KOMdrive | Plandrejehoveder

Hvis der mangler en radial akse for at implementere bearbejdningsprocesen optimalt, er plandrejehoveder den rigtige løsning. Disse mekanisk styrede værktøjer sørger for radiale bevægelsesprocesser i maskinenheder som specialmaskiner, overførselslinjer og rundtaktmaskiner.

Alle vores plandrejehoveder drives af en skråfortandet profil med maksimal overlapning. De glidende dele er fremstillet af nitrerstål med høj overfladehårdhed og gode glidende egenskaber.

 • Gode friktionsparinger via specialbehandling af de bevægelige dele
 • Maksimalt vendeslør på 15 μm
 • Kompakt plandrejehoved- og integralkonstruktion giver højere stabilitet og derfor høje spånvolumen
 • En omhyggelig udvikling og konstruktion i kombination med en præcis produktion sikrer en høj teknisk standard og en meget høj præcision og levetid

Plandrejehoved med enkelt skydeventil til lave omdrejningstal 

 • Meget attraktiv pris
 • Leveres fra lager 
 • Længere levetid pga. belagte fortandingsdele.
 • Kan benyttes på transferlinjer, special- og rundtaktmaskiner
 • Kan monteres på stort set alle spindler ved hjælp af en mellemflange

PKE 101: Plandrejehoved med enkelt skydeventil og hulmønster i skydeventilen

PKE 103: Plandrejehoved med enkelt skydeventil og ABS-holder

PKE 104: Plandrejehoved med enkelt skydeventil og SBA-holder

Plandrejehoved med dobbelt glider til mellem til høje omdrejningstal

 • Konstruktionsafhængigt balanceret system
 • Lang levetid takket være store fortandingsflader
 • Væsentligt reduceret cyklustid takket være 2 skær og højere omdrejningstal

PKD 101: Plandrejehoved med dobbelt skydeventil og hulmønster i skydeventilen

Ubalanceret plandrejehoved fra medium til høje omdrejningstal


Ubalanceret plandrejehoved PKU er egnet til de højeste omdrejningstal. Opspændingsbetingelserne svarer til dem for plandrejehoveder med enkelt skydeventil og muliggør en optimal værktøjsformgivning.

Ubalance opnås i alle skyderpositioner med disse plandrejehoveder ved afstemning af samtlige bevægelige masser, dvs. også påhængsværktøjerne. De bevægelige masser skal være inden for et defineret vægtområde.

 • Reduceret cyklustid pga. højere omdrejningstalområder
 • Optimalt balanceret system, da der anvendes en udligningsvægt tilpasset værktøjsvægten
 • Fås i forskellige varianter for en optimal proces 
 • Kort-løft-plandrejehoved er egnet til indvendig bearbejdning (indstikning, udboring, planing) med udladende, tunge påhængsværktøjer

    

PKU 101: Plandrejehoved med ubalancekompensation og hulmønster i skydeventilen

PKU 103: Plandrejehoved med ubalancekompensation og ABS-holder

Her finder du oplysninger om anvendelsesspecifikke påhængsværktøjer.
Desuden viser vi dig de mellemflanger, der kan være nødvendige for tilslutning til maskinen.

Til arbejdsemne

Påhængsværktøjer

Der findes utroligt mange varianter inden for påhængsværktøjer, og derfor kan vi finde den rigtige løsning til stort set alle arbejdsområder. Uanset om det er til indvendig eller udvendig bearbejdning – gennemgang af komplekse konturer: Med de rigtige kombinationsværktøjer opnår man effektivt resultater af meget høj kvalitet i stort set alle tænkelige bearbejdningsprocesser.

Til maskine

Mellemflange

Med standard- eller tilpassede mellemflanger kan vi montere vores styringsværktøjer præcist og sikkert på maskinspindlen.

KOMdrive katalog

Teknisk rådgivning

Service og vedligeholdelse

Bearbejdningseksempler

Med udvalgte kombinationer af vores styringsværktøjer, forskellige mellemflanger og tilhørende påhængsværktøjer kan en lang række bearbejdningsopgaver udføres både tids- og omkostningseffektivt.

Udvendig kopiering

Udvendig indstikning

Indstikning og planing

Plandrejning fra udvending mod center

Udboring og planing

Indvendig bearbejdning

Planing og indstikning

Fuldboring af konussen med efterfølgende sletbearbejdning