DirectCooling-system til drejeholdere

Præcist i stedet for i stråler: Køling af værktøjsskær i en ny helt dimension

Den ressourcebevidste søger ofte alternativer til en overdreven smøringsmængde. Målet er nået, for på den nye drejeværktøjsholder MaxiLock-S-DC sørger to indvendige kanaler for præcist at lede kølevæsken hen på skæret. En kanal rammer spånfladen ovenfra, en anden rammer frigangsfladen nedefra – præcist på skærene. I dette tilfælde kommer alt godt ikke kun ovenfra: Ved køling af frigangsfladen forøges derimod standtiderne med 60 % sammenlignet med en køling udelukkende på spånfladen. 

Hvordan fungerer Direct Cooling (DC)?

Værktøjsholdere med DirectCooling (DC) er forsynet med to indvendige kanaler, der leder kølevæsken præcist derhen, hvor den har størst effekt: direkte på skæret. En kanal rammer spånfladen ovenfra, en anden rammer frigangsfladen nedefra. Hvorfor er det så vigtigt? Målrettet køling øger såvel standtiderne som den generelle processikkerhed. 

VDI-firkantholder – DC (1) kan kombineres med drejeholder MaxiLock – S-DC (2) og stikholder MonoClamp – GX-DC (3)

Længderne på alle DirectCooling-holdere er ideelt tilpasset hinanden. Derved opnås...

 • ingen forstyrrende konturer
 • en kompakt samlet pakke
 • optimal stabilitet
 • ubegrænset fleksibilitet
Fordele ved den universelle VDI-holder – DC
 • VDI-holdere med DirectCooling er med sine 4 i 1-funktion ekstremt alsidige 
 • Takket være dobbelt fortanding er der kun behov for én holder (to varianter vil typisk være nødvendige til normal anvendelse og anvendelse over hoved)
 • Ekstra tilvalg: Spændekilerne kan fastgøres foroven eller forneden så ekstra holder til anvendelse til venstre og højre ikke er nødvendig
 • Risikoen for fastklemte spåner reduceres
 • Sikrer generelt reduceret slid
 • DirectCooling kan anvendes universelt: Eneste forudsætning er, at kølevæskeoverførslen sker via revolveren på dreje- eller dreje-fræsecentret
 1. Spændekile foroven
 2. Spændekile forneden
 3. Fortanding foroven (normal anvendelse)
 4. Fortanding forneden (anvendelse over hoved)
Fordele ved MaxiLock – S-DC-drejeholder
 • Bæredygtigt alternativ til konventionel oversvømmelsessmøring
 • Præcist i stedet for i rigelige mængder – på punktet i stedet for i strålen: DirectCooling (DC)-systemet får kølesmøremidlet derhen, hvor det skal bruges.
 • Universel anvendelse ved et kølevæsketryk på 10 bar
 • Kompatibel med dreje- eller dreje-fræsecentre, hvor kølevæskeoverførslen sker via revolveren
 • Det optimerede skærleje på vendeskæret reducerer sliddet på skærene og sikrer bedre overflader på emnet
 • Ingen forstyrrende konturer: Længden på alle holdere fra DirectCooling-serien er ideelt tilpasset hinanden og giver dermed en ensartet optimal stabilitet og ubegrænset fleksibilitet.
 • Ved MaxiLock – S-DC-drejeholder kan dyserne udskiftes – for lang og nøjagtig køling.
 1. Tredobbelt køling (spån- og frigangsflade)
 2. Kølevæsketilslutning G1/8" i siden
 3. Kølevæskeoverførsel nedefra via værktøjsholderen muligt
 4. G1/8" kølevæsketilslutning bagfra
Fordele ved MonoClamp – GX-DC stikholder
 • DirectCooling kan anvendes universelt: Eneste forudsætning er, at kølevæskeoverførslen sker via revolveren på dreje- eller dreje-fræsecentret
 • MonoClamp GX-DC værktøjsholder er især egnet til dybe indstik: Spåner skylles pålideligt ud af indstikket ved hjælp af et højt gennemløbsvolumen
 • Risikoen for fastklemte spåner reduceres
 • DirectCooling sikrer generelt reduceret slid
 • Det optimerede skærleje fastspænder stikskæret endnu mere stabilt i stikholderen
 • For at gøre skærskiftet så nemt som muligt: Fastspændingsskruen til skæret kan betjenes både oppefra og nedefra
 1. G1/8" kølevæsketilslutning bagfra
 2. Kølevæskeoverførsel nedefra via værktøjsholderen muligt
 3. Kølevæsketilslutning G1/8" i siden
 4. Dobbelt køling (spån- og frigangsflade)
Så i stedet for, billedlig talt, at tømme en spand ud over bearbejdningszonen, målretter vi præcist på skæret.
CERATIZIT Productmanager, Paul Höckberg

Testrapport: Længdedrejning af 1.4301

Vendeskær: CCMT 120408EN-M55 CTPM125
Materiale: 1.4301 – X5CrNi18-10
Skæredata: vc 200 m/min. | f 0,25 mm/o | ap 2 mm

Resultat: Med DirectCooling-kølesystemet kan værktøjets standtid øges med 63 % sammenlignet med konventionel køling.

Det interessante er, at den nederste kølekanal på frigangsfladen af vendeskæret har en betydelig indflydelse på standtiden. Hvor en køling kun gennem de to øverste dyser har en forbedring på 22 %, giver en køling af frigangsfladen en stigning på 54 % sammenlignet med standardkøling!