Vidensplatform

Reamax | Modulært rivalværktøj

Mere ydelse. Mere fleksibilitet.

Det modulære rivalværktøj består af en værktøjsholder med cylinderskaft og Reamax udskiftelige hoveder. En meget præcis kort konus med kontaktflade sikrer forbindelsen mellem det udskiftelige hoved og holderen. Præcis reproducerbarhed af diameteren og omgående viderebearbejdning med et nyt udskifteligt hoved er dermed garanteret. Reamax er rivaler til høje hastigheder, der giver maksimal bearbejdningsydelse takket være flere skær

 • Høj rentabilitet og absolut processikkerhed
 • Små vibrationer selv ved høje skærehastigheder
 • Ingen indstilling ved skift af skær
 • Maksimal fleksibilitet når det kommer til kombinationen af skærematerialer og belægninger
 • Diametre og geometrier på de udskiftelige hovedskær er anvendelsesspecifkke og kan vælges frit
 • Produceres efter bestilling med korte leveringstider
 • Præcis reproducerbarhed
 • Maksimal udskiftningsnøjagtighed
 • Beregnet til kølemiddeltilførsel og minimal mængde smøring

Nemt skift

REAMAX udskiftelige hoveder fikseres på værktøjsholderen med spændemøtrik og trækanker. Tids- og omkostningsintensiv indstilling af pasningsdiameteren elimineres, fordi de udskiftelige hoveder fremstilles efter den applikationsspecifikke diameter. Ved REAMAX er udskiftningstider ikke ventetider.

Anvendelser

 • Alle gængse materialer
 • Gennemgående- og bundhuller
 • 3×D og 5×D
 • Highspeed op til 300 m/min
 • Tilspænding op til 2,4 mm/o

 

Dine fordele

 • Præcist slebet til den højeste kvalitet
 • Modulært værktøjssystem
 • Maksimal stabilitet med trækbelastning til krævende bearbejdning
 • Maksimal udskiftningsnøjagtighed ved hjælp af konus-kontaktflade
 • Høj bearbejdningsydelse for høj effektivitet
 • Minimumsmøring (MMS) optimeret til miljøvenlig brug