Excentrisk adapter

Nu er arbejdet for brugere, som anvender dit værktøj roterende, endnu mere fleksibelt.
Med excentrisk adapter kan du uden problemer variere og justere borediameteren med +/- 0,3.

Der fås to typer excentrisk adapter:
En til brug sammen med den nye vendeplatteskærspatron og en til brug med en eksisterende Weldon-holder.
Forskellen er udelukkende udførelsen og positionen af noterne til holderens fastspændingsskruer. Der findes 4 størrelser i hver type, som er afstemt efter skaftdiameteren på MaxiDrill 900.

Excentrisk adapter til holder til vendeskærsbor

Excentrisk adapter til Weldon-holder

Sidevisning | Set fra oven

På hver excentriske adapter er der indgraveret en skala (radial- og endeside), så brugeren kan variere huldiameteren i forhold til den krævede profil.

  1. Placer adapteren i den pågældende holder og indsæt vendeskærsboret.
  2. Stil adapteren på nulposition. → „0" skal flugte med fastspændingsskruerne på holderen.
  3.  fastspænd spændeskruerne på holderen.
  4.  Boring.
  5. Mål borediameteren.
  6. Løsn spændeskruerne.
  7. Korrigér borehullerne med adapteren. → Vær opmærksom på skalaen på adapteren. Værdien skal flugte med fastspændingsskruerne på holderen.
  8. fastspænd spændeskruerne.
  9. Boring.