CERAsmart Cockpit – optimal udnyttelse af dine digitale produktionsdata

Hvad er CERAsmart Cockpit?

Har du et klart billede af, hvordan du gerne vil have digitaliseringen af spåntagningen til at se ud hos dig, og hvilke data du gerne vil have bearbejdet og analyseret? Eller har du brug for rådgivning om, hvordan de forskellige data kan bidrage til større proceskontrol og en pålidelig værktøjsovervågning?

I begge tilfælde er CERATIZIT de rigtige at tale med, for i vores CERAsmart Cockpit samles alle aspekter i den digitale spåntagning. På den måde kan vi levere en individuel kombination af analyserede data til dig – fra skæret over spindlen til selve maskinen. Så har du til enhver tid et optimalt overblik over dine produktionsprocesser.

 

Overblik over hele spåntagningsprocessen?
Sådan fungerer det.

CERAsmart Cockpits vigtigste opgave er at registrere målbare data fra hele produktionsprocessen og at visualisere og analysere disse logisk.
Målet er dermed at få øje på ikke synlige procesproblemer så hurtigt som muligt, at fortolke dem korrekt og at afhjælpe dem med hjælp fra CERATIZIT.
Og på den måde bidrager CERAsmart Cockpit til enorme tidsbesparelser i dataregistreringen, problemidentifikationen og -løsningen.

For større effektivitet i din produktion!

Sammensæt din personlige CERAsmart Cockpit-pakke efter dine behov.

CERAsmart Cockpit er tilgængelig via CERATIZIT Cloud, men kan også installeres på stedet hos kunden i dennes eget netværk. Afhængig af kundebehovet kan der vælges forskellige Cockpit-moduler – ToolScope Connection, ToolCycle og Data Connection. Disse moduler indeholder definerede funktioner til at klargøre data fra forskellige procestrin, visualisere og analysere dem.

CERAsmart Cockpit inkl. ToolScope Connection Modul

Et af de største løsningsmoduler i CERAsmart Cockpit er ToolScope, vores digitale procesovervågnings- og styresystem. ToolScope kan eftermonteres i eksisterende maskiner eller indbygges i dit nye bearbejdningscenter ab fabrik.
Proceskontroller, processikkerhed og procesoptimering er i fokus hos ToolScope.
Takket være den direkte tilknytning til din maskine, uafhængigt af maskin- eller styringsproducent, lander alle produktionsdata direkte i ToolScope, hvor de udnyttes til proceskontrol.
Ikke mindst data fra maskinspindlen er ikke blot relevante som datakilde til procesovervågning, men udnyttes også af CERAsmart Cockpit til yderligere procesanalyser.

CERAsmart Cockpit inkl. ToolCycle Modul


Med modulet ToolCycle kan værktøjer entydigt identificeres, spores, og hele værktøjslivscyklussen kan illustreres.
Værktøjsoplysninger inkl. alle relevante tekniske attributter og passende skæredata kan dermed hurtigt og nemt hentes. Og dermed kan værktøjsbeholdningen følges i realtid, og de individuelle værktøjsdata bruges til procesevalueringer og analyser.
ToolCycle-modulet tilbyder desuden funktionerne at tjekke det enkelte værktøjs genopslibningsstatus eller direkte adgang til CERATIZITs webshop, hvor man hurtigt og nemt kan bestille de rigtige værktøjer. 

Der er derudover udviklet en mobil app til ToolCycle, så man uafhængigt af lokalitet kan scanne værktøjer og nemt få informationer om værktøjet.

Appen "CERAsmart Cockpit" kan downloades i Apple Store eller Google Play Store:

 

Integration af yderligere datakilder med Data Connection Modul


Udvalgte procesdata som værktøjstilstand overføres fra ToolScope til CERAsmart Cockpit. Derudover kan yderligere datakilder integreres, f.eks.

 • ERP-systemer
 • data fra værktøjsautomater
 • data fra kvalitetsstyringen

 

Dataanalyse med fejlanalyse

I CERAsmart Cockpit analyseres de indlæste data, og man kan se, hvordan processen kan optimeres. Mulige fejlkilder kan være

 • fejl i kvalitetsstyringen
 • fejl på maskinen
 • forkert værktøjsvalg
 • tilslutningsproblemer
 • suboptimale skæredata

 

Dataanalysen kombineres med vores applikationsteknikeres knowhow

Dataanalysen i CERAsmart Cockpit står ikke alene, men understøttes naturligvis af vores erfarne teknikere. De rådgiver dig individuelt og finder altid den optimale løsning til at trimme dine processer til størst mulig effektivitet og bedste kvalitet.

Samlet set kan man med den overskuelige dataindsamling, -visualisering og -analyse hurtigt finde problemet med CERAsmart Cockpit – optimere og komme videre med produktionen!

Har du endnu ingen erfaring med digitale produktionsdata? 


Når IT og produktionsteknologi kombineres, fungerer digitaliseringen. Men hvordan fungerer det? Ved at forene kompetencer fra forskellige parter. Og for at det ikke skal blive en kæmpe udfordring for dig, har vi allerede etableret de rigtige samarbejder, så du uden videre kan påbegynde den digitale fremtid.

❗ Tidligere procedure

 • manuel dataindsamling fra før produktionen, maskiner, værktøjsstyringssystemer og fra kvalitetsafdelingen
 • dataanalyse i Excel
 • individuel efterbehandling af foranstaltninger og løsninger ved produktionsproblemer (f.eks. maskinnedetid, værktøjsbrud, ...)

✔️​ efter CERAsmart Cockpit er taget i brug

 • automatisk dataintegration
 • adgang til produktionsdata i realtid
 • udbygget analysefunktion
 • struktureret sporing af værktøjs- og procesproblemer samt en hurtig problemidentifikation og -løsning

90 % tidsbesparelse
under dataregistreringen

80 % tidsbesparelse
ved problemløsningen

0,5 % forbedring af OEE
(samlet udstyrseffektivitet)

 

Er mine data så overhovedet sikre? 

At arbejde med produktionsdata er altid et spørgsmål om sikkerhed. Ikke mindst fordi disse registrerede data skal udveksles mellem forskellige systemer for overhovedet at kunne afdække de nødvendige procesoptimeringer. For dataene alene genererer først merværdi, når de er analyseret, og den forventelige merværdi er klar og tydelig.

Ud over den afgørende fordel ved CERAsmart Cockpit – at man via dataanalyse hurtigt og gennemskueligt kan afdække optimeringspotentialet – er systemet også en fremragende garant for en meget høj IT-sikkerhed. Det er officielt godkendt iht. udførlige IT-tests.
Samtidig registrerer CERAsmart Cockpit på intet tidspunkt følsomme data, som giver en klar indikation af det færdige emne – kun de relevante procesparametre indsamles og analyseres.

Er din interesse blevet vakt? Kontakt os, og få aktuel rådgivning.