KomDrive | Mekaniske styrede værktøjer

Alle vores glidere drives af en skråfortandet profil som har maksimal overlapning. Plan bevægelsen kan begrænses ved hjælp af faste anslag. Glidende dele består af nitrerstål med høj overfladehårdhed og gode glidende egenskaber.

  • Nøjagtige paringer via håndskrabning af de bevægelige dele
  • Maksimalt vendeslør på 10 μm
  • Kompakt glider- og integralkonstruktion giver højere stabilitet og derfor høje spånvolumen
  • Højere omdrejningstal, forbundet med yderligere stigning i ydelsen uden at gå på kompromis med præcisionen og levetiden
  • Omhyggelig udvikling og konstruktion samt en præcis fremstilling garanterer en høj teknisk standard

PKE 101: Plandrejehoved med enkel glider og borebillede i glideren

PKD 101: Plandrejehoved med dobbelt glider og borebillede i glideren

PKU 101: Plandrejehoved med ubalanceudligning og borebillede i glideren

PKE 104: Plandrejehoved med enkel glider og SBA-holder

PKE 103: Plandrejehoved med enkel glider og ABS-holder

PKU 103: Plandrejehoved med enkel glider og ABS-holder

Bearbejdningseksempler til værktøjsfastgørelse

Udvendig kopiering

Udvendig indstikning

Indstikning og planing

Plandrejning fra udvending mod center

Udboring og planing

Indvendig bearbejdning

Planing og indstikning

Fuldboring af konussen med efterfølgende sletbearbejdning

Har du spørgsmål, står vores medarbejdere gerne til rådighed. Du er også meget velkommen til at skrive en mail til os.