Ważne kryteria zastosowania dla wierteł WTX

Przestawienie w osi
Przestawienie w osi pomiędzy obracającym się przedmiotem obrabianym a narzędziem stacjonarnym może  wynosić maksymalnie 0,04 mm. Większe przestawienie zmniejsza głębokość skrawania oraz jakość wiercenia, może doprowadzić do złamania narzędzia.

Błąd ruchu obrotowego
Dla narzędzi obrotowych błąd ten nie powinien być większy niż 0,015 mm.

Chłodzenie
Dla narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym ciśnienie powinno wynosić min. 20 barów –  patrz wykres z prawej strony na dole. Zaleca się stosowanie wysokiej jakości chłodziw półsyntetycznych lub emulsyjnych z co najmniej   10-procentową zawartością oleju i dodatków EP (Extreme Pressure). Pozwala  to na osiągnięcie lepszej trwałości, większej dokładności tolerancji i lepszej jakości  powierzchni. Aby zapobiec ewentualnemu zatkaniu się kanałów chłodzących,  zalecany jest system dokładnego filtrowania.

Wiercenie w pełnym materiale
Dzięki swojej geometrii nasze wiertła VHM nadają się do wiercenia w pełnym materiale.  Wiertła VHM ≤ 12xD umożliwiają wiercenie w pełnym materiale bez konieczności centrowania i wiercenia wstępnego.

Wylot rowka
Pomiędzy przedmiotem obrabianym a wylotem rowka musi być zachowany  odstęp bezpieczeństwa, wynoszący co najmniej 1 do 1,5xD, w celu zapewnienia optymalnego  usuwania wiórów, a tym samym wykluczenia możliwości zakleszczenia wiórów  i złamania narzędzia.

Operacja odprowadzania wióra
Należy tego unikać ze względu na ryzyko pęknięcia narzędzia z powodu pozostających lub wypłukiwanych do otworu wiórów.

Posuw f w mm/obr.
Obciążenie maszyny w odniesieniu do średnicy: vc = 80 m/min.
Wytrzymałość materiału na rozciąganie = 600 N/mm²

Narzędzie następcze
Przy mniejszej średnicy w tym samym otworze narzędzia następcze muszą mieć kąt wierzchołkowy mniejszy od kąta narzędzia poprzedniego, aby zapewnić samocentrowanie.

Obróbka przerywana
W przypadku skosów wlotowych i wylotowych lub otworów poprzecznych należy  zmniejszyć posuw.

Wyjście z otworu
W celu uniknięcia tworzenia się dużych zadziorów należy zredukować vc i f.

Mocowanie przedmiotu obrabianego
Aby uniknąć łamania narzędzi, należy zwrócić uwagę na prawidłowe  mocowanie przedmiotu obrabianego, tak aby przedmiot ten nie wpadał w drgania ani nie uginał się. 

Mocowanie narzędzia
Dzięki optymalnemu mocowaniu można osiągnąć wysoką równoległość oraz dokładność pasowania (IT7-8). A osiągając wysoką jakość powierzchni można często zrezygnować z operacji rozwiercania.

Wymiarowanie obrabiarek
Patrz wykres mocy (na dole z lewej strony).

Tabela parametrów skrawania
Należy zachowywać dolne wartości graniczne posuwów , aby zachować kontrolowane łamanie wióra (wiór przecinkowy).