Vidensplatform

WTX – HFDS fuldhårdmetalbor

Det første 4-skærs bor på markedet!

Den nye pyramidelignende geometri af WTX-HFDS sørger for en yderst aggressiv og nøjagtig boreadfærd. Her fordeles skærekraften på fire skær, så der kan opnås højere standtider. Borets kernestabilitet bibeholdes på grund af den optimale køling via fire spiraliserede, indvendige kølekanaler og gør boreprocessen særlig sikker og effektiv.

WTX-HFDS fuldhårdmetalboret gør sig frem for alt bemærket ved bearbejdningen af stål (hovedanvendelse), men kan også anvendes til andre materialer.

  • WTX-HFDS når nye dimensioner når det gælder hulkvalitet, hultolerance og hulnøjagtighed. Derved øges komponentkvaliteten så meget, at en eventuel efterbehandling kan udelades.
  • Fire gennemgående spiraliserede, indvendige kølekanaler garanterer en optimal køling af hvert skær, så der opnås betydeligt længere levetid for værktøjet. Værktøjsomkostningerne reduceres dermed betydeligt.
  • Minimal gratdannelse borets ind- og udgang. Dermed kan tidskrævende og efterfølgende afgratning undlades.

Reducér bearbejdningstiden med fire effektive skær!

1. Den innovative, pyramidelignende tilspidsning garanterer maksimal positioneringsnøjagtighed på ~ 0,03 mm, aggressiv boreadfærd og fremragende centreringsegenskaber.

2. Fire spånkamre sørger for en sikker og hurtig afvikling af spåner.

3. DPX14S – Dragonskin-belægning:

  • TiAlN nanolayer-belægning
  • Friktionskoefficient (tør mod stål) = 0,35
  • Maksimal anvendelsestemperatur: 1000 °C

4. Fire skær muliggør ekstrem høje tilspændinger

5. Hvert skær køles optimalt af de firdobbelte spiraliserede kølekanaler. Værktøjets kerne forbliver meget stabilt.

En tidsbesparelse på op til 66 %! Boretest i 1.7225 / 42CroMoV4, boredybde 30 mm

Sammenligning: Antal boringer | Tid i minutter

1. WTX-HFDS
(ved 1000 boringer)

= 14 minutter

2. HM højtilspændingsbor
(ved 1000 boringer)

= 21 minutter

3. HM Speedbor
(ved 1000 boringer)

= 24 minutter

2. HM bor
(ved 1000 boringer)

= 42 minutter

Værktøjer Ø (mm) Vc (m/min.) F (mm/o) Vf (mm/min.)
WTX-HFDS, z=4 10 100 0,7 2228,17
HM højtilspændingsbor, z=3 10 110 0,44 1540,62
HM Speedbor, z=2 10 160 0,26 1324,17
HM bor, z=2 10 100 0,24 763,94