stoppes. Værktøjerne sikrer en robust og pålidelig proces på grund af den intuitive værktøjskonstruktion og sikre håndtering.

Heule tilbyder standardværktøjer til afgratning og kundespecifikke løsninger til forskellige applikationer.

COFA

Fra hul-Ø 2,0 mm: Ensartet afgratning af ujævne og jævne hulkanter, for- og bagside i én arbejdsgang.

DL2

Hul-Ø 1,0 mm til Ø 2,1 mm: Ensartet afgratning af ujævne og jævne hulkanter, for- og bagside i én enkelt arbejdsgang.

X-BORES

Kundetilpassede løsninger til automatiseret afgratning af krydsende huller, såkaldte tværhuller.

Alle HEULEs affasningsværktøjer muliggør effektiv affasning af for- og bagside i én arbejdsgang. Det fjerner graterne og affaser kanterne, uden at arbejdsemnet behøver at vendes eller spindlen stoppes. Værktøjssystemet er konstrueret til bearbejdning af store batchstørrelser. HEULE tilbyder standard affasningsværktøjer og kundespecifikke løsninger til forskellige applikationer.

SNAP

Økonomisk affasning af for- og bagside i én arbejdsgang med meget let skærskift og værktøjshåndtering.

DEFA

Affasning med 2-skærs værktøj og justerbar affasningsdiameter – til materialer, der er svære at bearbejde eller store grater.

HEULEs forsænkningsværktøjer bearbejder for- og/eller bagsiden af hullet uden at vende emnet – SOLO-værktøjet kan endda bearbejde begge sider i én arbejdsgang. Mulige applikationer er cylindrisk forsænkning, undersænkning, planforsænkning og vibrationsfri konisk forsænkning. HEULE tilbyder standardværktøjer til forsænkning og kundespecifikke løsninger til forskellige applikationer.

BSF

Økonomisk værktøj til planforsænkning på bagsiden op til 2,3 x huldiameter.

SOLO

Uafhængig plan- og undersænkning til for- og bagside i én arbejdsgang – afbrudt spån muligt.

GH-K

Vibrationsfri konisk forsænkning af store diametre med ét enkelt værktøj.